Smidiga vägar till samarbete

03 Oktober 2018 kl. 15.00–18.00

Österbottens LAPE-projekt ordnar en samarbetsdag, vars syftet är att få information
om det mångprofessionella samarbetets möjligheter och ramar. Tillfället riktar sig till
alla som arbetar med barn och unga inom bildningen, social- och hälsovården.

Mera information fås av projektarbetare Ann Backman, ann.backman@fskc.fiPlats
Yttermalax skola
Kyrktået 5
66100 Malax