Korpo filosofidagar 20.7.2019

27 Juli 2019 kl. 12.00–18.00

Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström.

Människan och djur är en tematik som genomsyrar filosofin, där idéer om det mänskliga ofta uttrycks i kontrast till natur eller djur. Under Korpo filosofidagar undersöks människans relationer till djur som en öppen fråga: vilka olika innebörder kan djur få i våra liv? Djur finns på olika platser: i våra hem, på laboratorier, i lantbruket, i naturen och på djurparker. Vilka samhälleliga, etiska, politiska och filosofiska frågeställningar väcks i dessa sammanhang?

Samtida diskussioner om djuren i kulturen sitter ofta fast i bilder av djur som tidlösa naturvarelser medan människan ses som dynamisk, kulturell och föränderlig. Denna bild har i allt högre grad ifrågasatts i diskussioner om ”det antropocena” och ”det posthumana”, som strävar att ifrågasätta vanemässiga tankesätt och uppdelningar mellan ”djur och människa”, och granskar hur människor och djur skapar praktiker och gemenskaper tillsammans. Under Korpo filosofidagar diskuterar vi denna tematik ur olika synvinklar, med en strävan till att få en klarare bild av djuren i kulturen.

Talare:

Ylva Gustafsson, Åbo
Be Nordling, Åbo
Göran Torrkulla, Åbo
David Redmalm, Uppsala

Fritt inträde & alla välkomna!

Arrangör: Folkets Bildningsförbund r.f.


Plats
Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 Korpoström