Publiceringen av boken Praktikforskningens konst!

23.04.2016 kl. 07:23
Välkommen till publiceringstillfället den 13 maj 2015. 14–15.30 i auditoriet på Myrbacka social- och hälsovårdsstation, Jönsasvägen 4, VandaVi vill bjuda dig att tillsammans med oss fira publiceringen av boken Praktikforskningens konst. 

Tillfället ordnas den 13 maj 2016 klockan 14–15.30 i auditoriet på Myrbacka social- och hälsovårdsstation, adress Jönsasvägen 4, Vanda.

Under tillfället berättar författarna om bokens uppkomst och utbildare Kai Alhanen håller ett föredrag om ämnet Praxis, medborgarskap och demokrati i det sociala arbetet. Publiceringstillfället är en del av en tillställning som ordnas inom ramen för Praxisnätverket.

Boken Praktikforskningens konst erbjuder läsaren olika begrepp, redskap, metodologier ochmetoder och insikter i de teoretiska ramarna och det filosofiska tänkandet kring praktikforskning. I boken presenteras och analyseras praktikforskningsstudier och dess resultat.

Praktikforskningens konst lämpar sig som lärobok för högskolestuderande samt som källa för forskare inom olika områden, sakkunniga samt utvecklare och innovatörer inom social- och hälsovården.

Boken publiceras av Heikki Waris-institutet och Mathilda Wrede-institutet. Ytterligare information (på finska) www.socca.fi/kaytantotutkimuksentaito

Boken kan köpas vid publiceringstillfället eller via Unigrafias webbutik. Den kommer också att publiceras som eBok.

Anmälningar

senast den 6 maj till adressen 

https://digiumenterprise.com/answer/survey.asp?sid=1408673&answerer=16&chk=V469RQPP&dt=42485.3309189468&THIS_IS_YOUR_PERSONAL_ANSWERING_LINK=DO_NOT_SHARE

Varmt välkommen att fira med oss!

Bokens redaktion: Mirja Satka, Ilse Julkunen, Aino Kääriäinen, Ritva Poikela, Laura Yliruka och Heidi Muurinen

Torbjörn Stoor