Välkommen till vår webbsida!
Händelsekalendern med aktuella evenemang hittar du här: 
Obs! Kolla upp klockslagen med arrangören när evenemangen börjar och slutar!

 

Okt 2017
TiOnToFr
 
 
 
 
 
 
1
2
3456
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2627
28
29
30
31
     

Oktober

24.10
Lärarfortbildning om cannabis Utbildningen riktar sig speciellt till lärare och annan skolpersonal.
26.10
LAPE-muutosohjelman II konferenssi - Lasten hyvinvointi Suomessa: mitä opittavaa meillä on muista maista?
27.10
LAPE-muutosohjelman II konferenssi - Lasten hyvinvointi Suomessa: mitä opittavaa meillä on muista maista?
30.10
TRAPPAN-utbildningen Trappan-modellen är ett psykosocialt jag-stödjande arbetssätt för dig, som möter barn som har upplevt våld inom familjen.

November

06.11
The 1st Gambling Policy Conference: Global Prospects, Nordic Perspectives
07.11
The 1st Gambling Policy Conference: Global Prospects, Nordic Perspectives
07.11
Minnestillställning i Gamla kyrkan i Helingfors
08.11
Temadag kring funktionshinder: Funktionshinderkonventionen, rättskyddet och individen
08.11
Kohti Monitoimijaista Perhetyötä Yhteiskehittämispäivä on tärkeä lastensuojelun kehittämisen kannalta osana LAPE-hanketta ”Yhdessä olemme enemmän”
09.11
Konferens i mångprofessionell social- o hälsovård Temat är: Framgångsfaktorer och risker med välfärdsteknologi
14.11
KRAN firar 35 år med jubileusseminarium
17.11
Seminarier om social- och hälsovårdsreformen Den nya vårdreformen träder i kraft 2020. Yrkeshögskolorna Arcada och Diak erbjuder en seminarieserie om den nya social- och hälsovårdsreformen med början den 17 november 2017
30.11
Lastensuojelun monitieteiset tutkimuspäivät 2017 Mitä mieltä!? Lastensuojelunmielenterveyden ja hyvinvoinnin yhteiset rajapinnat. III monitieteiset lastensuojelun tutkimus- ja kehittämispäivät

December

01.12
Lastensuojelun monitieteiset tutkimuspäivät 2017 Mitä mieltä!? Lastensuojelunmielenterveyden ja hyvinvoinnin yhteiset rajapinnat. III monitieteiset lastensuojelun tutkimus- ja kehittämispäivät
01.12
Palveluohjaus - Perhe ja verkosto SPO:n III:n kehittämispäivillä paneudutaan perhe- ja verkostotyön sisältöihin

Januari

31.01
Valtakunnalliset aikuissosiaalityönpäivät 2018 Turussa

Februari

01.02
Valtakunnalliset aikuissosiaalityönpäivät 2018 Turussa
15.02
Sosiaalityön tutkimuksen päivät 2018 Teema: Sosiaalityön kodit ja kodit sosiaalityössä
16.02
Sosiaalityön tutkimuksen päivät 2018 Teema: Sosiaalityön kodit ja kodit sosiaalityössä