Sosiaalityön tutkimuksen päivät 9.-10.5.2019

10 Maj 2019 kl. 08.30–14.45

Muutos on sosiaalityön ydinteema. Globaalit taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset muutokset kehystävät sosiaalityötä. Se edellyttää sosiaalisen hyvinvoinnin, oikeudenmukaisuuden ja vastuullisuuden uudelleen määrittelyjä, uudenlaisia teoreettisia, käsitteellisiä ja metodologisia lähestymistapoja. Millaisia sisältöjä ihmisen elämäntilanne saa, kun sosiaaliset verkostot, yhteisöt ja kohtaamisen areenat rakentuvat sekä paikallisesti että globaalisti? Teknologinen muutos on muuttanut ihmisten arkipäivän rytmejä, sosiaalisia verkostoja ja vuorovaikutuksen muotoja. Mitä tämä tarkoittaa sosiaalityölle? Jos sosiaalityötä ajatellaan osallisuuden näkökulmasta, suhteessa mihin osallisuuden rakentumista tuetaan?

Kysymys rajoista tulee monikerroksisen muutoksen myötä uudelleen arvioitavaksi. Globaalit, ylikansalliset ilmiöt, kuten markkinoiden globalisoituminen, ilmastonmuutos, luonnonkatastrofit, ihmisten ylirajainen liikkuminen haastavat sosiaalityötä ja sen paikallisia käytäntöjä ja yhteisöjä. Millaisia eettisiä haasteita kulttuureiden kohtaaminen asettaa paikallisille sosiaalityön käytännöille?  Lisäksi muuttuvat hallinnolliset, teknologiset ja professionaaliset rajat vaativat sosiaalityötä asemoimaan paikkaansa uudelleen. Mikä on sosiaalityön mandaatti tulevaisuudessa?

Sosiaalityön tutkimuksen päivillä haetaan paikallisia tai paikasta riippumattomia ratkaisuja ajankohtaisiin muutoshaasteisiin. Millä tavoin globaalit ilmiöt muokkaavat paikallisia käytäntöjä ja kuinka paikallisyhteisöt ja kulttuurit vaikuttavat muutokseen? Millaisia kysymyksiä tässä ajassa pitää osata asettaa?

 

Lue lisää ajankohtaisista asioista ja päivimääristä:

 

Ohjelma löytyy tästä:

 

 


Plats
Lapin yliopisto, Fellman-sali
Yliopistonkatu 8
96300 Rovaniemi

Nordisk ICDP nätverkskonferens 2019

10 Maj 2019 kl. 00.00–00.01

Den första nordiska ICDP – nätverkskonferensen i Finland går av stapeln 9-10.5.2019 på Hanaholmen i Esbo. Temat för denna nätverkande konferens är lekfullhet och kroppslighet. På nätverksträffen får du också bekanta dig med den senaste nordiska forskningen och god praktik kring ICDP programmet.

International Child Development Programme / Vägledande samspel betonar betydelsen av nära och trygga relationer. Den vuxnas sensitivitet och förmåga att känna igen barnets avsikter och behov gör det möjligt för barnet att vara delaktig och aktiv i sitt eget liv. Programmet är ett sätt att förverkliga Barnkonventionen i vardagen.

Läs mera via webbplatsen https://icdp.fi/sv/nordiskkonferens2019/

OBS! Kontrollera tidpunkter/klockslag!!


Plats
HANAHOLMEN Kulturcentrum för Sverige och Finland
Hanaholmsstranden 5
02100 Esbo