infobrev 4/ 2018
 

1.  Aktuellt

 

Aktuellt från LAPE-projektet

Delaktiga barn och unga - vision eller verklighet?
Seminarium med Ann-Marie Stenhammar

Helsingfors 23.5 kl. 12:00-15:00
SFV-huset G18, festsalen, Georgsgatan 18 A, 00120 Helsingfors

Vasa 24.5 kl. 08:00-12:00
Silveria auditorium, Krutkällarvägen 4, 65100 Vasa

Vad?
Vad innebär barns och ungas delaktighet? Är barnen och de unga redan delaktiga, hur och enligt vem? Vad behövs för att öka barns och ungas delaktighet?

Välkommen att tillsammans med utbildare och utredare Ann-Marie Stenhammar fundera på dessa frågor under ett halvdagsseminarium i Helsingfors eller Vasa. Under respektive tillfälle får deltagarna höra om barn och ungas delaktighet i den egna serviceprocessen och i utvecklingsarbete genom konkreta exempel på projekt Stenhammar själv varit med och förverkligat. Stenhammar har lång erfarenhet av arbete kring och för delaktighet, med inriktning på barn och unga med funktionsnedsättning. Under seminarierna varvas föreläsning med gruppdiskussioner.

För vem?
Respektive seminarium riktar sig till professionella som jobbar med barn och unga inom social- och hälsovården, studerande, erfarenhetsexperter samt andra med intresse för barns och ungas delaktighet och utvecklingsarbete kring temat. Seminariet är avgiftsfritt för alla deltagare.

Anmäl dig senast 16.5.18 via länken
till Helsingforshttps://bit.ly/2H5HCnR
till Vasa: https://bit.ly/2qFqKJp

Kontakt
Helsingfors: Nina Östman nina.ostman@fskc.fi och
Ilona Fagerström ilona.fagerstrom@hel.fi

Vasa: Maria Balk maria.balk@fskc.fi

Båda tillfällena ordnas som en del av FSKC:s och Mathilda Wrede institutets nätverksarbete för professionella under 2017/18. Nätversarbetet är en del av FSKC:s LAPE-verksamhet i LAPE Österbotten, LAPE Nyland och LAPE Huvudstadsregionen. Seminariet 23.5.2018 i samarbete med Helsingfors stad.

 

Nationellt

23-24.4.2018 De nationella LAPE-dagarna i Helsingfors, Mässcentrum.
Program och information på adressen:
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3492985

 

Huvudstadsregionen

26.4.2018 Samutvecklingsdag med temat stöd och hjälp vid skilsmässa ur ett barnperspektiv. Svenskspråkig workshop på programmet, i samarbete med Barnavårdsföreningen i Finland. Dagen hålls i Esbo.
Arrangeras av LAPE Huvudstadsregionen i samarbete med Pääkaupunkiseudun Praksis.
Mera information och anmälan på adressen:  https://tinyurl.com/yby4pjgn
 

4.5.2018 kl. 8:30-15.00 LAPE-opiskeluhuollon oppimisverkosto: Osallisuuden vahvistaminen opiskeluhuollossa. Utbildningen hålls i Vanda.
Under tillfället får deltagarna ta del av vad som är på gång inom LAPE-elevhälsa utvecklignsarbetet. Tema för dagen är stärkande av delaktighet i elevhälsa-arbetet.
Information och anmälan via länken:  https://tinyurl.com/yansmp4j

 

Österbotten

Kommande utbildningsdagar

LASTA-modellen och dess förverkligande i landskapet Österbotten. Tillfället ordnas den 2.5.2018, kl. 12-16 i Vasa. LASTA (barnahusmodellen) är en samarbetsmodell som säkerställer att information förmedlas mellan myndigheterna och att myndigheterna har ett mångprofessionellt samarbete i situationer där det finns misstanke om att ett barn har utsatts för misshandel eller sexuellt utnyttjande. Mer information fås av Terhi Korpi terhi.korpi@vaasa.fi, 040 578 4939
 

Eftermiddagsseminarium om mångkulturell familjevård ordnas den 3.5.2018, kl. 13-16 i Vasa. Vad innebär ett kultursensitivt bemötande? Vad behöver vi tänka på när barn placeras som kommer från en annan bakgrund? Vad kan vi lära oss av varandra? Sabine Gruber kommer från Sverige och har bl.a. forskat i etnicitet inom familjevården, men även  inom skolvärlden.
Anmälningar senast 25.4.2018 till adressen: terhi.korpi@vaasa.fi 


Lapsi ja perhe keskiössä -Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)
Barnet och familjen i centrum -Förändringsprogrammet för barn och familjetjänster (LAPE)

Webbsida:
https://2020.osterbotten.fi/beredning/spetsprojekt/barnet-och-familjen-i-centrum/

Facebook:
https://tinyurl.com/y9yf984y

 

Den 11.6.2018 kl 12.30—15.30 ordnas ett informations- och diskussionstillfälle om modellen Toimiva lapsi & perhe (TL&P) (där bland annat Ta barnen till tals ingår). Syfte är att få en uppfattning om hur modellen används idag, hur det kan utvidgas och systematiseras i Österbotten. Petra Kouvonen, utvecklingschef från ITLA och Maiju Salonen, utbildningschef samt Bitta Söderblom, projektchef, Föreningen för mental hälsa Finland kommer och berättar om det nationella läget. Målgrupp: utbildade i modellen, förmän och ledning. Mer info kommer inom kort. Kontaktperson: Riku Niemistö riku.niemisto@vaasa.fi, 040 549 8328

 

2. Seminarier, konferenser och kongresser
 

FHille - för en god skolstart

Tid:    24.4.2018 kl. 14:00 - 16:30
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad, mötesrum Solrosen,
          Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors

Varmt välkomna till seminarium kring Hippy International och FHille- programmet.
FHille- programmet riktar sig till familjer med barn i åldern 4- 7 år.
Från Karleby i norr till Hangö i söder deltar 135 familjer i programmet.

Programmet riktar sig till familjer med barn i förskolan. Genom HIPPY erhåller föräldrar kunskap, självförtroende och färdighet att utveckla sin förmåga till att stöda sitt barns möjlighet till lustfyllt lärande och se sig själv som en resurs för sitt barn.

Föredragen hålls på engelska men frågor kan ställas på både svenska och finska.

Anmäl dig till Nina Finnäs, nina.finnas@folkhalsan.fi

Läs mera om seminariet på webbsidan:
 


 

 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät

Teema: Sosiaalityön kodit ja kodit sosiaalityössä

Aika: 25.-26.4.2018
Paikka: Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11, 00170 Helsinki

Päivät pureutuvat ajassa liikkuviin sosiaali- ja terveyspolitiikan keskeisiin kysymyksiin ja haasteisiin. Tapahtuma tarjoaa osallistujille avoimen keskustelu- ja vaikuttamisfoorumin. Tällä kohtaamispaikalla ja asiantuntija-areenan ytimessä tarjoutuu osallistujille merkittävä tilaisuus yhteiseen keskusteluun keskeisten päättäjien ja asiantuntijoiden kanssa.

Tapahtuma on suunnattu valtakunnallisille ja alueellisille sosiaali- ja terveysjärjestöille, päättäjille ja muilla alan toimijoille. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. 

Lisätietoja:
 


Outi Majanen
koulutussuunnittelija

puh. 040 593 5350
outi.majanen@soste.fi

 

Välkommen på KRAN:s vårmöte och vårseminarium!

KRAN:s stadgeenliga vårmöte hålls 26.4.2018 kl. 11:00 i Evy Björkman-rummet på G18 i Helsingfors.

Årets vårseminarium ordnas samma dag kl. 13.30-16.00 i Evy Björkman-rummet. Vårseminariet har temat Att.Våga.Tala.Om.Det.Svåra. Som föredragshållare fungerar utbildade erfarenhetsexperterna Camilla Nyholm och Ingis Nystedt från Åland.

Vi bjuder på kaffe med tilltugg! Anmäl dig därför senast 23.4.2018 till koordinator Emma-Lena Lybäck, emma-lena.lyback@kran.fi, tfn 050 578 0709.

Anmälan kan också göras viawebbplatsen: http://kran.fi/varmote-och-seminarium/

Arrangör: KRAN rf i samarbete med SFV.

 

Finlands svenska socialförbund r.f:s kongress

hålls 26-27.4.2018 i Åbo.
Temat är "Framtiden är här - Visioner för socialvården i Finland"

DAG 1  UTBILDNING
Plats: YH Novia, Henriksgatan 7, 20500 Åbo, auditorium 101
Föreläsare bl.a. Eva Juslin, Lena Nybond, Carita Blomström & Joahnna Wikgren-Roelofs.

Övernattning: Hotell Caribia

DAG 2 TA HAND OM DIG SJÄLV FÖR ATT ORKA I JOBBET!
Finlands svenska socialförbund bjuder sina medlemmar på dagen!

Plats:  Hotell Caribia

Läs hela programmet via länken: http://fssf.fi/start/

Anmälningar tas emot av Carita Blomström, carita.blomstrom@gmail.com
Meddela om du är medlem i Fssf r.f. eller om du vill bli!
Meddela också om du deltar i båda eller bara ena dagen och om du behöver hotellrum!

 

Vägen till ett eget hem och ett liv på egna villkor
– seminarium om delaktighet och självbestämmande i Åbo 8.5.2018

Vi får höra om den s.k. delaktighetsmodellen som utvecklats i Sverige. Modellen stöder personer med intellektuell funktionsnedsättning att få sin röst hörd. Delaktighetsmodellen har fått spridning i stora delar av Sverige under de senaste åren. Docent Ann-Christine Gullacksen som utvecklat modellen och utvecklings-konsult Rosemarie Hejdedal från Skåne kommer till Åbo och berättar om modellen. Seminariet riktar sig till professionella inom omsorgen, studerande, anhöriga, brukare och andra intresserade.
För mer info och anmälningsinstruktioner se FDUV:s webbplats
https://fduv.fi/sv/start/view-112645-70044

 

TERVE-SOS 2018 Sosiaali- ja terveysalan tapahtuma

Hämeenlinnan Verkatehtaalla 8.-9.5.2018.
Ohjelmassa 15 seminaaria, 70 asiantuntijapuheenvuoroa, hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen esittelyä, kiinnostavia keskusteluja ja yhdessäoloa. Seminaareissa esillä laajasti näkökulmia valinnanvapaudesta, palveluiden järjestämisestä, taloudesta ja vaikuttavuudesta. Ohjelma julkaistaan joulukuussa.

Tapahtumaa on järjestetty vuodesta 1990 lähtien ja se kerää vuosittain yhteen alan päättäjät, asiantuntijat, palveluiden kehittäjät ja ammattilaiset. Osallistujamäärä paikkakunnasta riippuen 900-1200. Tule mukaan seminaariosallistujaksi tai osallistu näytteilleasettajana:
varaa esittelypaikka tai teemapuheenvuoro seminaarin alussa!

Lisätietoja

 

Teija Eeva
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
puh. 029 524 7182

Tapahtuman järjestää THL, Hämeenlinnan kaupunki ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

 

Hur skapa motivation hos barn med särskilda behov?
Välkommen på föreläsning med Christoph Treier 16.5.2018

För barn med särskilda behov kan också små vardagliga situationer vara extra utmanande. Det är lätt hänt att vardagen blir fylld av tjat och bråk. Det är tungt för alla och tär på relationen mellan barn och föräldrar. Därför är det viktigt för oss vuxna att väcka och stöda barnets inre motivation.

Välkommen på en inspirerande föreläsning och diskussion om hur man kan skapa motivation hos barn med särskilda behov. Föreläsare är en av de ledande mentala tränarna i Europa, Christoph Treier, som i sin föreläsning berör både forskning och praxis gällande motivation. Treier har tränat internationellt kända idrottare med fokus på den egna mentala styrkan. Grundtesen är att motivationspsykologins lagar är de samma för alla – vad innebär detta i familjer med barn som har olika typer av funktionsvariationer?

Målgruppen är föräldrar, professionella och alla andra som är intresserade av temat.

Tidpunkt: 16 Maj 2018 kl. 18:00 - 20:30
Plats: Folkhälsanhuset i Brunakärr, Mannerheimvägen 97, 00270 Helsingfors

Föreläsningen är avgiftsfri. Sista anmälningsdag 7.5.2018

För mer info och anmälningsinstruktioner, vänligen se FDUV:s kalender på adressen https://fduv.fi/sv/start/view-112645-71331

 

SAMS sommardagar 2018

SAMS sommardagar 2018 hålls 5-6.6.2018 på hotell Scandic Rosendahl i Tammerfors. Skriv upp datumen i kalendern! Programmet lanseras snart och anmälningen börjar i slutat av april. Programmet finns inom kort på webbsidan:

 

Nor­dic So­cial Work Con­fer­ence

FORSA/​NOUSA 2018, 21-23 Novem­ber 2018, Uni­versity of Hel­sinki, Fin­land
FORSA/NOUSA 2018 is hosted by the Swedish School of Social Science, University of Helsinki.

Read more about the Conferense here or https://tinyurl.com/y9nynbgg


3. utbildning/ Koulutusta
 

Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala

Opiskelijahaku

Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen ensimmäisten koulutusryhmien opiskelijahaut toteutettiin toteutettiin vuoden 2016 aikana. Rakenteellisen sosiaalityön haku toteutetaan 27.3.-23.4.2018. Muiden erikoisalojen tulevat hakuajat löytyvät täältä.

Keväällä 2018 haussa olevaan Rakenteellisen sosiaalityön erikoisalan sisältöihin voit tutustua ohessa olevasta opinto-oppaasta ja erikoisalan esitteestä.

Rakenteellisen sosiaalityön esite

Rakenteellisen sosiaalityön opetussuunnitelma 2018-2020

Rakenteellisen sosiaalityön erikoisalalle haetaan täyttämällä Webropol-lomake, jonka osoite julkaistaan näillä sivuilla tiistaina 27.3.2018. Hakuaika päättyy 23.4.2018 klo 23:59.

Ennen hakulomakkeen täyttämistä tutustu huolellisesti koulutuksen tavoitteisiin, hakuoppaaseen sekä hanki hyvälaatuiset, skannatut PDF-tiedostot tutkintotodistuksistasi ja työtodistuksistasi. Hakemuslomakkeen jättäminen edellyttää myös perustelutekstin laatimista, jonka ohjeet löytyvät täältä.

Lisätietoa tarvittaessa ensisijaisesti näiltä sivuilta ja
suunnittelija Sanna Lähteiseltä
sanna.lahteinen@ulapland.fi
puh. 040 849 3033