Bemöta våld som medmänniska och professionell

26 Oktober 2018 kl. 12.15–16.15
Seminarium: Våga se och bemöta våld som medmänniska och professionellt
Välkommen till seminariet ”Våga se och bemöta våld som medmänniska och
professionellt”
den 26 oktober 2018 kl. 12.15 vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa,
Wolffskavägen 31, 65200 Vasa

Finlands Svenska Socialförbund rf vill öka medvetenheten om Huskurage
och göra metoden känd i Finland. Peter Svensson (Huskurage), Jutta Store
(äldre kriminalkonstapel) och Sari Somppi (Brottsofferjouren) föreläser.

Seminariet vill också belysa den finländska brottsofferjourens arbete
och brottsbekämpningen då det gäller övergrepp mot barn.

PROGRAM
12.15 Inledning

12.20 Peter Svensson: Hur kom Huskurage till?

13.20 Jutta Store, äldre kriminalkonstapel: Hur identifierar man våld
          eller övergrepp som riktar sig mot barn: brottsutredningsprocessen

14.15 Paus/ frukt och kaffe

14.30 Peter Svensson: Hur arbetar man med män i machokultur för att
          förebygga våld och sexuellt våld?

15.30 Sari Somppi, regionsdirektör vid Västra Finlands brottsofferjour:
          Brottsofferjourens arbete

16.15 Avslutning

Seminariet kostar 20 euro. Medlemmarna i Finland Svenska Socialförbund deltar gratis.
Sista anmälningsdagen är 24.10.2018 via formuläret tinyurl.com/fssf2610
(du kan bli medlem via formuläret)

Ifall du har frågor, kontakta kansli@fssf.fi eller ring 050-5169242

Välkommen!
Anna-Lena Karlsson Finne
Ordförande

 

Kontakt

Plats
Yrkeshögskolan Novia, Vasa
Wolffskavägen 31
65200 Vasa