Skapa åldersvänliga städer i Norden

15 Oktober 2018 kl. 12.00–19.00

Vi lever allt längre i Norden, och andelen äldre i befolkningen ökar. Det är en positiv utveckling, men innebär samtidigt stora utmaningar. Det gäller bostäder och transporter, stadsplanering, hälso- och sjukvård och omsorg. Det handlar om att skapa samhällen som är goda att åldras i, där vi kan uppleva livskvalitet långt upp i åren. 

Hur skapar vi dessa åldersvänliga samhällen? Många kommuner i Norden arbetar ambitiöst för att bli en bättre plats att åldras på. Sju nordiska städer har gått med i Världshälsoorganisationens nätverk Age-friendly cities and communities. Några av dessa beskrivs i Nordens välfärdscenters publikation En bättre plats att åldras på – arbete för åldersvänliga städer i Norden (2018). Städerna i nätverket har åtagit sig att arbeta långsiktigt och inom flera olika områden för att få äldre att själva medverka i utvecklingen. 

En inkluderande samhällsplanering måste utgå från den mänskliga mångfalden och bidra till hållbar utveckling. Ett universellt utformat samhälle är på så sätt en investering. 

Detta är den första stora nordiska konferensen som behandlar åldersvänliga städer. Syftet med konferensen är att bana väg för etableringen av ett starkt nordiskt nätverk som kan arbeta med dessa frågor under de kommande åren. 

Experter, politiker, forskare och representanter för pensionärsorganisationer i de nordiska länderna finns med i programmet för denna konferens. De kommer att ge inspiration och idéer till hur man kan förändra och förbättra. 

Konferensen äger rum i Stockholmsområdet (Solna) den 15-16:e oktober 2018 och riktar sig till politiker, chefer och tjänstemän på nationell och lokal nivå samt till organisationer från de nordiska länderna, Färöarna, Åland och Grönland. 

Konferensen arrangeras av Nordens välfärdscenter på uppdrag av Nordiska ministerrådet och i nära samarbete med det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.

Läs hela programmet och anmälningsförfarande här!Plats
Radisson Blu Royal Park Hotel
Frösundaviks Allé 15, 169 04 Stockholm, Sverige