infobrev  10 / 2018
 

1.  Aktuellt
 

Nytt avsnitt av podcasten: Det sociala rummet:
Emotionella tillstånd och känslornas betydelse i socialt arbete


Professor Ilse Julkunen från Mathilda Wrede-institutet och professor Karen Healy från University of Queensland, Australien diskuterar om emotionella tillstånd i socialt arbete och om hur känslor påverkar hur vi tänker, känner och agerar i socialt arbete. Healy berättar om den modell som hon utvecklat för att kunna bearbeta starka känslor i möten med klienter.

Karen Healys presentation kan laddas ner här!

Länk till avsnittet:

 

 

Aktuellt från LAPE-projektet

 

Nationellt


De sista nationella LAPE-dagarna hölls i Tammerfors 8-9.10.2018

Nina Östman från FSKC och Ann Backman från LAPE Österbotten presenterade under dagarna det nätverksarbete för professionella på temat  barns och ungas delaktighet som FSKC och MWI utfört i samarbete med LAPE Nyland, LAPE Huvudstadsregionen och LAPE Österbotten.

Presentationen Delaktighetsnätverk som ett sätt att öka barns medverkan i det praktiska arbetet (ca 4:12 i inspelningen) och övrigt program från dagen kan ses här!

 

Projektrapport: Maria Balk: Jag har alltid tänkt att jag gör barnen delaktiga. - Processnätverk som forum för att öka professionellas delatighetskunnande (FSKC Arbetspapper 1/2018)

I det nationella programmet för utveckling av barn-och familjetjänster (LAPE) betonas vikten av att de framtida tjänsterna i högre grad utgår från barnens och familjernas behov och att delaktighetsperspektivet är i fokus (STM projektplan 2016, 6).

Rapporten finns att läsa på denna webbadress.


Kommande program:

12.11-13.11.2018 Sijaishuolto nyt!
Nationella samutvecklingsdagar: Vård utanför hemmet

Plats: Laurea ammattikorkeakoulu, Leppävaara, Vanha maantie 9, Espoo. Auditorio Timo

Under de nationella samutvecklingsdagarna: Vård utanför hemmet hör vi om det utvecklingsarbete som ägt rum i landskapen i och med regeringens spetsprojekt LAPE. Dagarna riktar sig till professionella, experter, forskare och studeranden. THLoch Huvudstadsregionens kompetenscenter Socca ordnar samutvecklingsdagarna i Helsingfors i samarbete med de övriga kompetenscentren och LAPE-nätverken.

Läs mera om programmet och anmälan här!!
Anmälan senast 6.11.2018


Öppenvårdens samutvecklingsdag – Delaktighet och stärkande av fleraktörsskap inom barnskyddet

Tidpunkt: 22.11.2018 kl. 8:00-14:30
Plats:  Yrkeshögskolan Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1, Helsingfors, Mötesrum D4107
Tid: 8-14:30

Under öppenvårdens nationella samutvecklingsdagar hör vi om det utvecklingsarbete som ägt rum i landskapen i och med regeringens spetsprojekt LAPE. Dagarna riktar sig till professionella, experter, forskare och studeranden. THL och Östra Finlands kompetenscenter ISO ordnar öppenvårdens samutvecklingsdagar i Kuopio i samarbete med de övriga kompetenscentren och Lape-nätverken.

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC) ordnar ett skuggevent i samband med samutvecklingsdagarna. Under dagen följer vi med samutvecklingsdagen i Kuopio via livestream samt diskuterar och lyssnar till ytterligare forskare och experter kring intressanta teman.
Utvecklingsarbetet grundar sig på THL:s modellbeskrivningar för barnskyddet. Tillställningen är öppen för alla och avgiftsfri.

Läs programmet här!!

Anmäl dig till öppenvårdens svenskspråkiga samutvecklingsdag i Helsingfors senast den 7.11 via anmälningslänken här.

 

Öppenvård 21-22.11.2018 Kuopio. Kontakt: päivi.malinen@isonet.fi
Läs mera här!!

 

Huvudstadsregionen


20.11.2018 Barnets bästa – mera tillsammans: Framtidsseminarium

Huvudstadsregionens LAPE-projekt Barnets bästa-Mera tillsammans avslutas vid årets slut. Utvecklingsarbetet fortsätter dock även efter projektet. Under seminariet får deltagarna ta del av LAPE projektets centrala resultat innan blicken riktas mot framtiden.
Plats: Heureka tiedekeskus, Kuninkaalantie 7, Vantaa

Program och anmälan här!!

 

Nyland
 

Utbildning - Skapa förtroende – Skydda barnet (Luo luottamusta - suojele lasta)

2.11.2018 (på svenska) och 29.10.2018 (på finska), kl. 08:30 - 15:30

Webbutbildning på svenska, rum 301 i G18, samt möjlighet att delta på distans.

Skapa förtroende skydda barnet är en webbutbildning skapad i samarbete med THL och aktörer från fältet. Teman i utbildningen är samarbete, att skapa förtroende, respektfullt bemötande, lagstiftning gällande samarbete och utbyte av information samt hur leda samarbete. Webbutbildningen är en del av förändring av verksamhetskulturen och riktar sig till alla som arbetar med barn, unga och familjer. Förmännen har en central roll i ett ändamaåsenligt utnyttjande av webbutbildningen. Utbildningen är kostnadsfri och öppen för alla.

Lape Nyland, THL och FSKC ordnar en utbildningssdag på svenska och en på finska som stöd för att ta ibruk materialet för webbutbildningen. Förman, dyk in i webbutbildningens värld och plocka med dig de färdigheter som just du behöver för att ta ibruk webbutbildningen! Samla ihop ett mångprofessionellt team av förmän från just ditt område och diskutera hur man kan dra nytta av materialet!

Utbildningen är kostnadsfri och öppen för alla. 

Program och anmälan!!

Kontaktperson: Veronica Salovaara, veronica.salovaara@fskc.fi eller +35850 327 07 92

 

Österbotten

 

Föra barnen på tal –metodens spridning i Österbotten 29.10.2018
Nu ordnas en inspirationsdag, där man kartlägger intresset bland de metodutbildade att utbilda sig vidare till utbildare. Mera information fås av förändringsagent Riku Niemistö, riku.niemisto@vaasa.fi

 

LAPE Österbotten blickar framåt 7.11.2018 kl. 9-15.30, plats Vaasa-opisto, festsalen
I november är det dags att fira LAPE Österbottens slutseminarium! Under dagen presenteras LAPE-arbetet i Österbotten, man lyfter fram god praxis ja man ger en vision för framtiden. Seminariet är riktat till personal inom barn– och familjetjänster inom social– och hälsovård och utbildning, tredje sektorns aktörer samt övriga intresserade.

Mer information: https://2020.osterbotten.fi/media-och-kommunikation/moten-och-evenemang/lape-osterbotten-blickar-framat?date=2018-11-07
 

2. Seminarier, konferenser och kongresser


Påminnelse:
Etikseminariet: Rätt till (ett gott) liv

Tid: 26.10.2018 kl. 13-17:10
Plats: Hanaholmen, Hanaholmsstranden 5, 02100 Esbo

Vem har rätt till liv, vad är ett gott liv och vad har den allt mer exakta fosterdiagnostiken för konsekvenser för människan och samhället? FDUV väjer inte för de svåra frågorna, men utlovar heller inga enkla svar. (Anmälningstiden gick ut 12.10.2018)

Läs mera här!

 

Påminnelse:
Seminarium: Våga se och bemöta våld som medmänniska och professionellt

Välkommen till seminariet ”Våga se och bemöta våld som medmänniska och
professionellt” den 26 oktober 2018 kl. 12.15 - 16:15 vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa,
Wolffskavägen 31, 65200 Vasa

Finlands Svenska Socialförbund rf vill öka medvetenheten om Huskurage
och göra metoden känd i Finland. Peter Svensson (Huskurage), Jutta Store
(äldre kriminalkonstapel) och Sari Somppi (Brottsofferjouren) föreläser.

Seminariet vill också belysa den finländska brottsofferjourens arbete
och brottsbekämpningen då det gäller övergrepp mot barn.

Läs om programmet, anmälning och kostnader via webbplatsen: https://www.fssf.fi/start/

 

Temaeftermiddag kring beroenden

Tid: Lördag 27.10.2018 kl. 13.00-16.00
Plats: Folkhälsans Kvartersklubb, Henriksgatan 9, Åbo

Dagens föreläsare är utbildade erfarenhetsexperterna Camilla Nyholm och Eila Saapunki som båda har ett långvarigt missbruk i bagaget. Under eftermiddagen delar de med sig av sina livshistorier och vad som har hjälpt dem att göra en förändring och ta sig vidare efter tiden i missbruk. Efter föreläsningarna finns möjlighet att ställa frågor.

Anmälan senast 24.10.2018 via länken: https://www.lyyti.in/temaberoenden2018
Arrangörer: KRAN rf och FRK Åbolands distrikt i samarbete med SFV.


Utbildningsdag om unga och missbruk

KRAN ordnar en utbildningsdag om ”Unga och missbruk” 7.11.2018 kl. 10-15.30 i SFV-huset G18 i Helsingfors. Dagens huvudtalare är socionom Amelie Andersson (SVE) som kommer att föreläsa om unga och berusning med inriktning på cannabis. Mer info: www.kran.fi

 

Soc&kom-da­gen 8.11.2018: Det nya so­ci­a­la

Vi bjuder till diskussion om socialvetenskapernas relevans i samhällsutvecklingen på Soc&kom-dagen torsdagen 8 november.

Plats: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
Snellmansgatan 12 (ingång från Yrjö-Koskinens gata 3), festsalen
Tid: 8.11.2018 kl. 16:00-18;00

Det har diskuterats att det sociala försvagas i ett allt mer individinriktat samhälle som betonar konkurrens och individers ansvar. Samtidigt får det sociala också nya betydelser. Sociala medier utmanar traditionella medier, inom näringslivet efterlyses socialt ansvar och sociala innovationer skapar nya förväntningar på såväl privata och offentliga institutioner. Hur ser det sociala ut i framtidens samhälle?

Vi bjuder till diskussion om socialvetenskapernas relevans i samhällsutvecklingen.

Anmäl dig senast 1.11.2018 här!

Läs hela programmet via webbsidan:

 


Juridiska ombudets temadag 8.11.2018
om självbestämmanderätt i Vasa

SAMS juridiska ombud ordnar seminarium i år med fokus på självbestämmanderätt, aktuell lagstiftning och fri rörlighet inom Norden. I seminariet medverkar bl.a. Jurist Kirsi-Maria Malmlund från SHM, Sauli Suominen från Personligt ombud i Finland rf, PD Sonja-Kurtén Vartio, Ken Gammelgård från DHR samt Maria Montefusco från Nordens välfärdscenter.

Läs mera om programmet och anmäl dig här!!

 

Tehokas ja vaikuttava SOTE-seminaari

Aika: 8.11.2018 klo 9:30-16:00
Paikka: Terveyden- ja hyvinvoinnin latios, Sali 1-3, Mannerheimintie 166, 00270 Helsinki

Tapahtumassa käsitellään, miten sosiaali- ja terveydenhuollon tuottavuus ja vaikuttavuus kehittyivät vuonna 2017. Keskustellaan sairaaloiden tuoreista tuottavuus- ja vaikuttavuustiedoista sekä kuullaan ajankohtaisia puheenvuoroja suomalaisen terveyden- sosiaalihuollon tuottavuudesta, vaikuttavuudesta ja rahoituksesta. 

Kohderyhmä
Terveyden- ja sosiaalihuollon päätöksentekijät, toiminnan ja talouden asiantuntijat, maakuntien sote-valmistelijat sekä alan tutkijat. 

Järjestäjä
THL:n Terveys- ja sosiaalitalouden -yksikkö, CHESS
Seminaari on maksuton. 

Ilmoittaudu tapahtumaan. Ilmoittautumiset tapahtumaan 1.11.2018 mennessä.
Tapahtumaan voi osallistua etäyhteydellä.

Ohjelma ja lisätietoja löytyy tästä!!
 

Psykosociala förbundet rf ordnar föreläsningsserie i november 2018

Psykosociala förbundet och Lappvikens källa bjuder på en rad intressanta evenemang i november! Alla evenemang är gratis tack vare understöd från Stiftelsen Tre Smeder.

 • 16.11.2018 Kvinnor och skam
  Välkommen till en inspirerande eftermiddag med föreläsningar om skam, framförallt ur ett kvinnoperspektiv.
  Auditoriet vid Lappvikens sjukhus, Lappviksstigen 8, 00180 Helsingfors
   
 • 20.11.2018 Prestationsångest, duktighetssyndrom och positiv psykologi
  SFV-huset G18 – Georgsgatan 18, A 00120 Helsingfors
   
 • 21.11.2018 Eftermiddag med temat ätstörningar Lappvikens sjukhus,
  Auditoriet vid Lappviksstigen 8, 00180 Helsingfors.
  Ätstörningar medför ofta ett stort lidande och kan leda till depression, självdestruktivitet och social isolering.
   
 • 22.11.2018 Historisk rundvandring på Lappviken
  Kom med på en tidsresa vid Lappvikens historiska sjukhus! Risto Ruuth tar oss på en historisk rundvandring i huset och omgivningen.

Läs mera om evenemangen och anmäl dig via webbplatsen:Den finlandssvenska Barnkonventionens dag

Stiftelsen Bensow vill uppmärksamma Barnkonventionens dag 2018 med ett seminarium som inleder barnrättsveckan 19.11.2018 på SFV-huset G18 i Helsingfors,
Georgsgatan 18 A.

Föreläsarna Professor Kirsten Sanderberg (medlem i FN:s barnrättskommittén), Professor Mirjam Kalland, Organisationen Maskrosbarn och Rädda Barnen Åland r.f. talar om tolkning och tillämpning av principerna om barnets bästa och barnets delaktighet ur olika perspektiv.

I samband med seminariet vill Stiftelsen Bensow premiera årets professionella insats och engagemang för främjande av utsatta barns trygga uppväxtvillkor.

Läs mera om hur du kan nominera din barnrättshjälte här:   https://www.bensow.com/nominera-arets-insats-for-tryggande-av-barns-uppvaxtvillkor/

Läs mera om programmet och anmälning här: https://www.bensow.com/valkommen-pa-finlandssvenska-barnkonventionens-dag-2018/

 

Nor­dic So­cial Work Con­fer­ence

FORSA/​NOUSA 2018, 21-23 Novem­ber 2018, Uni­versity of Hel­sinki, Fin­land
FORSA/NOUSA 2018 is hosted by the Swedish School of Social Science, University of Helsinki.

---------------
WORKSHOP:
De­vel­op­ing child pro­tec­tion – know­ledge, power and par­ti­cip­a­tion

Coordinators: Ann Backman, LAPE Österbotten, City of Vaasa; Anu-Riina Svenlin, Kokkola University Consortium Chydenius, University of Jyväskylä & Saija Westerlund-Cook, Folkhälsan:

For the workshop we are welcoming theoretical/conceptual, empirical as well as practice based papers concerning development of child protection, examples of good practice especially concerning how to increase users participation in practice and also as a partner in development work. We also invite papers concerning the knowledgebase of child and family social work and the practice-theory-research relationship. How can knowledge and knowledge-based methods be used as tools for change and as means for power?

-------------

Read more about the Conferense here or https://tinyurl.com/y9nynbgg
or
https://www.helsinki.fi/en/conferences/nordic-social-work-conference/conference-theme

Read more about the workshops here:
https://www.helsinki.fi/en/conferences/nordic-social-work-conference/workshops-and-abstracts

 

KRAN:s höstseminarium ”Liberaliseringen av alkohollagen och dess följder”

KRAN ordnar sitt traditionella höstseminarium torsdag 22.11.2018 kl. 13.30 med temat Liberaliseringen av alkohollagen och dess följder. Specialforskare Thomas Karlsson från Institutet för hälsa och välfärd föreläser om de följder vi hittills kan se av alkohollagen som trädde i kraft tidigare i år. Plats: Evy-rummet 301, Georgsgatan 18 A i Helsingfors.

Anmälan till emma-lena.lyback@kran.fi senast 19.11.2018.

 

Serviceplanering – informationskväll i Helsingfors

Vad är serviceplanens innehåll och syfte? Hur är det bra att förbereda sig inför den? Bland annat dessa frågor diskuterar vi på vår informationskväll om serviceplanering.

Datum: 27.11.18 kl. 18:00-20:00
Plats: FDUV, mötesrum Cassiopeja i 3:e våningen
Nordenskiöldsgatan 18 A, Helsingfors

Läs mera här!!

 

Informationskväll om boendefrågor i Vasa

Informations- och diskussionskväll för anhöriga kring boendefrågor i Vasanejden.

Datum: 27.11 kl. 17.30-19.30
Plats: Vasa, Folkhälsanhuset (Glaskabinettet)
Rådhusgatan 25, 65100 Vasa

Läs mera här!!

 

Aktuell lagstiftning inom social och hälsovården

11.12.2018 | Webbinarium
Det är mycket på gång inom social och hälsovården: ny lagstiftning på kommande och en utdragen vårdreform. Delta i aktualitetsinfon för att uppdatera dig om den senaste lagstiftningen och läget med reformen. Med Johanna Lindholm, sakkunnig på Folktinget.

Målgrupp: Personer som arbetar inom social och hälsovården, förtroendevalda samt andra som är intresserade av temat.

Läs mera här!!
 

Palveluohjauksen IV valtakunnallinen kehittämispäivä 12.12.2018

Suomen palveluohjausyhdistys SPO ry järjestää neljännen valtakunnallisen kehittämispäivän torstaina 12.12.2018 klo 10-16 Helsingin Kalliolassa, Sturenkatu 11.

Aamupäivällä tutustutaan ruotsalaiseen palveluohjauksen vaikuttavuutta selvittäneeseen tutkimukseen ja Social Impact Bond -malliin, jossa tavoitteena on laatu, ei määrä.

Iltapäivän aikana haastatellaan palveluohjauksesta hyötyneitä asiakkaita, omaisia ja läheisiä kysymällä mitkä ovat toiminnan menestystekijät. Seuraavaksi pohditaan BIKVA-mallia hyödyntäen mitä palveluohjaajista koostuva ryhmä ajattelee asiakkaiden antamasta palautteesta. Kaikki läsnäolijat osallistuvat keskusteluun.

Seminaari toteutetaan 60 € omakustannushintaan. Suomen palveluohjausyhdistyksen jäsenille alennettu hinta 40e. Alustavat varaukset ja tiedustelut: sauli.suominen@palveluohjaus.fi

Lisätietoja: https://www.facebook.com/events/1687417381385164/?active_tab=about

 

Palveluohjaus 2018-päivät

Aika: 13-14.12.2018
Paikka: Helsinki, Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 HELSINKI

Palveluohjaus 2018 -päivät kokoavat tänäkin vuonna yhteen ajankohtaisimmat aiheet palveluohjauksesta. Mitä palveluohjauksen saralla tapahtuu juuri nyt ja mitä sinun tulee työssäsi tietää?

Päivien aiheina muun muassa:

• Edunvalvonnasta toimivaan palveluohjaukseen - käsitteen historian tarkastelua
• Kuka hyötyy palveluohjauksesta
• KAAPO Keskitetty asiakas- ja palveluohjaus
• Asiakassegmentointi ja palveluohjaus
• Digitaalinen palveluohjaus
• Case-esimerkkejä ympäri Suomen

Päivät tarjoavat tänäkin vuonna loistavan mahdollisuuden verkostoitua kollegoidesi ja asiantuntijoiden kanssa. Vietämme ensimmäisen päivän päätteeksi yhteistä verkostoitumistilaisuutta.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/9650
 

4. övrigt

 

Självmedkänsla - Bli vän med dig själv

Kvällsföreläsning med psykologen Ronnie Grandell i Vasa 3.12.2018 och i Åbo 4.12.2018. Under kvällsföreslägninen får vi fördjupa oss mera i temat självmedkänsla och dess betydelse för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Sista anmälningsdag 18.11.2018.
För mera info och anmälningsinstruktioner, vänligen se FDUV:s kalender!

För föreläsningen i Vasa!

För föreläsningen i Åbo!

 

Pressmeddelande från
Justitieministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet 27.9.2018 

Rekommendationer för att säkerställa likabehandling i social- och hälsovårdsreformen

I en utredning som gavs ut i dag ges rekommendationer om hur språklig tillgänglighet kan garanteras i social- och hälsovårdsreformen. Enligt rekommendationerna bör serviceproducenterna se till att information ges kontinuerligt och via flera olika kanaler. När tjänster utvecklas ska det beaktas att klienter och patienter har olika bakgrunder och olika förutsättningar att använda social- och hälsotjänster.

För utredningen har man samlat in information om möjligheterna för olika språkgrupper, personer som använder tolkningstjänster och personer med funktionsnedsättning att få information och använda tjänsterna i de elektroniska tjänster och de försök med valfrihet som anknyter till reformen av social- och hälsovårdstjänsterna. 

Med språklig tillgänglighet avses i utredningen att klienten eller patienten är medveten om tjänsterna, får service, blir förstådd samt förstår vårdanvisningarna och därmed själv kan ta ansvar för sin vård. För att säkerställa språklig tillgänglighet i social- och hälsovårdstjänster ges det i utredningen rekommendationer som gäller bl.a. dem som producerar eller ordnar social- och hälsotjänster, landskapsförvaltningen och invandrarorganisationer.

Läs hela meddelandet här!!