Vad behövs för att organisationerna ska överleva

22 November 2018, 09:00 - 12:00

Vilka verksamhetsmöjligheter och verksamhetsförutsättningar kommer organisationer och andra aktörer inom tredje sektorn att ha i den nya social- och hälsovårds- och landskapsmodellen? Utredningskvinna och generalsekreterare Tuija Brax presenterar den 22.11 vad hon kommit fram till i sin rapport. Forskare och sakkunniga Siv Sandberg från Åbo Akademi ger sina kommentarer till rapporten och hur hon ser på organisationernas förutsättningar och vilka förändringar som kan behövas för att organisationerna fortsättningsvis ska vara livskraftiga. Tillfället erbjuder också diskussion kring hur de svensk- och tvåspråkiga organisationernas ska klara sig i framtiden och vilka utmaningar och möjligheter som organisationerna står inför. 

Evenemanget ordnas av SOSTE och Svenska Studieförbundet.

Läs om programmet och anmälningsförfarandet här!

Sista anmälningsdag 14.11.2018

 Plats
SFV-huset G18
Georgsgatan 18 A
00120 Helsingfors