Finlandssvenska Barnrättsdagen

20 November 2019 kl. 08.30–16.30

Med anledning av att FN:s Barnkonventions 30-års jubileum i år 20.11.2019, ordnar Stiftelsen Bensow med hjälp av FSKC en Finlandssvensk Barnrättsdag på G-18 i Helsingfors. Det handlar om ett seminarium riktat till professionella inom offentliga och tredje sektorn som jobbar med och för barn, samt till alla övriga intresserade.

 

På en dag som denna vill vi lyfta upp barns rättigheter på agendan och ge dem synlighet. Hur långt har vi kommit i Finland i förverkligandet av barns rättigheter? Temat för dagen berör speciellt alla barns jämlika rätt till bästa uppnåeliga hälsa och utveckling. Vi uppmärksammar de mest utsatta barnen, såsom barn som växer upp i familjer med missbruk och psykisk ohälsa, barn med neuropsykiatrisk sårbarhet, fattiga och våldsutsatta barn. Hur skall vi upptäcka de mest utsatta barnen i tid, vad kan jag göra och vad borde göras på samhällelig nivå? Vad kan vi tillsammans göra för att trygga att alla barn skall ha en jämlik utgångspunkt i livet?

 

I slutet av dagen har du möjlighet att ställa frågor och framställa synpunkter till våra experter och samhällspåverkare i diskussionspanelen, bl.a. riksdagsman Anders Adlercreutz är på plats för att diskutera dessa viktiga frågor.

 

För mera information, anmälning och program här:

 

https://bensow.fi/sv/start/article-136986-69969-fns-barnkonvention-fyller-30-ar-20112019-vi-uppmarksammar-barnens-rattigheter-under-dagen-genom-den-finlandssvenska-barnrattsdagen

 

Välkomna!

 

PS kolla in även nomineringen av årets professionella insats för tryggande av utsatta barns uppväxtvillkor - Årets Barnrättshjälte 2019!

 

https://bensow.fi/sv/start/article-136986-70078-nominera-arets-professionella-insats-for-tryggande-av-utsatta-barns-uppvaxtvillkor-rets-barnrattshjalte-2019