Bensows förebyggande barnskydds Think Tank!

10 Juni 2019 kl. 10.00–15.00

Tid: 10.6., kl.10-15
Plats: Villa Solhaga, Gräsav. 1, Grankulla

Innan sommaren tar fart vill Stiftelsen Bensow bjuda in till nätverksträff och inventeringstalko. Kom med och träffa socialarbetare och -handledare från andra kommuner för att höra hur de jobbar med förebyggande barnskydd. Vi riktar oss speciellt till professionella som jobbar med bedömningar av barns behov av service enligt SVL §35 och BarnskyddsL §25.

Kom och nätverka, diskutera och dela med dig av dina erfarenheter. Tillsammans kan vi förbättra utsatta barns uppväxtvillkor genom att utveckla arbetsmetoder inom det förebyggande barnskyddet.

Hur har barn- och familjetjänsterna planerats och utvecklats i din kommun, för att stöda en balanserad utveckling och välfärd hos barn (SVL §11)? Hur jobbar ni för att trygga att barn får tillgång till nödvändig service enligt den servicebedömning ni gjort?

Ta tillfället i akt att knyta nya kontakter, byta erfarenheter och kunskap och få nya idéer och inspiration. Vi bjuder på fika och lunch! Diskussionen förs på svenska.

Er moderator och ordförande för dagen är Bodil Grön med mångsidig erfarenhet av att leda socialt arbete.

Vi träffas i mysiga Villa Solhaga i Grankulla!

Anmälning: Senast 3.6.2019 till maj.estlander@bensow.fi eller 040-755 8087

Läs mera:
https://bensow.fi/sv/start/article-136986-68669-kom-med-i-bensows-forebyggande-barnskydds-think-tankPlats
Villa Solhaga
Gräsavägen 1
02700 Grankulla