Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och

26 September 2018 kl. 00.00–00.01

Möter du personer med förvärvad dövblindhet i ditt arbete och vill veta mer om kombinerad syn- och hörselnedsättning samt konsekvenserna av att ha en progredierande sjukdom? Registrera dig då till denna nordiska kurs.

Läs om kursinnehållet, föreläsare och övrigt program samt anmälningsförfarandet via webbsidan:

Sista anmälningstid:  22 Sep 2018 kl 20:59