Infobrev  3 / 2019
 

1.  Aktuellt


Mathilda Wrede-seminariet 2019

Årets Mathilda Wrede-seminarium ordnades i Raseborg den 8 mars. På plats och ställe och i närvaro av en publik på ca 50 personer kunde vi avslöja att seminariet skulle hållas till ära för Raseborgs stads chef för social service Eivor Österlund-Holmqvist inför hennes instundande pensionering. Tillsammans med Eivor gick vi igenom hur hennes aktivitet, engagemang och inspirerande förhållningsätt till forsknings baserad utvecklingsverksamhet har varit betydande inte bara för staden utan också för FSKC:s och Mathilda Wrede-institutets verksamhet och strategiska fokus.

Eivor insats i vår största projekthelhet DelSam var ovärderlig och praxisarbetet har i Evor sett en sann förkämpe. Vi har vi Eivor fått styrka och tro att fortsätta arbeta dels för unga och ungvuxnas serviceutveckling och dels för delaktighetsfrågor. På seminariet fick Eivor en fin video hälsning från Nya Zeeland av professorerna Ilse Julkunen och Christa Fouché. Vi fick också ta del av en alldeles förträfflig paneldiskussion med unga och handledare från Raseborgs sysselsättningsavdelning och FSKC:s DelSam-personal Mia Montonen och Eivor Söderström. Seminariet avrundades med en presentation av socialarbetare Maria Balk om hur delaktighetsperspektivet har förkovrats inom LAPE-arbetet i Österbotten som exempel.

Tack – stort och varmt tack - Eivor för allt och lite till som du gjort för Mathilda Wrede-institutet och FSKC och för den finlandssvenska forsknings- och utvecklingsagendan. Dina idéer, din inspiration ska vi försöka föra vidare. Det är det minsta vi kan göra.

Sköna dagar i pensionens tecken då du hinner dit!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSKC:s VD Torbjörn Stoor  tackar och överräcker åt Eivor Österlund-Holmqvist en gåva från
Matilda Wrede-institutet och FSKC (foto: Veronica Salovaara)


Socialarbetare Maria Balk föreläser om delaktighetsperspektiv och
erfarenheter från LAPE-arbetet i Österbotten (foto: Veronica Salovaara)

 

Publikation:

I Österbotten har nu en handbok för barn- och familjetjänsterna publicerats. Handboken fungerar som stöd i planeringen av barn- och familjetjänster i kommunerna.

Ett genomgående team i handboken är fleraktörskap, dvs. samarbetet mellan professionella, familjen och familjens närnätverk. Fokus är på att beskriva god praktik som kan tas i bruk på fältet. Läs mer:
https://www.dittosterbotten.fi/material-och-kommunikation/nyheter-och-pressmeddelanden/handbok-om-planering-av-tjanster-for-barn-och-familjer-

Handboken finns här:
Barnets välmående som gemensamt uppdrag och målsättning
God praktik och kvalitet i planeringen av barn- och familjeservicen

En handbok för landskapet Österbotten
Ann Backman, Terhi Korpi och Riku Niemistö (red.)

En kort presentation av de mest centrala resultaten:
Resultaten av projektets och förändringsagentens arbete

 

Österbottens LAPE-Akademi

LAPE-akademin är en coachningsprocess som stöder arbetet med att leda välfärden för barn, unga och familjer.

Målgrupp: Ledning, utvecklare och beslutsfattare inom barn- och familjetjänster från social-, hälsovårds- och bildningssektorn samt tredje sektorn, kommunala LAPE-grupper och övriga intresserade.

Akademiprocessen består av 4 olika tillfällen: 20.3.2019 nationell start (Helsingfors), 9.5. & 3.10.2019 i Vasa och 27.11.2019 gemensam för Egentlig-Finland, Satakunta och Österbotten.

Österbottens första akademi:
Torsdag 9.5.2019 kl. 9-15.00
Plats: Alere auditorium Florence Wolffskavägen 31, Vasa

Det slutliga programmet kommer senare. Anmälningar till 9.5 tillfället: https://link.webropolsurveys.com/S/109C33004E6B2254

Mer information om LAPE akademier: https://stm.fi/sv/lapeakademin

 

Job Shadow Day – Jobbskuggningsdagen

I år hålls jobbskuggningsdagen den 16.5.2019. Anmälningstiden har börjat! Kom med som erbjudande part av arbete eller som mottagande part!

Vad är jobbskuggning?

Jobbskuggning kan sägas vara ett fördjupat studiebesök när du ”skuggar” en eller flera yrkesutövare. Syftet är att ta reda på mer om vad ett visst yrke innebär, hur det går till på en specifik arbetsplats eller inom en viss bransch. Jobbskuggan medför att du kan fördjupa dina kunskaper om något du är allmänt nyfiken på eller funderar på som framtidsyrke. Ingenjör, advokat, lastbilsmekaniker, sjukgymnast, biolog eller glasblåsare? Reklambranschen? Ett välkänt företag? Möjligheterna är många.

Jobbskuggning är till för personer som på grund av livssituation, sjukdom eller skada har svårt att hitta arbete.

Jobbskuggning hjälper människor att hitta och bekanta sig med ett drömbjobb.

Jobbskuggaren kan bedöma om det är fråga om ett drömjobb genom att följa med hur arbetet görs i verkligheten.

Arbetsgivaren ger den intresserade jobbskuggaren en möjlighet att bekanta sig med arbetet under en dag.

Mera uppgifter fås av: www.jobshadowday.fi 

Flyer:
https://www.vates.fi/media/job-shadow-day/job-shadow-day-esite-2019-nettisivuille.pdf
 

2. Seminarier, konferenser och kongresseR

 

Inbjudan:
Alla räddas: Mutual Trust-projektets slutseminarium ordnas

20.3.2019, kl. 9.00 ‒ 13.00 på Centrumbiblioteket Ode i Helsingfors.

Mutual Trust är ett räddningssamarbete mellan funktionshinderorganisationer, räddningsmyndigheter och trafikidkare.

På seminariet publiceras undervisningsmaterialet ”Hur ska jag rädda personer med funktionsvariationer?”. Vi får höra inlägg av räddningsproffs, funktionsvarierade övningsdeltagare och andra i Mutual Trust-projektet. Inrikesminister Kai Mykkänen öppnar seminariet och projektets beskyddare, republikens president Sauli Niinistö skickar sin hälsning.

Seminariets program!                

Anmäl dig här!

Seminariet tolkas till finskt teckenspråk och inleds med frukost och konstutställning.

Välkommen!

Daniel Saarinen
projektkoordinator
daniel.saarinen@mutualtrust.fi
+358 50 312 1830

 

Riksdagsvalsdebatt på Soc&kom 4.4.2019 kl. 16.30 – 19.00.

Plats: Snellmansgatan 12, 00170 Helsingfors

Hur kan vi göra vårt samhälle mera tillgängligt? Och hur ska svenskspråkig service för personer med funktionsnedsättningar tryggas i framtiden? Dessa och andra frågor diskuteras. Moderator är Frida Frankenhaeuser. Håll dig ajour här, mera information följer om kandidaterna. Evenemanget ordnas i samarbete mellan med de svenskspråkiga funktionshindersorganisationerna.
Mera info av: Elias Vartio/SAMS elias.vartio@samsnet.fi
Se också: https://www.facebook.com/events/574937646356950/?active_tab=about


De svenskspråkiga drogförebyggande dagarna

Tid: 3 - 4 april 2019   
Plats: Folkhälsnahuset Wasa,  Rådhusgatan 25, 65100 Vasa.
Även denna gång är vi tacksamma för att kunna erbjuda kunniga och duktiga föreläsare. Från Sverige kommer Staffan Hübinette, som är utbildare och författare. Han beskriver vägarna till en narkotikafri skola. På webbplatsen www.nykter.fi hittas information om alla föreläsare, inbjudan, program och anmälningsformulär.

På förfrågningar svarar Nykterhetsförbundet hälsa och trafik, telefon 06 - 318 0900 eller 050 547 3753.

 

Suomen Palveluohjausyhdistys (SPO ry) tiedottaa:

SPO jatkaa koulutusyhtiöiden FCG:n ja EDUMAR:in kanssa alkanutta yhteistyötä. Edumarin palveluohjauspäivät ”Palveluohjaajan monet roolit” järjestetään tiistaina ja keskiviikkona 2-3.4.2019. Niiden yhteydessä järjestetään tiistaina 2.4.2019 klo 16.30 alkaen maksuton yleisötilaisuus teemalla ”Palveluohjaus ja sote”. Tilaisuudessa luennoi ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja.
Lisätietoa Edumarin koulutuksesta: https://edumar.fi/palveluohjaus-2019/
Lisätietoa SPO:n yleisötilaisuudesta: https://www.palveluohjaus.fi/?x171135=181112

Yhdistyksen viides kehittämispäivä ”Palveluohjauksen monimuotoisuus” järjestetään päivää ennen FCG:n palveluohjauspäiviä (12-13.12.2019), eli keskiviikkona 11.12.2019. Nämä tiedot voit merkitä päivyriisi. Lisätietoa saat myöhemmin.

Toimintavuoden aikana yhdistys julkaisee nettisivullaan ja Facebookissa palveluohjaukseen liittyviä blogikirjoituksia ja osallistuu luennoitsijana koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin. Vuoden aikana kirjoitetaan artikkeleita sosiaali- ja terveydenhuollon aikakauslehtiin sekä julkaistaan yhdistyksen toimittama palveluohjauksen esite. Vuoden aikana on tarkoitus hakea yhdistykselle haetaan rahallista tukea perustoiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.
Liity yhdistyksen jäseneksi: https://www.palveluohjaus.fi/liity-jaseneksi/ 
/Sauli Suominen, palveluohjaus@saulisuominen.fi

 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät

Aika: 9-10.4.2019
Paikka: Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11, 00170 Helsinki

Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät on avoin keskustelu- ja vaikuttamisfoorumi, jossa osallistujille tarjoutuu merkittävä tilaisuus yhteiseen keskusteluun keskeisten päättäjien ja asiantuntijoiden kanssa.

Tapahtuma on suunnattu valtakunnallisille ja alueellisille sosiaali- ja terveysjärjestöille, päättäjille ja muilla alan toimijoille. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Ohjelmasta lisätietoja tästä!


Nordisk ICDP nätverkskonferens 2019

Den första nordiska ICDP – nätverkskonferensen i Finland går av stapeln 9-10.5.2019 på Hanaholmen i Esbo. Temat för denna nätverkande konferens är lekfullhet och kroppslighet. På nätverksträffen får du också bekanta dig med den senaste nordiska forskningen och god praktik kring ICDP programmet.

International Child Development Programme / Vägledande samspel betonar betydelsen av nära och trygga relationer. Den vuxnas sensitivitet och förmåga att känna igen barnets avsikter och behov gör det möjligt för barnet att vara delaktig och aktiv i sitt eget liv. Programmet är ett sätt att förverkliga Barnkonventionen i vardagen.

Läs mera via webbplatsen:

https://icdp.fi/sv/nordiskkonferens2019/

 

Sosiaalityön tutkimuksen päivät 9.-10.5.2019

Paikka: Lapin yliopisto, Fellman-sali, Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi

Muuttuvat rajat ja vastuut  - globaali ja lokaali sosiaalityössä

Sosiaalityön tutkimuksen päivillä haetaan paikallisia tai paikasta riippumattomia ratkaisuja ajankohtaisiin muutoshaasteisiin. Millä tavoin globaalit ilmiöt muokkaavat paikallisia käytäntöjä ja kuinka paikallisyhteisöt ja kulttuurit vaikuttavat muutokseen? Millaisia kysymyksiä tässä ajassa pitää osata asettaa?

Ohjelma ja lisätietoja löytyy tästä!

 

Terve-SOS - Maailma muuttuu - entä me?

Aika: 23 - 24.5.2019
Paikka: Oulun Teatteri, Kaarlenväylä 2, 90015 Oulun Kaupunki

TERVE-SOS sosiaali- ja terveysalan tapahtuma Oulun teatterissa 23.-24.5.2019. Tapahtumaa on järjestetty vuodesta 1990 ja se on vakiinnuttanut asemansa merkittävänä sotepäättäjien ja ammattilaisten vuotuisena kohtaamispaikkana.

Etusivu löytyy täältä!

Ohjelma täältä!

Yhteystiedot:

Teija Eeva
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7182
etunimi.sukunimi@thl.fi

Tapahtuman järjestää THL, Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri


3. övrigt

Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 2019:13

Kontaktytor – en gemensam möjlighet (Del 1) Utredning om kontaktytor vid genomförande av barn-, ungdoms- och familjetjänster i en föränderlig verksamhetsmiljö
av Heinonen, Olli-Pekka; Ikonen, Anna-Kaisa; Kaivosoja, Matti och Reina, Timo

Social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet utsåg den 6 juni 2017 Olli-Pekka Heinonen (ordförande), Anna-Kaisa Ikonen, Matti Kaivosoja och Timo Reina till utredningspersoner. Deras uppgift var att kartlägga kontaktytorna mellan bildnings- och undervisningsväsendet och social- och hälsovårdstjänsterna och modeller för nätverksledning inom ramen för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster samt ge förslag till styrning och förnyande av verksamhetskulturen för att säkerställa att tjänsterna i den nya verksamhetsmiljön utgår från barnen och familjerna.

Läs mera och ladda ner rapporten här här!


Kom med och kläck idéer för hur vi kan stärka livslång funktionsförmåga hos äldre i Österbotten!

Vaikuttavuuskehittämö är ett koncept som tagits fram av Sitra (Jubileumsfonden för Finlands självständighet), där aktörer inom den offentliga, privata och tredje sektorn samarbetar för att kläcka idéer och hitta effektiva och verkningsfulla lösningar till en noggrant avgränsad utmaning. Strävan är att flytta fokus från korrigerande till förebyggande och hälsofrämjande tjänster. För Österbottens del ligger fokus i att gemensamt hitta effektiva lösningar för hur äldres funktionsförmåga kan stärkas. Målsättningen med konceptet är att hitta konkreta målsättningar och utvecklingsområden, och att utreda huruvida lösningen kunde vara ett resultatbaserat finansieringsavtal enligt s.k. SIB-modell. Sitra har lanserat SIB-modellen (Social Impact Bond) i Finland som en del av investeringarna med samhällseffekt. I SIB-projektet fastställs noggranna resultatmål för både den eftersträvade välfärden och det ekonomiska resultatet. Uppnåendet av målen mäts regelbundet och den offentliga sektorn betalar endast för uppnådda resultat.

Välkomna att tillsammans samverka kring dessa frågor med oss under tre halvdagar enligt följande:

9.4.2019 kl. 12–16, Scandic Waskia, Kärleksstigen 3, Vasa
Vad är SIB? Vad är verkningsfullhet? Funktionsförmåga hos äldre som fenomen- situationen i Österbotten utgående från RAI. Identifiering av utvecklingsområden, målsättning och förväntade effekter.

29.4.2019 kl. 12-16, Scandic Waskia, Kärleksstigen 3, Vasa
Förändringsmålsättningar, nödvändiga lösningar och intressegrupper.

14.5.2019 kl. 12–16, Scandic Waskia, Kärleksstigen 3, Vasa
Vilka lösningar finns redan och för vad behöver vi hitta nya lösningar? Fokus mot ett Österbottniskt SIB-projekt?

och
13.6.2019: gemensamt tillfälle i Helsingfors tillsammans med landskapet Södra Savolax.
 

Tillfällena är tvåspråkiga, alla kan använda sitt eget modersmål.

Tilläggsinformation ges vid behov av: Maria Hammar, sote-koordinator i Österbotten: maria.hammar@vshp.fi, tfn: 040-180 1031.

Anmälan sker via följande anmälningslänk senast 29.3.2019: https://link.webropolsurveys.com/S/0451B9A3A072E65B

Arrangörer: Österbottens beredningsorgan för social- och hälsovården i samarbete med SITRA.

 

Må bra-vecka för fd missbrukare

KRAN ordnar en Må bra-vecka för fd missbrukare på Labbnäs semesterhem 15.7-20.7.2019, i samarbete med Svenska semesterförbundet i Finland rf. Semesterveckan är ingen rehabilitering eller vårdform utan det är en period där man kan samla krafter och få nya upplevelser. KRAN rf kommer att finnas på plats och ordna program under veckan.
Ansök senast 19.5 via www.semester.fi.
Mer info: www.kran.fi eller
Susanna Stenman, Svenska semesterförbundet tfn 050-3047642.