Nordisk ICDP nätverkskonferens 2019

09 Maj 2019 kl. 00.00–00.01

Den första nordiska ICDP – nätverkskonferensen i Finland går av stapeln 9-10.5.2019 på Hanaholmen i Esbo. Temat för denna nätverkande konferens är lekfullhet och kroppslighet. På nätverksträffen får du också bekanta dig med den senaste nordiska forskningen och god praktik kring ICDP programmet.

International Child Development Programme / Vägledande samspel betonar betydelsen av nära och trygga relationer. Den vuxnas sensitivitet och förmåga att känna igen barnets avsikter och behov gör det möjligt för barnet att vara delaktig och aktiv i sitt eget liv. Programmet är ett sätt att förverkliga Barnkonventionen i vardagen.

Läs mera via webbplatsen https://icdp.fi/sv/nordiskkonferens2019/

OBS! Kontrollera tidpunkter/klockslag!!


Plats
HANAHOLMEN Kulturcentrum för Sverige och Finland
Hanaholmsstranden 5
02100 Esbo