Österbottens LAPE-Akademi I /

09 Maj 2019 kl. 09.00–15.00
Hur vi kan använda indikatorer för att leda välfärdsarbete för barn, unga och familjer i kommuner? Vi får bl.a höra nationella experter om centrala indikatorer, nationella barnstrategin, kunskap om fungerande arbetsmetoder och erfarenheter av hur man bygger upp en gemensam botten för välfärdsplanen.

Målgrupp: Ledning, utvecklare och beslutsfattare inom barn-och familjetjänster från social-, hälsovårds-och bildningssektorn samt tredje sektorn, kommunala LAPE-grupper och övriga intresserade.

Läs mer:
https://www.dittosterbotten.fi/material-och-kommunikation/moten-och-evenemang/lape-akademi-traff-1-i-osterbotten?date=2019-05-09

Plats
Alere, auditorium Florence
Wolffskavägen 31
65200 Vasa