Infobrev  1 / 2019
 

1.  Aktuellt

 

LAPE-projektet

LAPE-projektet har nått sitt slut men samlat material, slutrapporter och verksamhetsmodeller finns samlade på följande adresser:

Huvudstadsregionen:
http://www.socca.fi/kehittaminen/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-hanke

Nyland: materialet finns här!

 

Guideboken för delaktighetsfrämjande nätverksarbete (utges av FSKC och MWI) utkommer inom kort under titeln ”Jag vill också vara med – Guidebok för delaktighetsfrämjande processnätverk”

Guideboken kommer publiceras på adressen:
https://fskc.fi/publikationer/projektrapporter/

 

LAPE-arbetet går vidare nationellt bl.a. genom förändringsagentens och kommunagentens arbete och stöd i landskapen. På THL:s hemsida finns nu listat alla LAPE-publikationer som fungerar som verktyg i kommunernas utvecklingsarbete. Klicka här: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-/lapessa-julkaistua


En ny publikation som utkom vid årsskiftet är Uudistuva erityistason palvelukokonaisuus: Yhteisen työskentelyn suuntaviivoja Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta (LAPE). Publikationen tar fasta på olika modeller inom servicehelheten på specialnivån. I den finns även en artikel på svenska som handlar om utvecklingsarbetet i södra delen av Österbotten. Bland annat beskriver den ett nytt sätt att arbeta tillsammans för att stöda bl.a. barnskyddsarbetet.  
Klicka på länken:
Stöd i arbetet genom att skapa en samarbetsmodell och forum för fleraktörsskap inom specialservicen. (Ann Backman)

 

2. Seminarier, konferenser och kongresserMuistutus!

Aikuissosiaalityönpäivät 2019

Aika: 23 - 24.01.2019
Paikka: Holiday Club Saimaa, Lappeenranta

Muuttuva aikuissosiaalityö perusasioiden äärellä

Löydät päivien ajankohtaisen tiedon ja alustavan ohjelman Socomin sivuilta:


 

Välkommen på konferens om samtal med barn och unga

Tid: Onsdag 6.2.2019
Plats: Lustikulla & event, Liljeholmsvägen 18, Stockholm

Stiftelsen Allmänna Barnhuset bjuder in till den allra första BRA-konferensen på temat samtal med barn med utgångspunkt i arbetsmodellen BRA-Barns Rätt som Anhörig.

Konferensen riktar sig till alla som vill bli inspirerade, lära sig mer om samtal med barn som är anhöriga och BRA modellen. Till exempel praktiker, samordnare eller ledningsfunktion, inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och idéburen sektor. Det gäller både verksamheter som använder modellen och de som är intresserade av temat.

Bland föreläsarna finns bland annat Susanna Alakoski, författaren bakom kritikerrosade ”April i anhörigsverige” och ”Svinalängorna”. Susanna kommer föreläsa under rubriken Anhörighelvetet. Susanna har bland annat fått Augustpriset, Gleerups litterära pris och Svenska Kommunalarbetarförbundets kulturstipendium.

Läs mera om konferensen, programmet och anmälning via webbsidan:
 

 


Den nya lagstiftningen inom småbarnspedagogiken - hur påverkar det mitt arbete?

Tid: 11.2.2019
Plats: Hotell Scandic Vasa, Rostensgatan 6, 65100 Vasa

Lagen om småbarnspedagogik förnyades 1.9.2018. Det var mycket som förändrades, bl.a. tillämpas inte mera socialvårdens förordningar på småbarnspedagogiken och dagvårdsförordningen slopades. Lagen innebär betydande förändringar i verksamheten.

Under dagen går vi igenom vad som har förändrats och hur dessa förändringar påverkar ordnandet av småbarnspedagogiken. Vi funderar på vilket sätt vi eventuellt borde förändra vårt arbetssätt och på problematiken kring ledarskap.

Vi går också igenom hur man ska få resurser och finansiering att räcka till samt vikten av kontaktytor. I slutet av dagen ligger fokus på framtiden och vilken roll privat småbarnspedagogik, avgiftsfri småbarnspedagogik och servicesedlar kan tänkas ha.

Föreläsare är utvecklingschef Jarkko Lahtinen från Finlands Kommunförbund. Jarkko föreläser på finska, men materialet är på svenska och man får ställa frågor på svenska.

Det är också möjligt att delta per distans.
Läs mera om programmet och anmälningsförfarandet hittar du här!
Anmälningstiden går ut 21.1.2019

 

Klientavgifter inom småbarnspedagogiken - ständiga förändringar

Tid: 12.2.2019
Plats: Hotell Scandic Vasa, Rostensgatan 6, 65100 Vasa

Det händer mycket inom småbarnspedagogiken just nu. Hänger din kommun med i svängarna gällande klientavgifterna?

Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken har varit i kraft sedan 1.3.2017. Sedan dess har lagen förnyats två gånger. Den 1 augusti 2018 skedde det nya förändringar igen.

Social- och hälsovårdslagstiftningens bestämmelser tillämpas inte längre på avgifterna för småbarnspedagogiken och många inkomstgränser sänktes. Det betyder mycket jobb för kommunerna, som måste räkna om och fatta nya beslut gällande avgifterna. Dessutom uppmanas kommunerna göra försök med avgiftsfri småbarnspedagogik.

Under dagen går vi kort igenom den nya lagen och fokuserar sedan på de förändringar som trätt i kraft. Vi går igenom problematiken och utmaningar med lagen. Hur ska man tolka den och hur ska man lösa olika problem?

Föreläsare är utvecklingschef Jarkko Lahtinen från Finlands Kommunförbund. Jarkko föreläser på finska, men materialet är på svenska och man får ställa frågor på svenska.

Det är också möjligt att delta per distans.
Läs mera om programmet och anmälningsförfarandet via webbplatsen:
Anmälningstiden går ut 25.1.2019.

 

 

Konferens för ledningen inom social- och hälsovården

Finlands Kommunförbund och Social- och hälsovårdsministeriet ordnar en konferens för ledande tjänsteinnehavare inom den kommunala social- och hälsovården i Kommunernas hus i Helsingfors den 13-14 februari 2019. Under konferensen behandlas aktuellt inom social- och hälsovården. Samtidigt har deltagarna ett utmärkt tillfälle att skapa nätverk. Länken till programmet och anmälning finns här!
Anmälningstiden går ut 25.1.2019

 

 

Sosiaalialan asiantuntijapäivät 2019

Aika ja paikka: 5.-6.3.2019 Tampere-talossa, Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere
Päivät rakentuvat monipuolisesta luento-ohjlmasta sekä alan näyttelystä. Mukana tuttuun tapaan sosiaalialan parhaita käytäntöjä ja menetelmiä. Juhlavuoden tapahtuma en entistäkin suurempi ja laajavaikutteisempi. Päivien teema on sosiaalialan urat.

Tutustu tapahtuman ohjelmaan:


De svenskspråkiga drogförebyggande dagarna

Tid: 3 - 4 april 2019   
Plats: Folkhälsnahuset Wasa,  Rådhusgatan 25, 65100 Vasa.

Även denna gång är vi tacksamma för att kunna erbjuda kunniga och duktiga föreläsare. Från Sverige kommer Staffan Hübinette, som är utbildare och författare. Han beskriver vägarna till en narkotikafri skola. På webbplatsen www.nykter.fi hittas information om alla föreläsare, inbjudan, program och anmälningsformulär.

På förfrågningar svarar Nykterhetsförbundet hälsa och trafik, telefon 06 - 318 0900 eller 050 547 3753.

Varmt välkommen!
 

3. utbildning
 

Psykiska Första Hjälpen för Unga
19.1.2019 (närstudiedag) + nätkurs

Tid: 19.1.2019 kl.8.30-15.30 + nätkurs

Plats: SFV-huset G18, Georgsgatan 18A, Helsingfors (rum 301 vån.3)

Målgrupp: Kursen riktar sig till alla som möter barn och unga med psykisk ohälsa i sitt arbete, på sin fritid eller i sin näromgivning och ger kunskap och verktyg för ett tidigt ingripande och för att kunna ta upp den psykiska ohälsan till diskussion med barnet eller den unga (och vårdnadshavarna)

Målsättning: Kursen ger kunskap om psykisk ohälsa bland barn och unga, utmaningar i vardagen (sömn, spelande, kommunikation och beteende), ångestsyndrom, självdestruktivitet, rusmedel, ätstörningar, beteendestörningra, psykos och schizofreni, neuropsykiatriska störningar, mobbning och kriser.

Kursen arrangeras av Psykosociala förbundet rf med stöd av Svenska Folkskolans Vänner. 

Kursen  är avgiftsfri!  Anmälningar:  nonni.makikarki@fspc.fi senast 16.1.2019

Max 15 deltagare per kurs, anmälningarna är bindande.
Besök denna webbplats för mera information!

 

Internationellt utbytesprogram för socialarbetare

En av våra prenumeranter tipsade oss om att informera om utbytesprogrammet för socialarbetare. Talentia är representant för Finland. Läs mera här! webbplatsen:

eller

http://www.ciffinland.org/?page_id=161

 

Novias kommande kursutbud 2019

Specialiseringsutbildning inom barnskyddsarbete 30 sp. Start 24.1.19

Specialiseringsutbildning inom mental- och missbrukarvård 30 sp.
Start hösten 2019

Mera information på www.novia.fi