Svenskspråkig personal inom socialsektorn

29 Maj 2019 kl. 09.00–13.00

Tid: onsdagen den 29.5. klo 9.00 -13.00
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad, mötesrum Blåsippan, Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors

Program:
9.00-9.30 Kaffeservering & välkommen
9.30-11.30 ”Unga anhöriga -Young carers”.
Barn som är utsatta, ses ofta som offer för bristande föräldraskap, men många gånger har de en väldigt viktig roll i sin familj, som omsorgsgivare, som ansvarstagareoch som de som driver familjen framåt.
Kom och lyssna på Jonna Skand och hör vad som är på gång inom detta område i Finland och kom framförallt och påverka vad vi tillsammans kan göra för den här målgruppen i din region!
11.30 -12.00 Info om Folkhälsans verksamhet, diskussion
12.00 Folkhälsan bjuder på lunch

Anmälningar senast 24.5.2019 och mera information:
Katarina Fagerström
katarina.fagerstrom@folkhalsan.fiPlats
Folkhälsans huvudbyggnad, Blåsippan
Topeliusgatan 20
00250 Helsingfors