Nordiskt välfärdsforum 2018 i Stockholm

04 December 2018 kl. 00.00–00.01

Välfärdsutmaningarna ser olika ut i de olika nordiska länderna. När systemen kommer i gungning riskerar enskilda människor att drabbas hårt. Därför behöver vi ha tillgång till tidiga varningssystem som hjälper oss att identifiera välfärdsutmaningar i vår närmaste framtid. Indikatorer som varslar om att något är på gång. 

Det finns flera goda exempel på innovativa lösningar i Norden kring den här typen av utmaningar.

På uppdrag av Nordiska ministerrådet arrangerar vi därför Nordiskt välfärdsforum 2018 måndagen 4 december i Stockholm. Det blir en dag fylld med kunskap, inspiration och förslag på socialt innovativa lösningar som leder till ett förbättrat nordiskt välfärdsarbete.

Målet med dagen är att identifiera välfärdsutmaningar som skymtar i vår närmaste framtid samt titta på trender som finns i de nordiska länderna och på Färöarna, Grönland och Åland. Fokus ligger på sociala förhållanden i Norden och situationen för särskilt utsatta grupper. Vi kommer också att lyfta andra välfärdsproblem som kan påverka den nordiska välfärdsmodellen.

Nordiskt välfärdsforum 2018 blir en arena för att diskutera hur identifierade utmaningar kan mötas – utifrån kunskap och erfarenheter kopplade till nationella initiativ i de olika länderna. 

Centrala aktörer inom den välfärdspolitiska sektorn kommer att finnas på plats för att diskutera frågorna. Experter, politiker, forskare och representanter för det civila samhället i de nordiska länderna finns med i programmet. 

Nordiskt välfärdsforum 2018 riktar sig till politiker, forskare, tjänstemän på nationell och lokal nivå samt till det civila samhällets företrädare från de nordiska länderna och Färöarna, Åland och Grönland.

Konferensen arrangeras av Nordens välfärdscenter på uppdrag av Nordiska ministerrådet och i nära samarbete med det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.

Detta är en sluten konferens som allmänheten inte kan anmäla sig till. Däremot kommer vi att publicera referat, artiklar, film och presentationer från konferensen.

Program och deltagarlista

Vi arbetar som bäst på programmet och publicerar det så snart som möjligt.
Deltagarlista sänds ut till alla anmälda närmare konferensens början.

 

Läs mera:

 Plats
Scandic Continental
Vasagatan 22, 111 20 Stockholm, Sverige