Klientavgifter inom småbarnspedagogiken –

12 Februari 2019 kl. 09.03–15.30
Det händer mycket inom småbarnspedagogiken just nu. Hänger din kommun med i svängarna gällande klientavgifterna?

Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken har varit i kraft sedan 1.3.2017. Sedan dess har lagen förnyats två gånger. Den 1 augusti 2018 skedde det nya förändringar igen.

Social- och hälsovårdslagstiftningens bestämmelser tillämpas inte längre på avgifterna för småbarnspedagogiken och många inkomstgränser sänktes. Det betyder mycket jobb för kommunerna, som måste räkna om och fatta nya beslut gällande avgifterna. Dessutom uppmanas kommunerna göra försök med avgiftsfri småbarnspedagogik.

Under dagen går vi kort igenom den nya lagen och fokuserar sedan på de förändringar som trätt i kraft. Vi går igenom problematiken och utmaningar med lagen. Hur ska man tolka den och hur ska man lösa olika problem?

Föreläsare är utvecklingschef Jarkko Lahtinen från Finlands Kommunförbund. Jarkko föreläser på finska, men materialet är på svenska och man får ställa frågor på svenska.

Det går också att delta per distans.
 
Läs programmet:


Pris
295 € + moms (distans 250 euro + moms). Deltagaravgiften inkluderar föreläsning, digitalt kursmaterial och fyra nummer av tidningen Kommuntorget.

Arrangör:  Finlands Kommunförbund
Anmälan senast: 25.01.2019  via länken här!!

Kom med för att lära dig nytt, för att nätverka med andra i samma sits, samt för att underlätta din arbetsvardag.

Välkommen!

Kontakt:
Kia Leidenius,
kia.leidenius(at)kommunforbundet.fi
tfn 050 329 8649Plats
Hotell Scandic Vasa
Rostensgatan 6
65100 Vasa