FSKC:s blogg

Veronica Salovaara ny utvecklingschef!

Veronica Salovaara inledde sitt arbete som utvecklingschef vid FSKC 12.3.2018.Läs mera »
Torbjörn Stoor
22.03.2018 kl. 15:09

Välkommen på samutvecklingsdag!

Mot en systemisk verksamhetsmodell för barnskyddet 24.1.2018Läs mera »
Nina Östman
20.12.2017 kl. 12:37

SAMUTVECKLINGSDAG- EN SYSTEMISK VERKSAMHETSMODELL FÖR BARNSKYDDET

Nina Östman
23.11.2017 kl. 13:09

TEMA FÖR SVENSKSPRÅKIG SAMUTVECKLINGSDAG 24.1.2018

Vi önskar höra er åsikt om vilket tema det vore mest ändamålsenligt att behandla under en samutvecklingsdag. Påverka dagens innehåll genom att besvara enkäten nedan!Läs mera »
Nina Östman
06.11.2017 kl. 09:24

Socialarbetares syn efterfrågas som stöd i utvecklingen av OT-centren

Som stöd för utvecklandet av de nya kunskaps- och stödcentrumen som utformas i enlighet med förändringsprogrammet för utveckling av barn- och familjetjänsters målsättningar, kartläggs socialarbetares synpunkter gällande brukargrupper i behov av specialkunnande och specialtjänster. Påverka utvecklingen av kunskaps- och stödcentren genom att svara på enkäten. Läs mera »
Nina Östman
06.09.2017 kl. 12:41

Resedagbok från Stockholm

Den 12 juni besökte FSKC och MWI Stocholm för en dag. Under dagen besökte vi Stiftelsen det Allmänna Barnhuset och Sveriges kommuner och landsting.Läs mera »
Nina Östman
06.07.2017 kl. 17:25

Kansa-koulu meddelande nr 2/2017 juni

Meddelande nr 2/2017 från Kansa-koulu-projektet har publicerats. I meddelandet berättas om den svenskspråkiga utbildningen av dokumenteringsutbildare som ordnas 22. – 23.11.2017 och 13. – 14.12.2017 i Vasa och om anmälningsförfarandet. Läs mera »
Gerd Strandberg
28.06.2017 kl. 11:15

SAMS Sommardagar 2017

SAMS Sommardagar hölls i Tammerfors 5-6.6.2017 under temat: Självkänsla, orättvisor och etik – hur hittar vi rätt?Läs mera »
Gerd Strandberg
06.06.2017 kl. 19:28

Mathilda Wrede-seminarium 2017

KULTUR OCH DESS MÖJLIGHETER INOM DET SOCIALA OMRÅDET Läs mera »
Ann
18.04.2017 kl. 10:23

DRAMAPROCESS PÅ UNG2017

Igår åkte Ann och Frida iväg till Tammerfors tillsammans med fyra ungdomar och Haje från Ung Dramatik. Ung 2017 besöks av 2500 deltagare och bjöd på ett digert program, med många parallella program och utställningar.Läs mera »
Ann Backman
29.03.2017 kl. 11:44

Kansa-koulu - projektets utbildningstillfälle om verkställigheten av lagen om klienthandlingar inom socialvården 17.5.2017

Projektet Kansa-koulu ordnar i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området – FSKC och projektets sju piloter ett utbildningstillfälle där vi får en möjlihget att lära oss om hur vi förbereder oss för socialvårdens Kanta-tjänster.Läs mera »
Gerd Strandberg
20.03.2017 kl. 08:58

Kompetenscentercheferna om valfriheten

Kompetenscentercheferna har uttalat sig om valfrihetsfrågan. Läs tankarna här.Läs mera »
Gerd Strandberg
14.03.2017 kl. 10:59

DelSam - avslutning och fest

Idag tackade vi och avslutade officiellt samarbetet och arbetet inom DelSam (Delaktigt i samhället). Vi bjöd på en tillbakablick, material som artiklar och studerandes arbeten, förhandstitt på slutrapporten samt kaffe och tårta. Läs mera »
Ann Backman
09.03.2017 kl. 16:43

LAPE - programmet ur ett språkserviceperspektiv

En kartläggning och konsekvensbedömning av service på svenska för barn och familjerLäs mera »
Gerd Strandberg
28.02.2017 kl. 13:08

Att jobba med delaktighet – överraskande utmaningar

Delsam IV projektet har jobbat med ungdomars delaktighet. En överraskande utmaning var hur svårt det som professionell var att ge bort makten och kontrollen. Vi som jobbade med Delsam projektet ville under den sista projektfasen fokusera på att göra ungdomarna delaktiga i projektet. Därför blev ungdomarna utgångspunkten för alla projektinsatser. I praktiken arbetade vi i tre olika miljöer, Ungdomsverkstaden SVEPS, Grundskolan Norsen och Ungdomsverkstaden Koi, på flera olika sätt. Dessutom testades en självgående ungdomsgrupp i Österbotten.Läs mera »
Gerd Strandberg
20.02.2017 kl. 14:09

FSKC:s nya strategi

FSKC:s styrelse godkände på sitt möte 19.01.2017 bolagets nya strategi att träda ikraft genast och vi tillämpar den tillsvidare. Styrelsen och personalen jobbade väl och systematiskt under hösten ifjol med att ta fram en ram för FSKC:s verksamhet. Vi ville få ett klart fokus och en klar tyngdpunkt för vårt arbete samt en agenda som är aktuell och på bästa sätt jobbar mot de behov som vår målgrupp har. Strategiarbete i dessa tider är utmanande eftersom verksamhetsmiljön, som vi vet, är i en ständig förändring.Läs mera »
Torbjörn Stoor
15.02.2017 kl. 09:51

Intressant jobb lediganslaget!

Helsingfors social- och hälsovårdsverk lediganslår jobbet som planerare vid Helsingfors social- och hälsovårdsverk med samarbete med Mathilda Wrede -institutet. Planeraren sköter bl.a. sakkunnig- och utvecklingsuppgifter samt nätverksarbete i anknytning till svenskspråkig praktikforskning och praxisverksamhet på det sociala området.Läs mera »
Gerd Strandberg
16.01.2017 kl. 16:05

God Jul och Gott Nytt År 2017

Personalen vid FSKC och Mathilda Rede-institutet önskar alla en skön helg. Klicka på "Läs mera"!Läs mera »
Gerd Strandberg
21.12.2016 kl. 10:10

Vi firade och uppvakatade professor Ilse Julkunen med en bok!

Harry Lunabba, Frida Westerback och Torbjörn Stoor (red.): Uppror i elfenbenstornet - En bok om praktikforskning i socialt arbete (Mathilda Wrede-institutets forskningsserie 5/2016)Läs mera »
Torbjörn Stoor
02.12.2016 kl. 10:47

Vem lyssnar på ungdomarna? Hur ser vi dem?

Tankar och aktualiteter från DelSam. Nu är det dags för de unga att träda fram, lyssna och läs om vad de har att säga.Läs mera »
Ann
29.11.2016 kl. 10:09

Professor/biträdande professor

sökes till Helsingfors universitet, Området för anställningen är socialt arbete. Professuren är svenskspråkig.Läs mera »
Gerd Strandberg
23.11.2016 kl. 13:27

Pia K Erikssons doktorsavhandling

Här berättar Pia i korthet om avhandlingen.Läs mera »
Gerd Strandberg
16.11.2016 kl. 11:16

Pia K Eriksson disputerar för doktorsgraden i socialt arbete

Pia K Erikssons doktorsavhandling i socialt arbete: ”Prospective adoptive parents within pre-adoption services: An interplay of emotions and power in social interaction”, framläggs till offentlig granskning vid Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet, lördagen den 12.11.2016, kl. 10:00. Läs mera »
Gerd Strandberg
25.10.2016 kl. 10:32

FORUM FSKC - Mathilda Wrede-institutets strategi 16.09.2016

Är du intresserad av att jobba för Mathilda Wrede-institutets nya strategi? Är du intresserad av att lära dig nytt om effektivt strategiarbete? Välkommen med nästa vecka fredag!Läs mera »
Torbjörn Stoor
07.09.2016 kl. 09:47

Praktikforskningsdagen 12.9.2016 och info till arbetsgivare om praktikforskning i socialt arbete.

I magisterstudierna för socialt arbete ingår studieperioden praktikforskning i socialt arbete. Syftet är att väcka studerandenas intresse för och ge dem färdigheter i att utforska och utveckla det sociala arbetets praktik. Studeranden blir insatt såväl i praktikforskning i socialt arbete som i utveckling av yrkespraktik. Studieperioden består av tre delar som ansluter sig till varandra: 1.) praktikforskningens teori i socialt arbete, 2.) utforskning av social arbetets praktik; 3.) slutseminarier.Läs mera »
Torbjörn Stoor
23.08.2016 kl. 06:22

Var är du på sommarjobb?

Anna Nuutinen har varit på sommarjobb på FSKC. Nedan skriver hon om sina erfarenheterLäs mera »
Anna Nuutinen
16.06.2016 kl. 11:56

BESÖK I LANDSKAPEN - REGERINGENS SPETSPROJEKT FÖR UTVECKLING AV BARN OCH FAMILJETJÄNSTER

Projektet ordnar en infoturné i landskapen i juni med också en tvåspråkig tillställning i Vasa 16.06.2016.Läs mera »
Torbjörn Stoor
23.05.2016 kl. 09:19

Vårens andra FORUM FSKC ordnas 15.06.2016 med presentation av och diskussion om Camilla Granholms doktorsavhandling.

PM Camilla Granholm disputerade 15.4.2016 vid Statsvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet med avhandlingen "Social work in digital transfer – blending services for the next generation". Den 15 juni erbjuder vi dig en fin chans att ta del av avhandlingens innehåll och diskutera forskningen direkt med Camilla. Läs mera »
Torbjörn Stoor
16.05.2016 kl. 15:01

FORUM FSKC och DelSam professionellt forum, Helsingfors och Österbotten

Dessa professionella forum blev en fortsättning på grupparbetet från DelSam seminarierna 5.2.2016. Läs mera »
Mia Montonen
26.04.2016 kl. 10:45

Publiceringen av boken Praktikforskningens konst!

Välkommen till publiceringstillfället den 13 maj 2015. 14–15.30 i auditoriet på Myrbacka social- och hälsovårdsstation, Jönsasvägen 4, VandaLäs mera »
Torbjörn Stoor
23.04.2016 kl. 07:23

Regeringens spetsprojekt för utveckling av barn och familjetjänster går vidare

På måndagen publicerade SHM den slutliga projektplanen, för spetsprojektet för utveckling av barn och familjetjänsterLäs mera »
20.04.2016 kl. 13:37

PM Camilla Granholm disputerar!

15.4.2016 kl. 12 vid Statsvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet på avhandlingen "Social work in digital transfer – blending services for the next generation". Läs mera »
Torbjörn Stoor
04.04.2016 kl. 11:13

Kort om RIIHI - Tillsammans mot välbefinnande och hälsa

Finlands största runda bords diskussion ordnades 16.3.2016 i Mässcentrum i Helsingfors. Tankesmedjan samlade ca 700 personer för att tillsammans utveckla servicen inom social- och hälsovårdLäs mera »
Mia Montonen
21.03.2016 kl. 09:10

Alumnikväll i socialt arbete, 28.4.2016 kl. 17 – 20

Boka datum för ypperligt program med tema praktikundervisning och praktiksamarbete. Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.Läs mera »
Torbjörn Stoor
02.03.2016 kl. 15:34

Vårt nya INFOBREV!

Ny design för nummer 2/2016Läs mera »
Torbjörn Stoor
24.02.2016 kl. 15:55

Årets Mathilda Wrede semi 14.03.2016!

Varmt välkomna till MATHILDA WREDE seminarium 14.03.2016 kl 12.00-16.00 KRING TEMAT: MED FOKUS PÅ BRUKARENLäs mera »
Torbjörn Stoor
19.02.2016 kl. 16:21

DelSam semi material på hemsidan

Det traditionella Runebergsdagens DelSam seminarium hölls 5.2.2016. Läs mera »
10.02.2016 kl. 13:14

Ny bok om praktikforskning utkommer i vår!

Käytäntötutkimuksen taito - Mirja Satka, Ilse Julkunen, Aino Kääriäinen, Laura Yliruka, Ritva Poikela ja Heidi Muurinen (toim.)Läs mera »
Torbjörn Stoor
09.02.2016 kl. 08:31

Jag mötte författaren socialarbetaren Susanna Alakoski

Mathilda Wrede- institutet och Heikki Waris-institutet ordnande tillsammans ett eftermiddagsseminarium 28.1 med författaren och socialarbetare Susanna Alakoski. Läs mera »
Utvecklingschef Mia Montonen
04.02.2016 kl. 11:15

Älykkäät kuntakokeilut - eväitä rajat ylittäviin ja monitoimijaisiin kokeiluihin

Seminaarissa esitellään ”Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistajana” – tutkimushankkeen johtopäätöksiä. Lisäksi keskustellaan ja jaetaan kokemuksia kuntien kokeilevasta kehittämistoiminnasta.Läs mera »
Gerd Strandberg
26.01.2016 kl. 10:50

​FSKC:S INFOBREV 1/2016

Årets första infobrev varsågoda!Läs mera »
Torbjörn Stoor
21.01.2016 kl. 13:35

​FSKC:S INFOBREV 12/2015

Terminens femte infobrev varsågoda!Läs mera »
Torbjörn Stoor
16.12.2015 kl. 14:40

Utbildningstillfälle om verkställigheten av lagen om klienthandlingar inom socialvården

Tid: torsdag 10.03.2016 kl. 8:30-14:45 Plats: Tammerfors universitet, Huvudbyggnaden D-delen, Föreläsningssal D10b, Kalevantie 4, TammerforsLäs mera »
Torbjörn Stoor
16.12.2015 kl. 13:20

Kick Off-tillställning för regeringens spetsprojekt ”Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster”

Tid: 11.01.2016 Plats: Kommunernas hus Kommunförbundet, stora salen 1 våningen, Andra linjen 14, 00530 HelsingforsLäs mera »
Torbjörn Stoor
16.12.2015 kl. 13:06

Tillsammans - Ett seminarium där ungas röst hörs

Vill du komma och ta del av de ungas tankar? Vill du föra deras röst vidare och kanske omsätta det i praktiken?Läs mera »
07.12.2015 kl. 15:06

FSKC:S INFOBREV 11/2015

Terminens fjärde infobrev varsågoda!Läs mera »
Torbjörn Stoor
18.11.2015 kl. 12:00

Barn Kaste-projektet samlade professionella till Tammerfors

Trots att några Barn Kaste projekt ännu fortsätter under nästa år, så ordnades projektets avslutningsseminarium i Tammerfors i början på november. Nedan finns ett inte heltäckande plock från dessa två givande dagarLäs mera »
Mia Montonen
17.11.2015 kl. 15:52

FORUM FSKC 02.12.2015 13-15.30, Ohjaamo – Navigatorn

Vi har glädjen att inbjuda er alla till FORUM FSKC onsdagen den 2 december 2015 kl 13.00-15.30, här hos oss på Georgsgatan 18, Helsingfors, våning 3 och rum 301. Vi jobbar vidare med vårt tema kring unga och unga vuxna. Under denna eftermiddag bjuder vi på information och diskussion om den nya Ohjaamo/Navigator-tjänsten. Navigatorn erbjuder rådgivningstjänster med lågtröskel för unga i åldern 15-29 år. Den unga får information, rådgivning, vägledning och stöd och målet är att hitta en väg till utbildning och sysselsättning. Navigatorns arbetar med ett sektoröverskirdande arebtssätt.Läs mera »
Torbjörn Stoor
13.11.2015 kl. 10:43

FSKC:S INFOBREV 10/2015

Terminens tredje infobrev varsågoda!Läs mera »
Torbjörn Stoor
21.10.2015 kl. 14:24

Foskarsocialarbetare

till Helsingfors stad och Mathilda Wrede-institutetLäs mera »
Torbjörn Stoor
15.10.2015 kl. 10:59

FORUM FSKC om

ordnar vi 02.12.2015 kl 13-15.30.Läs mera »
Torbjörn Stoor
09.10.2015 kl. 12:08

Bekanta dig med Kuvastin-metoden

Läs intervjun med utvecklingschef Laura Yliruka i Talentia-tidningen nr 7/2015.Läs mera »
Gerd Strandberg
07.10.2015 kl. 13:48

Händelsekalendern på framsidan

Nu hittar du händelsekalendern på fskc.fi framsidanLäs mera »
Torbjörn Stoor
07.10.2015 kl. 09:40

FSKC:S INFOBREV 9/2015

Terminens andra infobrev varsågoda!Läs mera »
Torbjörn Stoor
24.09.2015 kl. 11:49

DelSam IV fokuserar på ungdomars medverkan

DelSam IV har kommit igång. Vårt projektteam har utmanat sig själv till att med nya sätt förverkliga de ungas medverkan och delaktighet. Vi går in med öppet sinne och strävar efter att genomföra processer, vars målsättning är klar, men innehåll och resultat är ännu oklara.Läs mera »
Mia Montonen
23.09.2015 kl. 14:28

​FSKC:S INFOBREV 8/2015

Terminens första infobrev varsågoda!Läs mera »
Torbjörn Stoor
19.08.2015 kl. 13:07

Praktikplatser och praktikhandledare sökes

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet söker praktikplatser och praktikhandledare för sina studerande i socialt arbete för läsåret 2015 – 2016.Läs mera »
Torbjörn Stoor
10.08.2015 kl. 13:21

​FSKC:S INFOBREV 6-7/2015

Terminens sista infobrev varsågoda!Läs mera »
Torbjörn Stoor
17.06.2015 kl. 11:53

Material från Mathilda Wrede-seminariet 2015

Här hittar du presentationen, foton och ett sammandrag från årets seminarium om Hackney-modellenLäs mera »
Torbjörn Stoor
11.06.2015 kl. 17:08

​FSKC:S INFOBREV 5/2015

Årets femte infobrev varsågoda!Läs mera »
Torbjörn Stoor
27.05.2015 kl. 09:02

Kompetenscenterchefernas ställningstagande för det nya regeringsprogrammet

Vi levererade idag vårt bidrag till bordet där regeringsprogrammet för landets nya regering skall utarbetas.Läs mera »
Torbjörn Stoor
08.05.2015 kl. 14:35

Vårens andra FORUM FSKC

Vårens andra FORUM FSKC förverkligades 15.04.2015 med temat ungdomar och aktiveringspolitik. Här följer en kort sammanfattning över innehållet.Läs mera »
28.04.2015 kl. 12:22

​FSKC:S INFOBREV 4/2015

Årets fjärde infobrev varsågoda!Läs mera »
Torbjörn Stoor
16.04.2015 kl. 12:32

​FSKC:S INFOBREV 3/2015

Årets tredje infobrev varsågoda!Läs mera »
Torbjörn Stoor
19.03.2015 kl. 13:22

Material från FORUM FSKC publicerat

Kolla länken för materialet från vårt FORUM FSKC från 11.2.2015Läs mera »
02.03.2015 kl. 10:29

NYHET

Försöksskedets slutrapport för Vasaregionens undervisnings- och forskningsklinik inom det sociala området Läs mera »
Ann Backman
24.02.2015 kl. 13:50

​ FSKC:S INFOBREV 2/2015

Årets andra infobrev varsågoda!Läs mera »
Torbjörn Stoor
19.02.2015 kl. 13:42

FSKC:S INFOBREV 1/2015

Årets första infobrev varsågoda!Läs mera »
Torbjörn Stoor
22.01.2015 kl. 12:26

FORUM FSKC 11.2.2015

Programmet för nästa Forum FSKC är klart. Välkomna med!Läs mera »
07.01.2015 kl. 14:01

FSKC:s Infobrev 12/2014

Hej och årets sista infobrev!Läs mera »
Gerd Strandberg
17.12.2014 kl. 12:16

FSKC:s Infobrev 11/2014

Hej! Idag publiceras Infobrevet för november.Läs mera »
Gerd Strandberg
26.11.2014 kl. 09:00

Material från FORUM FSKC publicerat

Materialet från förra veckans FORUM FSKC finns nu på webbplatsLäs mera »
19.11.2014 kl. 14:09

FSKC:S INFOBREV 10/2014

Hej! Idag publiceras FSKC:s infobrev nummer 10.Läs mera »
Torbjörn Stoor
29.10.2014 kl. 14:25

Mångprofessionell utbildning för praktiklärare/handledare inom det sociala området (5 sp) våren 2015!

Målgrupp: Socialarbetare och socionomer (yh) som har intresse av att fungera som praktiklärare/handledare för pol.kand. studerande i socialt arbete vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid HU eller för socionomstuderande vid Yrkeshögskolan Arcada.Läs mera »
Torbjörn Stoor
27.10.2014 kl. 11:32

Tervetuloa valtakunnallisille aikuissosiaalityön päiville Helsinkiin 22.-23.1.2015

Päivien teema on Kansalaisena kaupungissa – ammattilaisena rakenteissa Puheenvuoroja päivällä Aiheita ovat Turvaverkkoja paikkaava yhteisöllisyys : Aikapankki : Yhteissuunnittelu : Asumissosiaalinen työ : Yhteisösosiaalityö : Ammattilaisen harkintavalta Puhujina mm. nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio, neuvotteleva virkamies Elina Palola, Development Manager Philippe Granger, Professor in Social Work Tapio Salonen, professori Marketta Rajavaara, tutkija Riitta Granfelt ja kehitysjohtaja Olli Hietanen. Läs mera »
Torbjörn Stoor
14.10.2014 kl. 10:21

FSKC:s infobrev 9/2014

Hej! Idag publiceras FSKC:s Infobrev via vår nya webbplats. Läs mera »
Torbjörn Stoor
01.10.2014 kl. 14:17

Materialet från FORUM FSKC är nu på hemsidan

Det första FORUM FSKC hölls 24.09.2014 och presentationerna finns nu på hemsidanLäs mera »
30.09.2014 kl. 16:05

Utlåtanden om statsstödet

Här hittar du alla utlåtanden och ställningstaganden som skrivits om kompetenscentrens statsstöd för nästa år:Läs mera »
Torbjörn Stoor
29.09.2014 kl. 08:55

Programmet för det första FORUM FSKC är klart

Programmet för FORUM FSKC 24.09.2014 är publiceratLäs mera »
16.09.2014 kl. 10:04

Ann-Marie Lindqvist disputerar för doktorsgraden lördag 13.9.2014

Ann-Marie Lindqvists doktorsavhandling i socialt arbete: ”Personer med utvecklingsstörning skapar och utövar sitt sociala medborgarskap – spänningsfält kring delaktighet”, framläggs till offentlig granskning vid Statsvetenskapliga fakulteten vid Institutionen för socialvetenskaper, Helsingfors universitet, huvudbyggnaden (Fabiansgatan 33), sal 12, lördagen den 13.9.2014, kl 10:00.Läs mera »
Torbjörn Stoor
07.09.2014 kl. 17:47

Kompetenscentrens statsstöd skärs ner?

Vi kom tillbaka från en fin sommar och semester och möttes genast av ett mindre trevligt budskap. Enligt finansministeriets budgetförslag skulle kompetenscentrens statsstöd skäras ner med 1 miljon euro, m.a.o. från 3 miljoner till 2 miljoner euro. Statsstödet skars ner redan med 500 000 euro inför detta år. Om planerna på nedskärningen genomförs, betyder det att hela stödet har minskat med 43 % på två år. Stödet har under flera års tid varit på samma 3- 3,5 miljoner euros nivå.Läs mera »
Torbjörn Stoor
07.09.2014 kl. 17:41

Kompetenscentrens utlåtande om förslaget till ny socialvårdslag

Förslaget till den nya socialvårdlagen har nu funnits på våra skrivbord och i våra tankar under en dryg månad. Lagförslaget har beretts internt på ministerienivå efter att lagarbetsgruppen avslutade sitt arbete på hösten 2012. Det har varit utmanande att ta del av det omfattande lagpaketet under den mycket korta tiden som är tilldelad för att skriva utlåtanden. Men vi har gjort vårt bästa och nedan försöker jag kort återge innehållet i kompetenscentrens gemensamma utlåtande. Och jag säger det nu redan inledningsvis, vi är rätt kritiska.Läs mera »
Torbjörn Stoor
01.07.2014 kl. 15:19

Föreläsningar via FSKC

En av FSKC:s uppgifter är att sprida forskning och kunskap om och kring det sociala området. I samarbete med vårt nätverk erbjuder FSKC föreläsningar och fortbildningshelheter (se nedan). Föreläsningarna kan beställas som enskilda föreläsningar eller skräddarsys till ett seminariepaket med de bitar som de finns önskemål om.Läs mera »
23.06.2014 kl. 09:10

Stödgrupp för projektarbetare

Jobbar du med projekt och skulle vilja diskutera ditt arbete? Blir du ensam med ditt projekt och skulle behöva bolla ärenden med någon? Har du frågor gällande projektarbete som du inte vet var du kan få svar på?Läs mera »
23.06.2014 kl. 08:48