Skapa förtroende - skydda barnet!

02 November 2018 kl. 08.30–15.30

Webbutbildning på svenska, rum 301 i G18. 

Skapa förtroende skydda barnet är en webbutbildning som riktar sig främst till förmän, men passar alla som arbetar med barn, ungdomar och familjer, i kommuner, organisationer och församlingar.

Webbutbildningen är utformad i samarbete med THL och aktörer från fältet. Teman i utbildningen är samarbete, att skapa förtroende, respektfullt bemötande, lagstiftning gällande samarbete och utbyte av information samt hur leda samarbete. Webbutbildningen är en del av förändring av verksamhetskulturen och riktar sig till alla som arbetar med barn, unga och familjer. Förmännen har en central roll i ett ändamålsenligt utnyttjande av webbutbildningen.

Utbildningen är kostnadsfri och öppen för alla. 

Program och anmälan

Mer info på THL:s hemsidorPlats
G18
Georgsgatan 18