januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december
MWI-SEMINARIER                        
Planering                 Seminariet
planeras i styrelsen
     
Marknadsföring Programet marknadsförs
och anmälning påbörjas
                    "Save the date"
tema och datum
marknadsförs
Evenemang     Seminarium                  
Evaluering       Seminariet evalueras
utgående från feedback
               
PRAKTIKFORSKNING                   Fältperiod Fältperiod Fältperiod &
seminarium
Planering     Planering av
temahelheter
          Inlämning av
temaförslag 
     
Marknadsföring Förhandsinfo till
arbetsgivare
      Universitetets infopaket
till arbetsgivare
             
Evenemang                 Infotillfälle för
studeranden
och arbetsgivare
     
Evaluering   Evaluering av föregående
praktikforskningsperiod
                   
PRAKTIKPERIODER                        
Interprofessionell praktik         Kursen pågår         Planering av
kursen
   
Praktiklärarutbildning                        
Soc&kom?                        
Arcada?                        
                         
AVHANDLINGAR OCH EXAMENSARBETEN                        
Doktorsavhandlingar                        
Praktikforskningar     Publiceras på
MWI- internetsidorna
                 
Magistersavhandlingar    
                 
Examensarbeten                        
KOMMUNIKATION                        
Sociala medier                        
Blogg                        
Podcast                        
FSKC:s infobrev                        
Verksamhetsberättelse                     Inlämning av text inför årsberättelse och plan för följande år
text
Producering av
årsberättelsen samt årsplanen
ÖVRIGT                        
Forskningscirklar Marknadsföring och
anmälning
  Forskningscirkel pågår Forskningscirkel pågår Utvärdering  Planering samt
budgetering av
höstens forskningscirkel
  Marknadsföring och
anmälning 
  Forskningscirkel
pågor
Forskningscirkel
pågår
Utvärdering &
Planering samt
budgetering av vårens forskningscirkel
Styrelsemöten Styrelsemöte i slutet av
januari eller i början
av februari
    Styrelsemöte i april
eller maj
      Styrelsemöte i augusti
eller september
    Styrelsemöte i november
eller december
Följande årets
styrelsemötestider
bestäms
Samarbete med studeranden/Octavia Studiebesök till MWI