SOSTE-Träff med svenska nätverket

29 Augusti 2019 kl. 11.30–12.30
SOSTEs medlemsorganisationer med svenskspråkig verksamhet är varmt välkomna på nätverksträff 29.8 kl. 10.30-12.30. Träffen hålls i mötesrum Purje, vån. 6 på SOSTEs kansli, Universitetsg. 5 i Helsingfors. Meddela om du vill delta på distans via Skype.

Lisbeth Hemgård  informerar på träffen om aktuellt från STEA samt Organisation 2.0.

Anmäl dig senast 21.8.2019 via länken på webbsidan:

 Plats
SOSTEs kansli
Universitetsgatan 5
00100 Helsingfors