Kort om RIIHI - Tillsammans mot välbefinnande och hälsa

21.03.2016 kl. 09:10
Finlands största runda bords diskussion ordnades 16.3.2016 i Mässcentrum i Helsingfors. Tankesmedjan samlade ca 700 personer för att tillsammans utveckla servicen inom social- och hälsovård

Finlands största runda bords diskussion, så kallade arrangörerna denna stora tankesmedjan. Arrangörerna var många (Tekes, Sitra, Social- och hälsovårdsministeriet, RAY, Innobyn, Institutet för hälsa och välfärd, SOSTE, samt Kommunförbundet), men så var också deltagarna (säkerligen närmare 700).  RIIHI samlade utvecklare, praktiker, tjänstemän, chefer, beslutsfattare, frivilliga, finansiärer etc från offentliga, tredje och privata sektorn till en gemensam dag för att tillsammans diskutera, fundera, komma med idéer för att tillsammans skapa nya innovationer och lösningar som fäller hinder, förbättrar servicen o.s.v.  RIIHI var startskottet för en serie som skall komma att fördjupa innovationer och samarbete.

I öppningsanförandet av Päivi Sillanaukee, kanslichef, Social- och hälsovårdsministeriet,  Antti Kivelä, teemajohtaja, Sitra och Pekka Soini generaldirektör, Tekes samt Velipekka Nummikoski, verkställande direktör, RAY (deltog via ett videoklipp) uppmanades vi att under arbete tänka stort, uppfinna många nya ”sampon”, men till skillnad från berättelsen i Kalevala, inte strida om dem.

Varvat med inspiration av förläsare, skulle vi deltagare i runda bord diskutera och tillsammans komma med lösningsförslag på utmaningar och problem som individer i dag har. Vi jobba utgående från case med i förväg utvalda målgrupper. Jag själv deltog i en grupp där målgruppen var unga. Resultaten från grupparbeten finns på https://www.innokyla.fi/web/tyotila2069462/tyotilat , där kan man också fortsätta diskussionen kring de innovationer och förslag som grupperna kom med under RIIHI:

 

Den första egentliga föreläsaren var idrottare, VM- och EM- vinnare samt vinnare i paraolympiska spelen Toni Piispanen. Han berättade om sitt liv, sin olycka och hans väg till toppidrottare, med fokus på vad som hjälpte honom i en situation, där han som ung blev tvungen att helt tänka om sitt liv.

Dagens keynote föreläsare var DR Koert Van Mensvoort, från Holland. (http://www.mensvoort.com ) Han utmana oss att tänka verkligen utanför boxen när det gäller teknologi och natur. Han hävda att människan är teknologisk av naturen, det betyder att vi hela tiden strävare efter att med hjälp av teknologin ändra och utveckla saker. Det vi utvecklar och fungerar blir med tiden naturligt, som exempel använde han mobiltelefonen och att den blivit en så naturlig del av oss, att många känner sig nakna utan den, men också, el, jordbruk samt konsten att laga mat har varit sin tids teknologiska uppfinningar, som vi uppfattar som naturliga. Han ställde också fråga är det ”nya naturliga” egentligen det som vi inte kan kontrollera, som t.ex rusning och stockningar i trafiken. Gällande kommande teknologiska uppfinningar lyfte han fram olika exempel, som också utmanade åhöraren att fundera på hur långt man själv är färdig att gå, var går gränserna för den egna etiken. Exemplen ha lyfte fram var ännu inte genomförbara, men med dagens teknologiska utveckling är de i framtiden mycket möjliga, så som målfärg som man kan byta färg på, odlingsbara köttprodukter, google nose etc. Man kan bekanta sig med produkterna på http://www.nanosupermarket.org.

Efter Mensvoort fick vi av ledande läkare Risto Mäkinen höra, hur man i Helsingfors tänker om gällande social- och hälsovårdsservicen. Han menade att det räcker inte med sote, man måst ändra på  allt.

Av intervjun med Eetu Pesonen och Jani Toivola, vill jag lyfta fram internet som ett verktyg i att skapa ett kollektiv (”yhteisö”). Det är enkelt, med hjälp av internet kan man hitta liksinnande, fast de inte bor nära och fast gruppen i sig är liten. Detta kan ha stor betydelse för individer som känner utanförskap i sin näromgivning. Det andra som jag fastna för var Jani Toivolas ord om att vi alla som syns har en skyldighet att berätta positiva berättelser om Finland. Med tanke på alla negativa berättelser, nyheter, trots att många saker är bra. Är det en viktig sak att komma ihåg.  

Dagen avslutades med arrangörernas ord och löfte om att processen fortsätter, de bästa idéerna vidareutvecklas och det går att hitta finansiering för dem. Så fortsättning följe.

Programmet för dagen finns åtminstone ännu på https://tapahtumat.tekes.fi/tapahtuma/riihi/, Det kan också löna sig att kolla inläggen på twitter. Tack för en välordnad tankesmedja!

 

 

 

Mia Montonen