”Det du inte visste att du ville veta”

08 Mars 2019 kl. 13.00–16.00
På eftermiddagen inbjuder Eivor Österlund-Holmqvist, chef för social service i Raseborg till följande:

”Det du inte visste att du ville veta” - Eivor Österlund-Holmqvist

Jag kommer att lämna alla de intressanta, berikande och utmanande arbetsuppgifter jag haft under många år i kommunens tjänst. Mina pensionsdagar börjar 1.5.2019 men före det har jag semester. Jag kommer att ordna ett litet eftermiddagsseminarium fredagen 8.3.2019 kl.13-16 med fokus på det som varit mina viktigaste milstolpar under min arbetsperiod.

Rubriken berättar att vi alla äger ett visst mått av tyst kunskap. Jag vill på ett litet annorlunda sätt dela med mig av de pärlor jag samlat under mina 40 arbetsår i kommunens tjänst. De största pärlorna har jag samlat under de senaste 20 åren.

Programmet är inte helt fastslaget ännu – men jag har bett Tom Erik Arnkil, som fungerat som forskningsprofessor vid THL, att hjälpa mig att under eftermiddagen öppna upp det som jag ansett vara viktigt. Det handlar om dialoger där allas röster hörs, om att ta upp oron på ett dialogiskt sätt och om gränsöverskridande samarbete.

Jag behöver veta vem som är på väg 8.3.2019 för att jag skall kunna planera detaljerna. Föreläsningssalen i Kosthålli, där det är tänkt att vi skall vara, rymmer ca 70 personer.

Jag vill på det här sättet tacka alla mina fantastiska kolleger i staden.

 Plats
Ekenäs, Kosthåll
Raseborgsvägen 37
10600 Ekenäs

Mathilda Wrede-seminarium

08 Mars 2019 kl. 09.30–11.00

Mathilda Wrede seminariet 2019 – I dialog och delaktighet för utveckling av det sociala området

  • 9.30 Raseborgs stads hälsning, social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg
  • 9.45 Raseborgs och kommunernas betydelse för utvecklingsverksamhetens innehåll i Svenskfinland, VD Torbjörn Stoor, FSKC
  • 10.15 Videohälsning från Nya Zeeland, professor Ilse Julkunen
  • 10.30 Mångprofessionellt, dialogiskt och delaktigt perspektiv – en hälsning från unga och unga vuxna
  • 10.45 Delaktighetsperspektiv och erfarenheter från LAPE-arbetet i Nyland och Österbotten
  • 11.00 Vad, hur och med vem vill vi föra dialogen delaktigt vidare i Svenskfinland

Lunch på egen bekostnad


Läs mera: https://fskc.fi/mathilda_wrede_institutet/Plats
Ekenäs, Kosthåll
Raseborgsvägen 37
10600 Ekenäs