INFOBREV 6-7/2016

1.  AKTUELLT

Seminarium om relationer mellan unga och professionella
FSKC ordnar i samarbete med sitt nätverk en högst aktuell och mångsidig seminariedag om relationer mellan unga och professionella i september:
kl. 09.15 – 15.30 på följande orter:
• Helsingfors, SFV-huset G18                        06.09.2016
• Raseborg, Lärkkulla                                     07.09.2016
• Vasa, Academill (Auditorium Bruhn)         08.09.2016
för dig som jobbar inom det sociala området eller bildningsarbete med barn, unga och unga vuxna.
Läs mera via webbplatsen: http://fskc.fi/vart_jobb/semin/


Kansa-koulu-projektet: Verkställighet av lagen om klienthandlingar inom socialvården
Meddelande nr 2, maj 2016 har publicerats och kan läsas via webbsidan
http://fskc.fi/vart_jobb/projekt/kansa_koulu_projektet/

Som påminnelse:
På samma sida finns länk till: Förfrågan om de svenskspråkiga dokumenteringsutbildarnas antal och utbildningsplats: Den svenskspråkiga utbildningen för dokumenteringsutbildarna förverkligas i en fas på hösten 2017.
Kansa-koulu-projektet kartlägger dock redan nu er organisations behov av dokumenteringsutbildare. Vänligen besvara förfrågan angående ert behov för er organisations del och med tanke på behovet för er svenskspråkiga personal inom
det sociala området.


Spetsprojektet för utveckling av barn- och familjetjänster

ordnar tillsammans med FSKC ett lärande forum om Utvecklingserfarenheter från barnskyddet, den 14.9.2016. Forumet ordnas via videolänk mellan Österbotten och Nyland.

Målsättningen med forumet är att lyfta fram god praxis och erfarenheter samt frågor gällande utvecklandet av barnskydd och de mest krävande tjänsterna. Motsvarande tillställningar ordnas på regionalt på finska, på olika håll i landet, i samarbete med kompetenscentren och THL. Dagens skörd används som material i utvecklandet inom spetsprojektet. Mera information följer.

2.  SEMINARIER, KONGRESSER OCH KONFERENSER

II Social- och hälsovetenskapsdagar i Österbotten 22- 23.9.2016
Tema: Effektfulla social- och hälsovårdstjänster i framtiden genom forskning och interprofessionell utbildning

Under de andra social- och hälsovetenskapsdagarna i Österbotten kan du följa med inbjudna sakkunnigas föreläsningar och forskarpresentationer vid olika sessioner samt delta i posterträffar och workshopar som forskarna själ-va har planerat. Värd för dagarna är Vasa stads social- och hälsosektor tillsammans med sina samarbetsparter.

Målgruppen är utbildare, forskare, studerande och professionella yrkesutövare inom social- och hälsovetenskaps-sektorerna samt andra som är intresserade av forskning och utveckling.

Dagarna ordnas i Vasa i anslutning till Restaurang Silveria. Adress: Krutkällarvägen 4, Vasa.

Deltagaravgifter
- Hela evenemanget 190 €
- Endast 22.9 150 €
- Endast 23.9 120 €
- Studerande 50 € /hela evenemanget

Följ med informationen på evenemangets webbsidor på adressen: www.vaasa.fi/sotepaivat2016

På förfrågningar svarar
Arja Tuomaala               
Ledande överskötare, social- och hälsosektorn i Vasa
e-post: arja.tuomaala@vaasa.fi 


M/S SOSTE – Tulevaisuus kiikarissa 4-5.10.2016

Mitä, missä, milloin?
Aika: 4-5.10.2016
Paikka: Baltic Queen
M/S SOSTE on koulutus- ja verkostoitumisristeily, joka on suunnattu sosiaali- ja terveysjärjestöille sekä yhteistyökumppaneille.

Ohjelma tarjoaa ajankohtaisia teemoja ja paljon laadukasta sekä monipuolista koulutusohjelmaa järjestöjä, hyvinvointia ja yhteiskuntaa koskevista aiheista! Ohjelmakattauksissa luotsataan muun muassa monikulttuurisuuden, hyvinvointitalouden, vaikuttamisen, järjestöjen palvelutuotannon, vapaaehtoisuuden ja työhyvinvoinnin teemoihin.

M/S SOSTE -risteily nostaa ankkurit 4.10.2016 klo 18.30 ja palaa kotisatamaan 5.10.2016 klo 16.00.
Lue lisää ohjelmasta ja ilmoittaudu: http://www.soste.fi/tapahtumat/ms-soste.html
 

Välkommen på den 5:e konferensen i mångprofessionell social- och hälsovård 06.10.2016
Årets tema är: Fullvärdigt medborgarskap
Vilka rättigheter har medborgarna inom social- och hälsovården?
Hur stor självbestämmanderätt har olika patient- och klientgrupper?
Hur skall personer från olika kulturer, personer med psykisk ohälsa eller missbruksproblem kunna skapa sina egna livsbetingelser?
Hur kan social- och hälsovårdspersonal stöda patienter och klienter till ett fullvärdigt medborgarskap?

Konferensen hålls torsdag 6.10.2016 på YH Novia i Åbo.
Anmälan senast 31.5.2016
Information: Pia Liljeroth, pia.liljeroth@novia.fi, +358 44762 3371
Mera information finns att läsa via webbplatsen:
https://www.novia.fi/fullvardigt-medborgarskap-mangprofessionell-social-och-halsovard-v-/
 

Valtakunnalliset Aikuissosiaalityönpäivät 25-26.1.2017 Lahti
Paikka: Sibeliustalo, Ankkjurikatu 7. 15140 Lahti
Vuonna 2017 päivien pääteemana on Aikuissosiaalityön uudet kumppanuudet ja vaikuttavuus.  Keskitymme ajankohtaiseen aiheeseen sosiaalityön asemasta muuttuvissa rakenteissa, jotka tuovat mahdollisuuksia ja vaateen uudenlaisten kumppanuuksien rakentamiseen sekä työn vaikuttavuuden osoittamiseen.
Aikuissosiaalityölle avautuu lähitulevaisuudessa merkittävät mahdollisuudet uudistua ja terävöittää toimintaansa ainakin kolmen tosiasian kautta.

Järjestävät tahot
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso – liikelaitos, Socca, Sosiaalitaito, Talentia, LAMK, Verson alueen kunnat sekä yhteistoiminta-alueet

Mahdollisiin kysymyksiin vastaa
Kirsi Kuusinen-James, kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi , 044 729 7981
Lisätietoja myös: http://www.phsotey.fi/fi/yhtyma/tulosryhmat/sosiaalialan-osaamiskeskus-verso-liikelaitos/verson-aamukahvit/
ja https://www.facebook.com/events/165004283926976/

Dagarna för forskning inom socialt arbete (Sosiaalityön tutkimuksen päivät)
ordnas 16.02.-17.02.2017 i Helsingfors och Helsingfors universitet.
Dagarnas tema är: Sosiaalityö ja digitalisoituva yhteiskunta.
Läs mera via webbsidan: http://www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi/Ajankohtaista?id=88

***

Infobrevets utgivningsdatum och deadlines

08                  23.08.2016                         17.08.2016
09                  21.09.2016                         19.09.2016
10                  19.10.2016                         17.10.2016
11                  17.11.2016                         15.11.2016
12                  14.12.2016                         12.12.2016

Material till FSKC:s Infobrev kan skickas till gerd.strandberg@fskc.fi
FSKC publicerar/förmedlar inte arbetsplatsannonser i infobrevet.

FSKC på facebook och webben
På facebook:
https://www.facebook.com/Ab-Det-finlandssvenska-kompetenscentret-inom-det-sociala-omr%C3%A5det-FSKC-168402143203726/timeline/

På webbplatsen www.fskc.fi hittar du vår händelsekalender med händelser, seminarier och evenemang för alla smakinriktningar.

Meddela gärna om du har något du vill att skall publiceras i händelsekalendern. Adressen är gerd.strandberg@fskc.fi