infobrev 12/ 2017
 

1.  Aktuellt
 

Mathilda Wrede-seminariet 2018: Signifikanta sociala relationer - socialt arbete i nya kontexter

Tidpunkt: 16.1.2018 kl. 8.30-11.30  

Plats: Svenska social- och kommunalhögskolan (festsalen, Snellmansgatan 12)

Temat för Mathilda Wrede-seminariet 2018 är socialt arbete i nya kontexter. Seminariets huvudtalare är professor Philip Lalander från Malmö högskola. Lalander föreläser om unga som blivit definierade som ensamkommande och deras erfarenheter av socialarbetare och andra signifikanta sociala relationer. Föreläsningen belyser socialt arbete ur de ensamkommande ungdomarnas perspektiv.

PROGRAM

kl. 8.30-9.00 Kaffe

Välkomstord Ilse Julkunen & Säde Pitkänen (Mathilda Wrede-institutet, Helsingfors stad)

kl. 9.10 Philip Lalander, professor (Malmö högskola): Beyond pop up social workers – unaccompanied minors talking about social work and significant social relations

Lalander describes and analyzes how “unaccompanied children” view and experience social workers and their relation to them. The article is drawn from a research project where 20 ‘unaccompanied children’ participated for over two years. The results indicates that the social worker tends to become something of a bystander, a representative of the authorities who has played no active role in the young people’s everyday life, except for when they ‘pop up’ to deliver a decision affecting their everyday life. This is discussed in relation to the importance of building relationships and trust to service users in general and to ‘unaccompanied children’ in particular.

kl. 10.00 Kommentar och diskussion - Camilla Nordberg, PD (Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet)

kl. 10.20 Nordisk paneldiskussion kring socialt arbete i nya kontexter

Edgar Marthinsen, professor (Social Work), University of Trondheim
Vilmar Petursson, human resources manager, Iceland
Ilse Julkunen, professor (Social Work), University of Helsinki

kl. 11.15 Sammanfattning och avslutning – Torbjörn Stoor, FSKC

Seminariet är tvåspråkigt (engelska/svenska, föreläsningar och kommentarer på engelska).
Anmälan senast den 11.1.2018 via denna länk:
https://www.webropolsurveys.com/S/F0A4CA905D6CEDBB.par
Tilläggsinformation: Frida Westerback, frida.westerback@hel.fi / 040 124 9986

 

Aktuellt från LAPE-projektet

Nationellt
 

Välkommen med på Samutvecklingsdag 24.1.2018 - Mot en systemisk barnskyddsmodell

Samutvecklingsdag:

En systemisk verksamhetsmodell för barnskyddet

Tid:      24.1.2018 kl. 09:30-15:30 (Anmälan och kaffeservering fr.o.m. 09:00)                     

Plats:   SFV-huset G18, festsalen (2.vån) Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors  

Skuggevent:      
Webbsändning & workshop, Åbo Akademi rum C215, Strandgatan 2, 65100 Vasa

Det är möjligt att följa samutvecklingsdagen även via webben på adressen http://videonet.fi/web/thl/20182401/ . Observera att eftermiddagens grupparbete inte är möjligt att följa via nätet. Evenemanget är kostnadsfritt, lunch bekostas av deltagarna själva. Under skuggeventet i Vasa följer deltagarna webcastingen under förmiddagen, under eftermiddagen ordnas workshops på plats.

ANMÄLAN SENAST 17.1.2018 VIA LÄNKEN:
https://www.webropolsurveys.com/S/CB79E315B5F8632C.par

Samutvecklingsdagen är en viktig del av utvecklingen av barnskyddet inom ramarna för LAPE. Under dagen får vi ta del av aktuell information om THL:s modellbeskrivning Mot en finländsk systemisk verksamhetsmodell inom barnskyddet. Centrala principer och ramvillkor. Du kan med fördel bekanta dig med rapporten innan samutvecklingsdagen genom att klicka här.

I arbetsgrupperna diskuterar vi hur man kan dra nytta av den nya modellbeskrivningen i barnskyddets utvecklingsarbete. Samutvecklingsdagens syfte är att fungera som ett gemensamt arbetsseminarium som konkretiserar och för det nationella utvecklingsarbetet vidare. Som deltagare har du möjlighet att prägla utvecklingsarbetet och påverka framtidens arbetssätt och arbetsmodeller. Samutveckling innebär att genom dialog komplettera, testa och utvärdera modellbeskrivningarna.

Tillfället riktar sig i synnerhet till professionella, förmän, utvecklare, utbildare, forskare, erfarenhetsexperter samt forskare och studeranden verksamma inom det sociala området, hälsovården, specialsjukvården och psykiatrin, fostervården, småbarnsfostran och skolväsendet, eller på läroanstalt.

Samutvecklingsdagen förverkligas av det finlandssvenska kompetenscentret på sociala området (FSKC) och Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SOnet Botnia i samarbete med LAPE Nyland-Tillsammans är vi mera, LAPE Huvudstadsregionen – Barnets bästa, mera tillsammans samt LAPE Österbotten – Barnet och familjen i centrum

Material från tidigare samutvecklingsdagar finns tillgängligt på THL:s hemsidor

Kontakt
Nina Östman, LAPE-projektarbetare FSKC, nina.ostman@fskc.fi , +358 50 441 443
Torbjörn Stoor, vd, FSKC, torbjorn.stoor@fskc.fi, +358 40 717 7367

OBS! Programmet i sin helhet finns att läsa via webbsidan:

http://fskc.fi/start/view-101724-67332

 

Österbotten

Nätverksträffar om barns delaktighet för socialarbetare inom barnskydd och handikappomsorg i Österbotten!

Följande nätverksträff ordnas i Vasa den 15.1.2018 kl. 9-15.30. Det finns ännu några platser kvar. Anmäl dig senast den 5.1.2018 via denna länk: http://bit.ly/2klj4dg

Syftet med nätverksträffarna är att öka socialarbetares kunskap om delaktighetens principer i teori och praktik samt att illsammans utveckla hållbara arbetssätt och strukturer kring delaktighet. Mera information finns här: http://fskc.fi/vart_jobb/projekt/lape/barnet_och_familjen_i_centrum/
Maria Balk, maria.balk@fskc.fi

 

Övrigt aktuellt:

Projektteamet i Österbotten har fått en ny projektarbetare. Jessica Fagerström är magister i utvecklingspsykologi och utbildad arbetshandledare. Hon har flera års erfarenhet av utvecklingsarbete på social- och hälsovårdsområdet, bl.a. inom olika KASTE-projekt i Österbotten. I Barnet och familjen i centrum -projektet jobbar Jessica huvudsakligen med de målsättningar som rör utvecklandet av integrerade tjänster. Jessicas kontaktuppgifter är jessica.fagerstrom@vaasa.fi, telefon +358 40 180 1525.

De flesta av landskapets LAPE –arbetsgrupper har inlett sitt arbete kring olika teman. I början av nästa år kommer familjecentralarbetsgruppen att åka på studieresa till Umeå för att bekanta sig med familjecentral Ålidhem.
 

Samutvecklingsdag 24.1.2018
Österbotten deltar via video på förmiddagen och under eftermiddagen ordnas lokala workshopar. Se info om program och anmälan ovan!


Utbildning: Palaset kohdalleen
Den 25.1.2018 inleds den första utbildningen för drygt 20 personer. Palaset kohdalleen är avsedd för professionella inom öppenvården och den förverkligas av Föreningen för Mental Hälsa i Finland.

En andra utbildning (tvåspråkig) genomförs eventuellt på hösten 2018.


Kunskapsbaserade workshopar
Vi påminner ännu om att en serie av kunskapsbaserade workshopar i samarbete med Karleby universitetscenter Chydenius under våren 2018. Datum för träffarna är 6.2, 20.3 och 24.4. (OBS förändrade datum.)

Teman för dagarna är:

 • Omhändertagandet enligt ett forskningsperspektiv, delaktighet, fleraktörskap, relationsbaserat arbete
 • Barn och unga i fostervården
 • Föräldrarnas stöd under fostervårdstiden

Materialet under workshoparna är på finska men diskussion på både språken. Workshoparna ordnas i Vasa. Anmälningar görs till terhi.korpi@vaasa.fi  
 

Seminarium: Barns rättigheter och bedömning av konsekvenser för barn
Den 8.2.2018 ordnas ett seminarium i Vasa om barns rättigheter och bedömning av konsekvenser för barn. Bedömning av konsekvenser för barn är en del av processen för förhandsbedömning av konsekvenser, där man på förhand bedömer konsekvenser av beslut för olika människogruppers hälsa och välfärd.

Mera information fås av förändringsagent Riku Niemistö, riku.niemisto@vaasa.fi.
 

Seminarium för ledningen inom bildningsväsendet, småbarnsfostran och grundläggande utbildning och grundtrygghetstjänster
Den 15.3.18 ordnas ett gemensamt seminarium för ledare från de olika sektorerna. Under tillställningen behandlar man följande teman:

 • Främjande av välfärd och hälsa som kommunens och landskapets gemensamma uppgift
 • Sote – utbildning: kontaktytor i en ny verksamhetsmiljö

Mera information fås av förändringsagent Riku Niemistö.

 

Projektet Kansa-koulu

Vi kan stolt berätta att den första gruppen av svenskspråkiga dokumenteringsutbildare fick sina diplom efter avslutad utbildning i Vasa 14.12.2017. Varmt grattis till er alla och lycka till i ert fortsatta arbete! Det var angenämt att jobba med er under och mellan kursdagarna. Stor tack också från FSKC:s sida till Hanna Lohijoki och Monica Blomqvist-Åkermarck som genomförde utbildningen engagerat och professionellt!

Glädjande nog fick projektet fortsatt finansiering och det betyder att vi kan ordna utbildningarna på svenska i Helsingfors 16-17.1.2018 och 6-7.2.2018 och i Vasa 21-22.3.2018 och 10-11.4.2018. Ni som anmält er har fått mera information om arrangemangen per e-post av Monica. Varmt välkomna till vårens utbildningar!

Kansa-koulu-projektet bidrar till verkställigheten av lagen om klienthandlingar inom socialvården. Det främjar beredskapen hos organisationerna inom det sociala området att ansluta sig till det riksomfattande klientdataarkivet för socialvården.

Projektets senaste infobrev kan du läsa här:
http://www.socom.fi/wp-content/uploads/2017/11/Kansa-koulu_meddelande_3_2017.pdf

 

Året 2017 i ett nötskal

FSKC och FSKC:s samarbetsparter kan se tillbaka på ett synnerligen mångsidigt verksamhetsår. Sällan om någonsin har vi varit lika intensivt engagerade för vårt område, på samma gång, i så många regioner och också nationellt och med så många nya samarbetsparter och –nätverk som i år.

FSKC har tilldelats en roll för utförande av utvecklings- och implementeringsarbete i regeringens spetsprojekt LAPE (Program för utveckling av barn- och familjetjänster) i Nyland, huvudstadsregionen, Österbotten och Egentliga Finland. Dessutom är FSKC representerat i den nationella LAPE-styrgruppen och i de regionala projektens styrgrupper. FSKC har också av LAPE-programmet anlitats för utrednings- och definitionsuppdrag. FSKC:s ledande teman inom LAPE är special-och krävandeservice, de nationella samutvecklingsdagarna, delaktighet, svenska frågor och praxis- och högskolesamarbete för att nämna några. Kompetenscentren fick för två år sedan uppgiften att verkställa det nationella Kansa-koulu-projektet som gäller verkställighet av lagen om klienthandlingar inom socialvården. FSKC:s fick rollen att svara och sörja för den svenskspråkiga utbildningen och materialproduktionen. Arbetet till denna del har nått sin kulmen under det här året och utförts i utmärkt samarbete med våra kolleger.

Inom ramen för landskaps- och vårdreformen har FSKC också tilldelats en roll. FSKC ansvarar för en arbetsgrupp som skall avge ett förslag om hur landskapet Nyland på bästa sätt skall nationellt stödja svenskspråkig utveckling av social- och hälsovård. Kraven på vårt informationsuppdrag har som en följd av verksamhetens tillväxt och förändring än mer aktiverats. Intresset och genomslagskraften för vårt infobrev och nyheter på sociala medier har växt till vår glädje utmärkt fint. Och arbetet inom Mathilda Wrede-institutet har också under det här året varit beaktansvärt mångsidigt. Institutets forskningsuppdrag har intresserat ett flertal och nya samarbetsparter. Vi kan säga att vi bidragit mer än väl till växelverkan mellan forskning, utveckling och undervisning då vi möjliggjort kontakten till våra projekt och institutets forskning och praxisverksamhet. Mathilda Wrede-institutets styrelse godkände en ny strategi för institutet och den hittar du här. FSKC:s styrelse godkände också i början av året bolagets nya strategi som du hittar här. Styrelsen har sålunda gett oss klara riktlinjer för verksamheten och stött oss i dessa minsann förändringsinriktade tider.

Så väl strategiskt som pragmatiskt, har vi tagit större steg framåt och vi är tillfredställande väl anlitade. Dessa steg har inte varit möjliga att ta utan bolagets och institutets personals insats. Både vad beträffar förmågan att arbeta med substansen och förmågan att verka i nya nätverk har dessa våra människor visat prov på initiativförmåga, kreativitet, smidighet, professionellt arbetsgrepp och inte minst en fin laganda. Ert arbete och arbetsgrepp har också registrerats av bolagets styrelse och samarbetsparter. Kunde vi här använda ett uttryckssätt från tidigare: sällan har så få gjort så mycket för så många. 

Ett ödmjukt tack till er som jobbat med och för oss. Arbetet har burit frukt nu redan. Det kan ni vara stolta och nöjda över. Ödmjukt och ärligt tack. Nu får vi får fira en skön och fröjdefull helg!

Torbjörn Stoor, VD, FSKC

 

2. Seminarier, konferenser och kongresser
 

Seminarium:  Välfärdstekonologi

2.2.18 kl. 9-15.30 i Vasa, Campus Vasa, Wolffskavägen 31, auditorium Florence.
Föreläsare: Pirjo Wadén, Christina Andersson, Folkhälsan, Doctagon
Kontaktperson Carina Gädda, carina.gadda@novia.fi , tfn 044-7805225.

 

Seminariet om funktionshinderservice/Vammaispalvelujen neuvottelupäivät

Nu är det dags att anmäla sig till Seminariet om funktionshinderservice/Vammaispalvelujen neuvottelupäivät

Tid: 8.-9.2.2018.
Plats: Scandic Park, Helsingfors. Mannerheimvägen 46, 00260 Helsingfors.

Arrangör: Institutet för hälsa och välfärd – THL i samarbete med Kommunförbundet och Assistentti.info.

Målgrupp: socialarbetare, socialhandledare, beslutsfattare, studerande och övriga som är intresserade av funktionshinderservice.

Programmet innehåller bl.a.:

 • Aktuellt gällande reformen av funktionshinderlagstiftningen
 • Funktionshinderområdets nertystade historia
 • Främjandet av jämlikhet genom socialt arbete
 • Digitalisering i funktionshindersocialarbetet
 • LAPE - Det riksomfattande utvecklingsprogrammet för barn- och familjetjänster
 • Funktionshinder och arbetsliv – Vad händer inom lagstiftningen? (TEOS)
 • Klientavgifter

På seminariet kan ni lyssna till bla. Tapio Räty, Jaana Huhta, Eveliina Pöyhönen, Sami Uotinen, Panu Artemjeff, Jenni Kuuliala, Amu Urhonen, Anna Caldén, Mari Kivistö och Minna Sinkkonen.

OBS! Seminariespråket är i huvudsak finska med inslag på svenska; bl.a. kommer Anna Caldén att tala på svenska.

Välkommen med för att delta i diskussioner och uppdatera dig om det senaste inom funktionshinderområdet!

Senaste anmälningsdag: 19.1.2018.

Anmälningsblankett: https://ilmo.contio.fi/readytogo/main.aspx?id=166

Övrig info: www.thl.fi/vpnpaivat

 

Sosiaalityön tutkimuksen päivät Tampereella 15.-16.2.2018

Tutkimuksen päivien 20. juhlavuoden teema on: Sosiaalityön kodit ja kodit sosiaalityössä

Koti on sekä konkreettinen paikka että metaforinen käsite. Se koskettaa sosiaalityötä monella tavalla. Sosiaalityöntekijät ovat perinteisesti jalkautuneet ihmisten koteihin ja digitalisaation myötä sosiaalityö tulee lisääntyvästi koteihin sähköisinä palveluina ja internet-välitteisinä kohtaamisina. Koteja myös arvioidaan esimerkiksi lasten kasvuympäristöinä ja vanhojen ihmisten elämisen paikkoina sekä rakennetaan julkisia koteja turvattomien ja rikkoutuneiden yksityisten kotien tilalle. Toisaalta sosiaalityössä pyritään ihmisten kotouttamiseen, oman paikan ja kuulumisen tunteen vahvistamiseen esimerkiksi asunnottomuus-, mielenterveys-, päihde- ja maahanmuuttajatyössä. Kaiken kaikkiaan se, mitä koti kullekin ihmisille merkitsee ja voiko merkityksellisiä koteja olla useita, ovat sosiaalityössä olennaisia kysymyksiä. Vielä metaforisemmin tarkastellen päivien teemaa voi lähestyä sosiaalityön omien kotien kautta. Millaisia ovat sosiaalityön omat teoreettiset, metodologiset ja yhteiskunnallis-historialliset juuret, mistä sosiaalityö on itse kotoisin ja millaisiin paikkoihin se tulevaisuudessa haluaa kotoutua tai tulee kotoutetuksi?

Sosiaalityön tutkimuksen seuran jäsenet pääsevät osallistumaan Sosiaalityön tutkimuksen päiville ilmaiseksi. Jäseneksi voit liittyä ottamalla yhteyttä seuran sihteeriin johanna.ranta@uta.fi.

Tarkemmat yksityiskohdat seuraavista Sosiaalityön tutkimuksen päivistä (kuten ohjelma ja ilmoittautuminen) julkaistaan lähempänä tapahtuman ajankohtaa. Toivotamme jo tässä vaiheessa kaikki kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi kuuntelemaan esityksiä ja keskustelemaan sosiaalityöstä ja sosiaalityön tutkimuksen ajankohtaisista teemoista!

Lisää tietoa saa seuraamalla sivuja:
https://www.facebook.com/Sosiaality%C3%B6n-tutkimuksen-seura-399871276725193/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
ja/tai
http://www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi/Ajankohtaista?id=102

Tutustu ohjelmaan: http://www.uta.fi/yky/sttp2018/ohjelma.html

 

Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Turussa 31.1.-1.2.2018

Tervetuloa Turkuun Valtakunnallisille Aikuissosiaalityön päiville!
Paikka: Logomo, Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku

Päivien teemana on "Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa" valtakunnallisen Pro Sos -hankkeen sisältöjä mukaillen. Puhujina ovat mm. professori Heikki Hiilamo, tutkija Jari Ehrnrooth ja muutosjohtaja Antti Parpo. Lisäksi ohjelmassa on runsaasti ajankohtaisiin aikuissosiaalityön kysymyksiin pureutuvia työpajoja. Tapahtumaan ovat lämpimästi tervetulleita kaikki aikuissosiaalityöstä kiinnostuneet.

Ohjelma on julkaistu ja ilmoittautuminen tapahtumaan on alkanut.

Ohjelman voi lukea sivusta: facebook event:  https://tinyurl.com/ybb5b3hl
tai sivusta:
http://fskc.fi/start/view-101724-65209

Päivien järjestäjä on Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab

Linkki ilmoittautumislomakkeeseen:
https://my.surveypal.com/Tapahtumailmoittautuminen-aikuissosiaalityön-päivät-2018

 

Perhehoidon VIII valtakunnalliset lastensuojelun perhehoidon päivät
pidetään
7–8.11.2018

Paikka: Kylpylä Peurunka, Laukaa

Päivien teemana on Hyvinvointia Perhehoidossa. Päivät pidetään vasta saneeratussa Peurungan kylpylässä Keski-Suomessa. Peurungan kylpylä ja kongressihotelli mahdollistaa tiiviin yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen koko päivien ajan, niin sisällön, majoittumisen, virkistäytymisen kuin iltatilaisuuden vietonkin osalta.

Lisätietoja toimisto@pesapuu.fi ja http://www.pesapuu.fi/uutiset/2017/09/15/phpaivat


3. Utbildning /KOUlutusta
 

Ledarkap inom Social- och hälsovård 30 sp

Målgrupp: Blivande ledare inom social- och hälsovård. Personer som arbetar med förmansuppgifter och vill utveckla sitt kunnande inom ledarskapsområdet.

Personer som har avlagt yh- examen kan tillgodoräkna delar av studierna vid eventuella högre yrkeshögskolestudier  vid Yrkeshögskolan Novia.
Våren 2018-Våren 2019, start 25.1.18

Plats: Vasa, Wolffskavägen 31, Alere, Yrkeshögskolan Novia
Kurser inom Öppna Yrkeshögskolan: 6 olika kurser ingår

Pris: 75 € per termin

 

Kompetenshöjande utbildning i psykiatrisk vård, 10 sp

9.2-31.5.2018, sex närstudiedagar i Vasa

Kurser som ingår:

 • Introduktion till kognitiv beteendeterapi,
 • Den tänkande och kännande människan
 • Den trygga anknytningen
 • Grunder i kognitiv beteendeterapi

Målgrupp: personal inom social- och sjukvården
                                                                                                                                                                                                                                            På www.cll.fi hittar du anmälningsblanketter och mera information.     

 

Hae koulutukseen lapsen oikeuksista lastensuojelussa

Tampereen yliopisto järjestää monitieteisen koulutuskokonaisuuden lapsen oikeuksista ja asemasta lastensuojelun päätöksenteossa osana viiden maan yhteistä IDEA-hanketta (Improving Decisions through Empowerment and Advocacy). Hankkeen kohderyhmänä ovat lastensuojeluasioiden päätöksenteon parissa eri tehtävissä toimivat ammattilaiset, kuten hallintotuomioistuinten tuomarit ja asiantuntijajäsenet, sosiaalityöntekijät, asianajajat ja lastensuojelun edunvalvojat.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ammattilaisten tietoa erityisesti lapsen oikeuksien kansallisista ja kansainvälisistä normeista, lapsen kehityksestä ja hyvinvoinnista, lapsen kuulemisesta ja työskentelystä lasten kanssa sekä ammattilaisten jaksamisesta työssään.

Kuusipäiväinen koulutuspaketti järjestetään vuoden 2018 aikana: keväällä 2018 kaksi kahden päivän jaksoa ja syyskuussa 2018 viimeinen kahden päivän jakso. Ilmoittautuminen tapahtuu koko koulutuskokonaisuuteen. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.1.2018.

Koulutus on osallistujille maksuton. Koulutukset pidetään Tampereella yliopiston tiloissa.

Koulutuksen päivämäärät, lisätietoa koulutuksen sisällöstä sekä ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta: https://events.uta.fi/idea-projekti2018

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

https://events.uta.fi/idea-projekti2018/yleista-ja-koulutuspaivamaarat/

Tampereen yliopisto