Konferens för social- och hälsovårdsledningen

14 Februari 2019 kl. 00.00–00.01

Finlands Kommunförbund och Social- och hälsovårdsministeriet ordnar en konferens för ledande tjänsteinnehavare inom den kommunala social- och hälsovården i Kommunernas hus i Helsingfors den 13-14 februari 2019. Under konferensen behandlas aktuellt inom social- och hälsovården. Samtidigt har delta-garna ett utmärkt tillfälle att skapa nätverk.

Programmet kan läsas här!  Välkommen!

 Plats
Kommunernas hus i Helsingfors
Andra Linjen 14
00530 Helsingfors