Infobrev nr 5/2016  

1.  Aktuellt 

Seminarium om relationer mellan unga och professionella
FSKC ordnar i samarbete med sitt nätverk en högst aktuell och mångsidig seminariedag om relationer mellan unga och professionella i september:
kl. 09.15 – 15.30 på följande orter:
• Helsingfors, SFV-huset G18                    06.09.2016
• Raseborg, Lärkkulla                                 07.09.2016
• Vasa, Academill (Auditorium Bruhn)     08.09.2016
för dig som jobbar inom det sociala området eller bildningsarbete med barn, unga och unga vuxna.
Läs mera via webbplatsen: http://fskc.fi/vart_jobb/semin/


FORUM FSKC 15.06.2016, kl. 13–15:30

Vårens andra FORUM FSKC ordnas 15.06.2016 med presentation av och diskussion om Camilla Granholms doktorsavhandling.
PM Camilla Granholm disputerade 15.4.2016 kl. 12 vid Statsvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet med avhandlingen "Social work in digital transfer – blending services for the next generation". Den 15 juni erbjuder vi dig en fin chans att ta del av avhandlingens innehåll och diskutera forskningen direkt med Camilla.
Läs mera via webbplatsen och anmäl dig via länken som finns där: http://fskc.fi/vart_jobb/arbete_i_natverk/forum_fskc2/


Besök i landskapen – regeringens spetsprojekt för utveckling av barn och familjetjänster
Projektet ordnar en infoturné i landskapen i juni med också en tvåspråkig tillställning i Vasa 16.06.2016. Kolla uppdaterad information här om exakta datum, tider och platser:
http://stm.fi/lapsi-ja-perhepalvelut/ajankohtaista


Infotillfälle om finansieringsansökningar för regeringens spetsprojekt och programmet ”Hemvård för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras”ordnas i Helsingfors 30.05 kl. 12-16.00. Program och detaljer om tillfället hittar du här:
http://stm.fi/tapahtumat/2016-05-30/info-iakkaiden-ja-omaishoidon-karkihankkeen-rahoitushausta


Kansa-koulu-projektet: Verkställighet av lagen om klienthandlingar inom socialvården
Meddelande nr 2, maj 2016 har publicerats och kan läsas via webbsidan
http://fskc.fi/vart_jobb/projekt/kansa_koulu_projektet/

På samma sida finns länk till: Förfrågan om de svenskspråkiga dokumenteringsutbildarnas antal och utbildningsplats: Den svenskspråkiga utbildningen för dokumenteringsutbildarna förverkligas i en fas på hösten 2017. Kansa-koulu-projektet kartlägger dock redan nu er organisations behov av dokumenteringsutbildare. Vänligen besvara förfrågan angående ert behov för er organisations del och med tanke på behovet för er svenskspråkiga personal inom det sociala området.

Placerade barn i skolan
Man kan läsa och snart beställa "Liten guiden till stöd för placerade barns skolgång" också på svenska. Den här guiden är avsedd för alla som är intresserade av placerade barns skolgång: skol- och elevvårdspersonal, socialarbetare, fosterföräldrar och barnens närmaste. Den fokuserar på barn som omhändertagits och placerats i fosterfamiljer, deras skolgång och välbefinnande, men lämpar sig också väl för samarbetet mellan barnskyddsanstalter och skolor. Målet är att öka kunskapen och den gemensamma förståelsen och att klargöra de enskilda aktörernas roller i frågor som gäller placerade barns skolgång.
http://pesapuu.fi/media/uploads/dokumentit/materiaalit/placerade_barn_i_skolan_liten_guide.pdf

Pieni opas sijoitetun lapsen koulunkäynnin tueksi on käännetty ruotsiksi Lastensuojelun keskusliiton avulla. Oppaan voi ladata ilmaiseksi Pesäpuun nettisivuilta  ja pian sitä saadaan myös myyntiin painettuina kappaleina. Opas on tarkoitettu jaettavaksi sijoitettujen lasten koulunkäynnistä kiinnostuneille: koulun ja oppilashuollon henkilöstölle, sosiaalityöntekijöille, sijaisvanhemmille ja läheisille.

Beställningar via: Pesäpuu ry, toimisto@pesapuu.fi | www.pesapuu.fi
 

2.  Seminarier, konferenser och kongresser

Välkommen på SAMS årliga organisationsseminarium för det sociala området
Årets seminarium ordnas 6-7.6.2016 i Tammerfors på hotell Scandic Tampere City
(Hämeenkatu 1). Seminariet riktar sig till aktörer inom den sociala sektorn och i allmänhet till personer som är intresserade av sociala frågor. I seminariet ingår seminarieprogrammet, kost samt logi i dubbelrum. Anmälningstiden gick ut 23.05.2016 men tag kontakt med informatör Christian Bergman: info@samsnet.fi, 050-5629164 och hör dig för om lediga platser.
Mer information via www.samsnet.fi och info@samnet.fi

 

Nuorten hyvinvointi Helsingissä – seminaari
Maanantaina 13.6. kaupungintalolla suunnataan katse ajankohtaiseen tutkittuun tietoon nuorten hyvinvoinnista ja toimintakyvyistä. Mukana on tutkijoita yliopistoista ja THL:lta sekä toimintakykykäsitettäavaamassa filosofi Martha Nussbaum Chicagon yliopistolta. Tervetuloa mukaan!
Ilmoittaudu kaikille avoimeen seminaariin 3.6. mennessä.

Aika: 13.6. maanantaina klo 9 – 15

Paikka: Helsingin kaupungintalon juhlasalissa, Pohjoisesplanadi 11-13

Seminaarin ohjelma voi lukea linkistä jossa myös linkki ilmoittautumiseen:
http://www.nuortenhyvinvointikertomus.fi/sites/default/files/files/page/nuorten_hyvinvointi_helsingissa_-seminaari_0.pdf

Tilaisuuden järjestää Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus ja tietokeskus

www.nuortenhyvinvointikertomus.fi

twitter @nuoretvoi #nuoretvoi

Facebook: nuorten hyvinvointikertomus


II Social- och hälsovetenskapsdagar i Österbotten 22- 23.9.2016
Effektfulla social- och hälsovårdstjänster i framtiden genom forskning och interprofessionell utbildning

De andra österbottniska social- och hälsovetenskapsdagarna är ett evenemang som innehåller presentationer från inbjudna sakkunniga, forskarnas egna framföranden i olika sessioner, posterträffar och eventuella workshopar som forskarna själva har planerat. Dagarna ordnas i Vasa, i restaurang Silverias utrymmen på adressen Krutkällarvägen 4, 65100 Vasa. Som värd för dagarna fungerar Vasa stad tillsammans med sina samarbetsparter.

Målgruppen är utbildare inom social- och hälsovetenskaper, sakkunniga, forskare och studerande från social- och hälsovårdsbranschen samt alla andra som är intresserade av forskning och utveckling.

Härmed framför vi en inbjudan att sända in abstrakt inför dagarna. För att utvärderingen och den övriga behandlingen av abstrakten hinner göras, önskar vi att abstrakten skickas senast 16.5.2016.

Ett godkännande brev sänds 10.6.2016. I fråga om abstrakten önskar vi att avsändaren berättar huruvida han/hon önskar hålla ett muntligt föredrag eller presentera sin undersökning som posterföredrag. För alla personer som ingår i forskargruppen bör en e-postadress anges, så att godkännande brevet kan sändas separat åt alla.

E-postadressen för dagarna är soster.tiet2016@vaasa.fi

Med hälsningar från planeringsgruppen!

På förfrågningar svarar

Raimo Isoaho
Docent inom allmänmedicin, Åbo universitet  
e-post: raimo.isoaho@vaasa.fi

Arja Tuomaala               
Ledande överskötare, social- och hälsosektorn i Vasa
e-post: arja.tuomaala@vaasa.fi  

Följande instanser har representanter i planeringsgruppen:

Vasa stad, social- och hälsosektorn, Vasa sjukvårdsdistrikt, THL enheten i Vasa, Vasa universitet, Åbo Akademi, Vasa yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia, Vasa yrkesinstitut, Yrkesakademin i Österbotten, Jakobstad social- och hälsovårdsverket
 

M/S SOSTE – Tulevaisuus kiikarissa 4-5.10.2016
Mitä, missä, milloin?
Aika: 4-5.10.2016
Paikka: Baltic Queen
M/S SOSTE on koulutus- ja verkostoitumisristeily, joka on suunnattu sosiaali- ja terveysjärjestöille sekä yhteistyökumppaneille.

Ohjelma tarjoaa ajankohtaisia teemoja ja paljon laadukasta sekä monipuolista koulutusohjelmaa järjestöjä, hyvinvointia ja yhteiskuntaa koskevista aiheista! Ohjelmakattauksissa luotsataan muun muassa monikulttuurisuuden, hyvinvointitalouden, vaikuttamisen, järjestöjen palvelutuotannon, vapaaehtoisuuden ja työhyvinvoinnin teemoihin.

M/S SOSTE -risteily nostaa ankkurit 4.10.2016 klo 18.30 ja palaa kotisatamaan 5.10.2016 klo 16.00.
Lue lisää ohjelmasta ja ilmoittaudu: http://www.soste.fi/tapahtumat/ms-soste.html

Välkommen på den 5:e konferensen i mångprofessionell social- och hälsovård 06.10.2016
Årets tema är: Fullvärdigt medborgarskap

Vilka rättigheter har medborgarna inom social- och hälsovården?
Hur stor självbestämmanderätt har olika patient- och klientgrupper?
Hur skall personer från olika kulturer, personer med psykisk ohälsa eller missbruksproblem kunna skapa sina egna livsbetingelser?
Hur kan social- och hälsovårdspersonal stöda patienter och klienter till ett fullvärdigt medborgarskap?
Konferensen hålls torsdag 6.10.2016 på YH Novia i Åbo.
Anmälan senast 31.5.2016
Information: Pia Liljeroth, pia.liljeroth@novia.fi, +358 44762 3371
Mera information finns att läsa via webbplatsen:
https://www.novia.fi/fullvardigt-medborgarskap-mangprofessionell-social-och-halsovard-v-/

Valtakunnalliset Aikuissosiaalityönpäivät 25-26.1.2017 Lahti
Paikka: Sibeliustalo, Ankkjurikatu 7. 15140 Lahti
Vuonna 2017 päivien pääteemana on Aikuissosiaalityön uudet kumppanuudet ja vaikuttavuus.  Keskitymme ajankohtaiseen aiheeseen sosiaalityön asemasta muuttuvissa rakenteissa, jotka tuovat mahdollisuuksia ja vaateen uudenlaisten kumppanuuksien rakentamiseen sekä työn vaikuttavuuden osoittamiseen.
Aikuissosiaalityölle avautuu lähitulevaisuudessa merkittävät mahdollisuudet uudistua ja terävöittää toimintaansa ainakin kolmen tosiasian kautta.

Järjestävät tahot
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso – liikelaitos, Socca, Sosiaalitaito, Talentia, LAMK, Verson alueen kunnat sekä yhteistoiminta-alueet

Mahdollisiin kysymyksiin vastaa
Kirsi Kuusinen-James, kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi , 044 729 7981
Lisätietoja myös: http://www.phsotey.fi/fi/yhtyma/tulosryhmat/sosiaalialan-osaamiskeskus-verso-liikelaitos/verson-aamukahvit/

Och observera:
Dagarna för forskning inom socialt arbete (Sosiaalityön tutkimuksen päivät)
ordnas 16.02.-17.02.2017 i Helsingfors och Helsingfors universitet.

 

3.  Utbildning

Svenska hörselförbundet rf och SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder ordnar ännu en avgiftsfri kvällsutbildning i påverkansarbete för finlandssvenska funktionshinderföreningar och alla intresserade runtom i Finland. Den sista på Åland, 8.6 Mariehamn, kl. 16.30-19.00 Teater Alandica, Strandgatan 33.
Anmäl dig via webbsidan:
https://docs.google.com/forms/d/18scTmdpLPjUGIJIr6x0KrrwNEmFb52UnqEWG0cJBcgw/viewform


Hae uusimuotoiseen erikoissosiaalityöntekijän koulutukseen 2.5 - 7.6.2016 - erikoisaloina Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö sekä Rakenteellinen sosiaalityö
Uutta osaamista sosiaalityöhön!
Erikoissosiaalityöntekijän koulutus on suunnattu kaikille sosiaalityöntekijöille, joilla on tarvetta vahvistaa ja syventää osaamistaan. Koulutuksessa yhdistyy käytäntö- ja tutkimustieto.

Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen laajuus on 70 op, ja se voidaan suorittaa reilussa kahdessa vuodessa työn ohessa opiskellen. Koulutus sisältää 16-20 päivää lähiopetusta, verkkotyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä.

Koulutuksen tuottamia tietoja ja taitoja hyödynnetään omassa työssä ja työyhteisössä. Opintoihin sisältyy koulutuksen kuluessa tehtävä oman työn kehittämiseen nivoutuva tieteellis-käytännöllinen lopputyö (10 op).

Koska erikoistumiskoulutukset vastaavat työelämässä havaittuihin osaamistarpeisiin, niiden rahoitus perustuu valtion ja yliopistojen rahoituksen ohella työelämästä saataviin opintomaksuihin. Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen opintomaksu on 3500 euroa. Opintomaksun voi maksaa useammassa erässä koulutuksen kuluessa ja se voidaan jakaa työnantajan ja opiskelijan kesken.

 Sosiaalityön erikoisalat ovat:

•        Hyvinvointipalvelut
•        Kuntouttava sosiaalityö
•        Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö
•        Rakenteellinen sosiaalityö

 Lapsi-,  nuoriso- ja perhesosiaalityön ja Rakenteellisen sosiaalityön koulutusten opiskelijahaku toteutetaan 2.5.- 7.6.2016. Ensimmäiset lähiopetuspäivät järjestetään syksyllä 2016.

Ajantasainen tieto opetussuunnitelmista, hakuajoista, valintakriteereistä ja osallistumismaksuista osoitteessa www.sosnet.fi/erko

Tutustu koulutuksen esitteeseen: https://indd.adobe.com/view/78227ca3-b26f-405d-b701-c4f32481baa2

Lisätietoja koulutuksen koordinaattorilta Sanna Lähteiseltä,  +358 (0)40 849 3033 Sanna.Lahteinen@ulapland.fi
 

***

Infobrevets utgivningsdatum och deadlines

06-07            16.06.2016                          13.06.2016
08                  23.08.2016                         17.08.2016
09                  21.09.2016                         19.09.2016
10                  19.10.2016                         17.10.2016
11                  17.11.2016                         15.11.2016
12                  14.12.2016                         12.12.2016

Material till FSKC:s Infobrev kan skickas till gerd.strandberg@fskc.fi
FSKC publicerar/förmedlar inte arbetsplatsannonser i infobrevet.

FSKC på facebook och webben
På facebook:
https://www.facebook.com/Ab-Det-finlandssvenska-kompetenscentret-inom-det-sociala-omr%C3%A5det-FSKC-168402143203726/timeline/

På webbplatsen www.fskc.fi hittar du vår händelsekalender med händelser, seminarier och evenemang för alla smakinriktningar.

Meddela gärna om du har något du vill att skall publiceras i händelsekalendern. Adressen är gerd.strandberg@fskc.fi