infobrev 3 / 2018
 

1.  Aktuellt

 

Vi hälsar varmt vår nya utvecklingschef Veronica Salovaara välkommen på jobb!

Veronica Salovaara inledde sitt arbete som utvecklingschef vid FSKC 12.3.2018. Veronica är pol.mag. i sociologi och har arbetat inom flera forskningsprojekt; nationella, nordiska och europeiska. Hon har också arbetat tidigare som amanuens på FSKC. Veronica är på slutrakan av sina doktorandstudier och skriver sin doktorsavhandling om ojämlikhet i övergången från grundskola till andra stadiet. Veronica kommer att arbeta med bland annat FSKC:s uppdrag för LAPE-programmet och de regionala LAPE-projekten. Dessutom kommer Veronica att få bidra till att forma FSKC:s framtida verksamhetsagenda med nya projekt och uppdrag.
Varmt och glatt välkommen Veronica till FSKC och vårt team!

 

Johanna Björkenheim disputerar för doktorsgraden i socialt arbete

Johanna Björkenheims doktorsavhandling i socialt arbete: ”Towards biographical agency in health social work”, framläggs till offentlig granskning vid Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet, fredagen den 6.4.2018, kl. 12:00. Adress: Helsingfors universitet, Auditorium 13, vid Fabiansgatan 33, 3. vån. i Helsingfors.
Opponent är professor Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet, Danmark.
Disputationen sker på engelska.

 

Aktuellt från LAPE-projektet

Välkommen med i vårt
Delaktighetsnätverk för professionella

Vad?
Ett delaktighetsnätverk för professionella som jobbar inom socialservice för barn och unga hela i Nyland. Under nätverksträffarna ges professionella möjlighet att genom reflektion, diskussion och funktionella metoder fundera på vad delaktighet innebär i arbetet med barn. Inbjudna gästföreläsare delar med sig av aktuell forsknings- och sakkunskap. Deltagarna har möjlighet att i den egna praktiken pröva på olika utvecklingsidéer med fokus på delaktighet, som därefter utvärderas och diskuteras.

Hur?
Anmäl dig och en arbetskamrat till nätverket senast 23.3 på adressen: https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1484034&SID=bb0290e6-fa5d-4b18-aeb4-507b8e22d236&dy=2053292055  Pararbete rekommenderas, men är inte ett krav. Närverket har 16 individuella platser (8 par).

När?
4.4 – Introduktion till delaktighet - Med Ilona Fagerström & Nina Östman

02.5 – Varför behöver vi delaktighet? - Med Heli Ronimus från VamO-hanke

23.5 – Seminarium om delaktighet - Med Ann-Marie Stenhammar (se nedan!)

06.6 – Metoder för delaktighet

Kontakt:
Nina Östman, 050 441 4443, nina.ostman@fskc.fi
&
Ilona Fagerström, 050 54 89 063, ilona.fagerstrom@hel.fi

 

SAVE THE DATE!

Seminarium om delaktighet med Ann-Marie Stenhammar

23.5.2018  kl. 12-15  SFV-huset, festsalen, Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors

och

24.5.2018 kl. 8.30-12.00, Silveria, Krutkällarvägen 4, 65100 Vasa
                                         (morgonkaffe fr.o.m. kl. 8:00)

Vad?
Både Helsingfors och Vasa gästas under våren av Ann-Marie Stenhammar. Under båda seminarium står temat barn och ungas delaktighet i fokus.  Deltagarna får under tillfällena höra om barns- och ungas delaktighet i den egna serviceprocessen och i utvecklingsarbete genom exempel på konkreta projekt Stenhammar varit med och förverkligat. 

 

Ann-Marie Stenhammar är utredare och utbildare. Ann-Marie
har lång erfarenhet av att i Sverige arbeta med och för barnets          
rätt till delaktighet när barnet och dess familj möter samhällsstödet.
Med särskild inriktning på barn och unga med funktionsnedsättning.

 

För vem?
Respektive seminarium riktar sig till professionella inom sociala området som jobbar med barn och unga, samt andra med intresse för barns och ungas delaktighet och dess utveckling.

Mera information och anmälan inom kort på adressen:
https://fskc.fi/vart_jobb/projekt/lape/delaktighetsnatverk/seminarium_om_delaktighet/

Samt, på FSKC:s facebook-sida: https://www.facebook.com/Ab-Det-finlandssvenska-kompetenscentret-inom-det-sociala-området-FSKC-168402143203726/


Båda tillfällena ordnas som en del av FSKC:s och Mathilda Wrede-institutets nätverksarbete under 2017/2018 och är en del av FSKC:s LAPE-verksamhet.

Kontakt: Nina Östman, nina.ostman@fskc.fi / Maria Balk, maria.balk@fskc.fi

 

Nationellt

23-24.4.2018 De nationella LAPE-dagarna
Mera information och anmälan inom kort på adressen:
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3492985

 

Huvudstadsregionen

26.4.2018 Samutvecklingsdag med temat stöd och hjälp vid skilsmässa ur ett barnperspektiv. Svenskspråkig workshop på programmet, i samarbete med Barnavårdsföreningen i Finland.
Arrangeras av LAPE Huvudstadsregionen i samarbete med Pääkaupunkiseudun Praksis.
Mera information och anmälan på adressen nedan.
http://www.socca.fi/tapahtumat/tapahtumahaku/eroauttamisen_yhteiskehittamispaiva_-_eropolku_lapsen_parhaaksi.191.html
 

27.3.2018 Samutvecklingsdag ”Dialogisuus monitoimijaisessa yhteistyössä”.
Arrangeras av LAPE Huvudstadsregionen i samarbete med Pääkaupunkiseudun Praksis.

Mera information och anmälan på adressen nedan.
http://www.socca.fi/tapahtumat/tapahtumahaku/dialogisuus_monitoimijaisessa_yhteistyossa_yhteiskehittamispaiva.189.html

 

Nyland

10.4.2018 Workshop ”Edistetään yhdessä yhteisöllistä hyvinvointia!”.
Arrangeras av LAPE Nyland. Mera information och anmälan på adressen nedan. https://www.lapeuusimaa.fi/tapahtumat/varhaiskasvatus-ja-koulu-lapsen-hyvinvoinnin-tukena-tyopaja-osa4/

 

Österbotten

Det svenskspråkiga delaktighetsnätverket inom LAPE Österbotten kommer att avslutas med ett delaktighetsseminarium i Vasa den 24.5.2018. Seminariet gästas av Ann-Mari Stenhammar. Stenhammar har arbetat med delaktighetsfrågor i många år i Sverige. Under seminariet presenteras också det arbete som gjort i delaktighetsnätverket. Seminariet är öppet för professionella, beslutsfattare, klienter, studerande och andra intresserade.

Se ovan, om Seminarium om delaktighet!!

 

LAPE Österbotten - Barnet och familjen i centrum 

Den 3.5.2018, kl. 13:00-16:00 ordnas ett halvdagsseminarium med fokus på mångkulturell familjevård. Dagen ordnas tillsammans med Karleby universitetscenter Chydenius. Gästföreläsare är Sabine Gruber från, Universitetslektor och docent i socialt arbete, Linköping universitet. Gruber har forskat om den kommunala familjehemsvården ur ett etnicitetsperspektiv, bl.a. hur etnicitet tillskrivs betydelse vid rekrytering av familjehem och vid placering av barn i familjehem. Välkommen med och diskutera ert perspektiv! Plats: Silveria, Krutkällarvägen 4, Vasa, mötesrum Vörå (våning 1). Anmälan till: terhi.korpi@vaasa.fi  (Mer info kommer inom kort.)

 

Övrigt: En uppdaterad verksamhetsplan på svenska finns nu på hemsidan: https://2020.osterbotten.fi/beredning/spetsprojekt/barnet-och-familjen-i-centrum/

 

 

Anmäl dig som #samarbetsambassadör!

 

Med humor, glädje och känslan av att alla är med! … Vad är det frågan om?

Just DU kan bli en #samarbetsambassadör!
Om du vill vara med i integreringen av social service, föra fram god praksis, dela erfarenhet och kunskap med andra, skapa nytt som en del av ett landskapsomspännade ambassadörsnätverk, då är du den vi söker!

Den 5.3.2018 lanserades tanken om ett nätverk för #samarbetsambassadörer under LAPE PKS och LAPE Nylands gemenssama seminarium Hyvin integroitu on puoliksi tehty! Vem som helst kan bli samarbetsambassadör, och det är kostnadsfritt att anmäla sig. Mera information om vad det innebär att vara en #samarbetsambassdör hittar du på adressen nedan (på finska)
https://www.lapeuusimaa.fi/tule-mukaan-integraatiokummiksi/

 

2. Seminarier, konferenser och kongresser


De svenskspråkiga drogförebyggande dagarna 2018

Välkommen till de svenskspråkiga drogförebyggande dagarna 4–5 april 2018 på Folkhälsanhuset Wasa, Rådhusgatan 25 i Vasa. Utbildningen riktar sig till dem som arbetar inom fritids- och undervisningssektorn, social- och hälsovårdssektorn, organisationer, församlingar, politiker och andra intresserade.

Första dagen föreläser Per Leimar från Sverige om lågdoskonsumtion av alkohol och om alkoholpolitik. Anne Salovaara-Kero talar om det mellanmänskliga mötets betydelse vid tillfrisknandet från beroendesjukdomar. Därefter erbjuds tre parallella workshoppar, som leds av  Jenni Ahlbäck, Nina Jacobsson och Maria Hagberg/Anton Plogman.

Andra dagen berättar Gerd Snellman sin syn på hur det var då missbruk och död trängde sig på och Joonas Turtonen kommenterar. Maria Lingonblad från Folkhälsans förbund presenterar bl. a. dialogduken. Jenni Ahlbäck, USM rf, berättar om projektet uppsökande stödtjänster för unga och en representant från Sveps medverkar. Malin Knip, psykiatrisk sjukskötare och ACT-gruppledare ger konkreta verktyg för hur man med metoden ACT hjälper människor att sluta grubbla och börja leva.
Närmare uppgifter på http://www.nykter.fi/20-dfd

Vi är tacksamma för om ni vill sprida informationen vidare!

Lory Strengell
lory.strengell@nykter.fi
 

What’s the Nordic way concerning cannabis? Recent developments in control, policy and treatment

Use of cannabis in the Nordic countries is either stable or increasing with some regional variation between the countries. Meanwhile, there are some significant changes in the international cannabis policies. What effect does the cannabis legalisation debate have in the Nordics?

We warmly welcome you to discuss these topics at our seminar What´s the Nordic way concerning cannabis? Recent developments in control, policy and treatment 25 April 2018. The seminar will take place at the Nordic Culture Point (conference room Ting), Kaisaniemenkatu 9, 00170 Helsinki.

The seminar provides an excellent opportunity to network over a cup of coffee and learn more about cannabis issues in the Nordics.

Further information

Project manager Yaira Obstbaum-Federley, tel: +358 400 604 320, e-mail: yaira.obstbaum-federley@nordicwelfare.org

Communications adviser Jessica Gustafsson, tel: +358-40 060 5752, e-mail: jessica.gustafsson@nordicwelfare.org (media inquiries)

http://www.nordicwelfare.fi/sv/Events/Alkohol-och-droger/Meetings-2018/Whats-the-Nordic-way-concerning-cannabis/

 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät

Teema: Sosiaalityön kodit ja kodit sosiaalityössä

Aika: 25.-26.4.2018
Paikka: Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11, 00170 Helsinki

Päivät pureutuvat ajassa liikkuviin sosiaali- ja terveyspolitiikan keskeisiin kysymyksiin ja haasteisiin. Tapahtuma tarjoaa osallistujille avoimen keskustelu- ja vaikuttamisfoorumin. Tällä kohtaamispaikalla ja asiantuntija-areenan ytimessä tarjoutuu osallistujille merkittävä tilaisuus yhteiseen keskusteluun keskeisten päättäjien ja asiantuntijoiden kanssa.

Tapahtuma on suunnattu valtakunnallisille ja alueellisille sosiaali- ja terveysjärjestöille, päättäjille ja muilla alan toimijoille. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. 

Lisätietoja:
 


Outi Majanen
koulutussuunnittelija

puh. 040 593 5350
outi.majanen@soste.fi

 

Finlands svenska socialförbund r.f:s kongress

hålls 26-27.4.2018 i Åbo.
Temat är "Framtiden är här - Visioner för socialvården i Finland"

DAG 1  UTBILDNING
Plats: YH Novia, Henriksgatan 7, 20500 Åbo, auditorium 101
Föreläsare bl.a. Eva Juslin, Lena Nybond, Carita Blomström & Joahnna Wikgren-Roelofs.

Övernattning: Hotell Caribia

DAG 2 TA HAND OM DIG SJÄLV FÖR ATT ORKA I JOBBET!
Finlands svenska socialförbund bjuder sina medlemmar på dagen!

Plats:  Hotell Caribia

Läs hela programmet via länken: http://fssf.fi/evenemangskalender/view-61194-70785

Anmälningar tas emot av Carita Blomström, carita.blomstrom@gmail.com
Meddela om du är medlem i Fssf r.f. eller om du vill bli!
Meddela också om du deltar i båda eller bara ena dagen och om du behöver hotellrum!

 

Vägen till ett eget hem och ett liv på egna villkor
– seminarium om delaktighet och självbestämmande i Åbo 8.5.2018

Vi får höra om den s.k. delaktighetsmodellen som utvecklats i Sverige. Modellen stöder personer med intellektuell funktionsnedsättning att få sin röst hörd. Delaktighetsmodellen har fått spridning i stora delar av Sverige under de senaste åren. Docent Ann-Christine Gullacksen som utvecklat modellen och utvecklings-konsult Rosemarie Hejdedal från Skåne kommer till Åbo och berättar om modellen. Seminariet riktar sig till professionella inom omsorgen, studerande, anhöriga, brukare och andra intresserade.
För mer info och anmälningsinstruktioner se FDUV:s webbplats https://fduv.fi/sv/start/view-112645-70044

 

TERVE-SOS 2018 Sosiaali- ja terveysalan tapahtuma

Hämeenlinnan Verkatehtaalla 8.-9.5.2018.
Ohjelmassa 15 seminaaria, 70 asiantuntijapuheenvuoroa, hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen esittelyä, kiinnostavia keskusteluja ja yhdessäoloa. Seminaareissa esillä laajasti näkökulmia valinnanvapaudesta, palveluiden järjestämisestä, taloudesta ja vaikuttavuudesta. Ohjelma julkaistaan joulukuussa.

Tapahtumaa on järjestetty vuodesta 1990 lähtien ja se kerää vuosittain yhteen alan päättäjät, asiantuntijat, palveluiden kehittäjät ja ammattilaiset. Osallistujamäärä paikkakunnasta riippuen 900-1200. Tule mukaan seminaariosallistujaksi tai osallistu näytteilleasettajana:
varaa esittelypaikka tai teemapuheenvuoro seminaarin alussa!

Lisätietoja:
 


Teija Eeva
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
puh. 029 524 7182

Tapahtuman järjestää THL, Hämeenlinnan kaupunki ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

 

Perhehoidon VIII valtakunnalliset lastensuojelun perhehoidon päivät
pidetään 7–8.11.2018

Paikka: Kylpylä Peurunka, Laukaa

Päivien teemana on Hyvinvointia Perhehoidossa. Päivät pidetään vasta saneeratussa Peurungan kylpylässä Keski-Suomessa. Peurungan kylpylä ja kongressihotelli mahdollistaa tiiviin yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen koko päivien ajan, niin sisällön, majoittumisen, virkistäytymisen kuin iltatilaisuuden vietonkin osalta.

Lisätietoja toimisto@pesapuu.fi ja http://www.pesapuu.fi/uutiset/2017/09/15/phpaivat


3. övrigt

Nytt projekt kring stöd till familjer med barn, unga och vuxna
med funktionsnedsättning inleds våren 2018

Projektet ”Familjen i centrum” handlar om att stärka stödet till svenskspråkiga familjer som har barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Att få ett barn med särskilda behov anstränger familjen och ställer hela familjen i en särskild position jämfört med andra familjer som inte har barn med funktionsnedsättning. Familjerna behöver kamratstöd, information om tjänster och samhälleligt stöd. Inom projektet ordnas familjekurser, föreläsningar och träffar. FDUV samarbetar också gärna med kommunernas socialarbetare,
Kårkulla samkommun och medlemsföreningarna kring utveckling av tjänsterna. Projektet pågår år 2018-2020 och finansieras av STEA.
För mer info, vänligen se FDUV:s webb https://www.fduv.fi/sv/start/

 

Familjestöd för anhöriga som har barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning

När man har att barn med intellektuell funktionsnedsättning eller annan funktionsnedsättning kan det vara skönt att ta kontakt med och prata med någon som varit i en liknande situation. FDUV har utbildat familjestödjare som finns runt om i Svenskfinland.  En familjestödjare kan vara ett personligt stöd som hjälper familjen att komma fram till lösningar som känns riktiga för den. Via dem kan familjen också få kontakt med andra som befinner sig i en liknande situation.
Familjestödjarna arbetar på frivillig basis. Se mer på www.fduv.fi/familjestod

 

Lansering av webbsida om att ge besked om funktionsnedsättning

I maj lanserar vårt projekt Mer än ord en webbsajt med            information för föräldrar som nyss fått veta att deras barn har en funktionsnedsättning – den information som 100 föräldrar har berättat att de skulle ha behövt när de fick motsvarande besked. På webbsajten finns också en ingång för professionella som ger besked eller jobbar med familjerna strax efter beskedet. Föräldrarna berättar vad de behöver – vad som gick rätt eller fel och vad du ska tänka på när du ger besked eller stöder familjerna.
Följ FDUV:s kalender för mer info: https://www.fduv.fi/sv/start/