Anmäl dig senast
22.10.2018 till

SKAPA FÖRTROENDE - SKYDDA BARNET!
webbutbildningen

Mera info här

 

LAPE Österbotten blickar framåt

07 November 2018, 09:00 - 15:30


I november är det dags att fira LAPE Österbottens slutseminarium! Under dagen presenteras LAPE-arbetet i Österbotten, man lyfter fram god praxis ja man ger en vision för framtiden. Seminariet är riktat till personal inom barn– och familjetjänster inom social– och hälsovård och utbildning, tredje sektorns aktörer samt övriga intresserade.

Mer information:
https://2020.osterbotten.fi/media-och-kommunikation/moten-och-evenemang/lape-osterbotten-blickar-framat?date=2018-11-07

Plats
Vaasa-opisto, festsalen
Rådhusgatan 31
65100 Vasa
Tidpunkter