infobrev 6-7 / 2018
 

1.  Aktuellt

 

Ny podcast: Det sociala rummet – fenomen, forskning och praktik

Med stor glädje presenterar FSKC och Mathilda Wrede-institutet den nya podcasten Det sociala rummet!

"Det sociala rummet - en podcast om aktuella fenomen, forskning, praktik och utvecklingsarbete inom det sociala området. FSKC:s och Mathilda Wrede-institutets personal lanserar en ny podcast-serie. I podcast-serien för vi samhälleligt viktig dialog med sakkunniga inom aktuella temaområden.

Målgruppen för podcasten är sakkunniga inom det sociala området, men också andra intresserade. Syftet med podcasten är att föra dialog om aktuella teman i ett lättillgängligt format. Intresserade kan lyssna på podcasten vid den tidpunkt som passar var och en allra bäst."

 

För att lyssna på podcasten klickar du in dig på adressen:
https://soundcloud.com/detsocialarummet

 

Aktuellt från LAPE-projektet

Narionellt
 

"Save the date"

De nationella LAPE-dagarna 30.8-31.8.2018
Mera information på adressen:
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3492996

 

Nationella barnskydds-samutvecklingsdagar
Vård utan för hemmet 12.-12.11.2018 i Helsingfors. Kontakt: laura.yliruka@socca.fi

Öppenvård 21-22.18 i Kuopio. Kontakt: päivi.malinen@isonet.fi

Mera information om höstens samutvecklingsdagar kommer i ett senare skede, men passa på att pricka in datumen i din kalender redan nu!

 

LAPE-uutiset

Missa inte att spana LAPE-nyheterna från det kommande landskapet Nyland med förändringsagenterna Hanna Tiirinki och Tiina Turkia på youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=14mwpjOGpdU

 

Nyland
 

Workshop 16.8.2018 - Stöd för föräldraskapet och parförhållandet samt tjänster för stöd vid skilsmässa och gemensamt föräldraskap

Mera information och anmälan på adressen:
https://www.lapeuusimaa.fi/tapahtumat/vanhemmuuden-ja-parisuhteen-tuen-seka-eropalvelujen-ja-sovinnollisen-yhteisvanhemmuuden-tyopaja-16-8-2018/

 

Österbotten
 

"Save the date" 
LAPE Österbotten kommer att ordna slutseminarium den 7.11.2018.

 

Utbildningar under hösten 2018:

Föreningen för mental hälsa i Finland ordnar under hösten ytterligare två utbildningar, som är avsedda för professionella inom barn- och familjetjänsterna i kommunerna i Österbotten.
 

Palaset kohdalleen ger verktyg att hjälpa unga och deras familjer i svåra situationer.
Under utbildningen fördjupar man sig i faktorer, vilka i olika intensiva, systemiska och familjecentrerade arbetsmodeller har visat sig vara effektiva. Man strävar efter att hjälpa och stärka unga som lider av rusmedels– och beteendeproblem eller andra problem med den mentala hälsan samt deras familjer.
Utbildningsdagar: 22 - 23.8, 19 - 20.9, 3 - 4.10, 28 - 29.11, 12 - 13.12.2018


Perhearviointi— En utvärderingsmetod för familjens resurser, styrkor och svårigheter
Perhearviointi erbjuder en systematisk modell och struktur för observation, beskrivning och utvärdering, som stöder arbetstagaren att lära av diskussioner med familjen och observation av inbördes samspel. Den erbjuder även en uppsättning metoder, som hjälper arbetstagaren att främja interaktionen mellan familjemedlemmarna.
Utbildningsdagar: 20.9, 25.10 ja 22.11.

Anmälningar görs till terhi.korpi@vaasa.fi

 

Studiecirkel kring det biografiska perspektivet i socialt arbete hösten 2018

Är du intresserad av att tillämpa ett biografiskt perspektiv i ditt eget arbete? Kom med i studiecirkeln med Johanna Björkenheim som skrivit sin doktorsavhandling om biografiska förhållningssätt.

Tidpunkt:

Torsdag 18.10. kl.13.30–16
Torsdag 01.11. kl.13.30–16
Torsdag 15.11. kl.13.30–16
Torsdag 29.11. kl.13.30–16

Plats: Mathilda Wrede-institutet, SFV-huset G18, Georgsgatan 18 A.  00120 Helsingfors

Preliminär anmälan till Ilona Fagerström, ilona.fagerstrom@hel.fi.

Begränsat antal platser

 

2. Seminarier, konferenser och kongresser

 

Safety for Children: New thinking - New approaches

The Nordic Congress on Child Welfare in Reykjavik

Den Nordiska Barnavårdskongressen, NBK äger rum i Reykjavik, Island
den 5 – 7 September 2018!

Finland representer i programkommittén:
Centralförbundet för Barnskydd och Barnavårdsföreningen i Finland

Läs om kongressen via webbplatsen för kongressen: https://nbk2018.is/

Arrangörer: Barnaverndarstofa och Nordens välfärdscenterUtbildningsdag om unga och missbruk

KRAN ordnar en utbildningsdag om ”Unga och missbruk” 7.11.2018 kl. 10-15.30 i SFV-huset G18 i Helsingfors. Dagens huvudtalare är socionom Amelie Andersson (SVE) som kommer att föreläsa om unga och berusning med inriktning på cannabis. Mer info: www.kran.fi.

 

Nor­dic So­cial Work Con­fer­ence

FORSA/​NOUSA 2018, 21-23 Novem­ber 2018, Uni­versity of Hel­sinki, Fin­land
FORSA/NOUSA 2018 is hosted by the Swedish School of Social Science, University of Helsinki.

Read more about the Conferense here or https://tinyurl.com/y9nynbgg
or
https://www.helsinki.fi/en/conferences/nordic-social-work-conference/conference-theme


3. Utbildning
 

Trappan-utbildning i Helsingfors

Ami Arnell och Inger Ekbom skapade inom ramen för Rädda Barnens projekt i Sverige på
1990-talet en samtalsmodell för professionella som möter barn från familjer där våld förekommit. Arbetet utmynnade i handboken …och han sparkade mamma… Trappanmodellen i möte med barn som bevittnat våld.
Folkhälsan har tagit över modellen till Finland.

Trappan-modellen är ett psykosocialt jag-stödjande arbetssätt för dig, som möter barn som har upplevt våld inom familjen. Trappan består av 4–10 samtal där barnet lär sig sätta ord på sina upplevelser. Trappan-samtalen är varken utredning eller behandling utan är barnets eget utrymme att skapa ett sammanhang av vad som har hänt. Trappan-samtal passar inom elevvård, familjearbete, barnskydd och olika former av socialt arbete. Utbildningen är indelad i tre moduler. Mellan modulerna två och tre förbinder du dig att sätta igång med en Trappan-process eftersom fokus under modul tre ligger på handledning och uppföljning.

Tre moduler, totalt sju utbildningsdagar:
Modul 1: 10–12.9 kl. 9–16
Modul 2: 8–10.10. kl. 9–16
Modul 3: handledningar sker under hösten 2018/vintern 2019

Kursplats: Mötesrum Blåsippan, Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Anmälan senast 24.8.2018
Kontakt: Katarina Fagerström, katarina.fagerstrom@folkhalsan.fi

Läs om målgrupp, innehåll, utbildare, ansökan och kostnader samt länk till flyer via webbplatsen:


4. övrigt


Må bra-vecka för fd missbrukare

KRAN ordnar en Må bra-vecka för fd missbrukare på Labbnäs semesterhem 6.8-11.8,.2018 i samarbete med Svenska semesterförbundet i Finland rf. Semesterveckan är ingen rehabilitering eller vårdform utan det är en period där man kan samla krafter och få nya upplevelser. KRAN rf kommer att finnas på plats och ordna program under veckan.

Ansök senast 17.6 .2018 via www.semester.fi. Mer info: www.kran.fi eller Susanna Stenman, Svenska semesterförbundet tfn 050-3047642.

 

Familjehemshelg i september på Högsand

Välkommen på familjehemshelg på Högsand 28-30.9.2018.

Träffa andra barn och vuxna i liknande situation, ät gott, lek och vila!

Vi vet att personer med liknande erfarenheter mår bra av att träffa varandra - det gäller både barn och vuxna. Och vi vet att familjehemmen som talar svenska hemma är inte så många och att ni bor långt ifrån varandra. Så vi vill erbjuda er möjligheten att träffas. Dessutom hoppas vi kunna skämma bort er lite, så ni får ladda era batterier inför hösten!

Läs mer och anmäl din familj senast den 6 juli 2018 på webbplatsen

http://raddabarnen.ax/nyheter/valkomna-pa-familjehemshelg

Kontaktperson: Janina Björni, Rädda Barnen på Åland r.f., +358 40 6723 327, janina@raddabarnen.ax

Helgen arrangeras av Rädda Barnen på Åland rf, BVIF rf och Raseborg med stöd av stiftelsen Bensow