Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och

25 September 2018 kl. 12.00–12.01

Möter du personer med förvärvad dövblindhet i ditt arbete och vill veta mer om kombinerad syn- och hörselnedsättning samt konsekvenserna av att ha en progredierande sjukdom? Registrera dig då till denna nordiska kurs.

Läs om kursinnehållet, föreläsare och övrigt program samt anmälningsförfarandet via webbsidan:

Sista anmälningstid:  22 Sep 2018 kl 20:59

 

 


Navigator-nätverkets höstseminarium 25.9.2018

25 September 2018 kl. 08.30–12.00

Tisdag 25.9.2018 kl.8.30-12.00
SFV-huset G18, festsalen (Georgsgatan 18 A)

8.30-9.00 Kaffe
9.00 Välkommen Frida Westerback & Ilse Julkunen (Mathilda Wrede-institutet, Helsingfors universitet)
9.10 Prof. Judith Metz (Hogeschool van Amsterdam): Living Labs as Spaces for Knowledge Production, Education and Practice Innovation
10.10 Paus 
10.25 Mot ett heltäckande tvåspråkigt Navigator-nätverk? Inledande workshopsresultat & presentation av projektdesign
10.45 Workshoparbete 
11.45 Avslutning

Seminariet riktar sig till ungdomsaktörer i huvudstadsregionen som erbjuder välfärdsservice till målgruppen 15–29-åringar. Intresset är att stödja utvecklandet av det tvåspråkiga Ohjaamo/Navigator-arbetet och syftet är att skapa ett fungerande svenskspråkigt Navigator-samarbetsnätverk. Nätverket erbjuder en plattform för kompetensutveckling  genom reflektion kring teori och praktik tillsammans med inbjudna sakkunniga, professionella och unga vuxna. Living Lab-tillvägagångssättet syftar till en forsknings, utvecklings- och innovationsprocess där ny service utvecklas enligt en fleraktörsmodell. Syftet är att producera praktiska produkter och verktyg för att stödja nätverket i deras praktiska arbete. 

Seminariet är trespråkigt (svenska, finska, engelska).