infobrev  6-7 / 2019
 

1.  Aktuellt

 

Praktikforskning i socialt arbete hösten 2019

Är din arbetsplats intresserad av att erbjuda studeranden i socialt arbete en möjlighet att forska kring något aktuellt tema?

Helsingfors universitet samlar in forskningsidéer för kurshelheten Praktikforskning i socialt arbete inför hösten 2019.

Syftet med kurshelheten är att för studeranden skapa förutsättningar att forska i och utveckla arbetspraktik inom socialt arbete. Samtidigt är det en chans att få studeranden att bidra med kunskap till arbetsplatsen!

Mathida Wrede-institutet har valt två temahelheter inför närmare granskning:

  •     familjecenter
  •     hedersrelaterat våld

Skicka in din idé senast 20.8.2019 med att returnera forskningsidéblanketten elektroniskt.
Se instruktioner via länken: https://fskc.fi/mathilda_wrede_institutet/

 

Publikationen: "Jag vill också vara med" - Handbok för delaktighetsfrämjande processnätverk i arbete med barn och unga

av Ilona Fagerström och Nina Östman. FSKC Rapporter 1/2019.
Handboken finns att ladda ner från webbplatsen: https://www.fskompetenscentret.fi/publikationer/projektrapporter/

Handboken finns också som tryckexemplar.

 

2. Seminarier, konferenser och kongresseR


Korpo filosofidagar 20.7.2019
Tema: En gemensam värld: Djur och kultur

Tidpunkt: 20.7.2019, kl. 12 – 18

Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström.

Människan och djur är en tematik som genomsyrar filosofin, där idéer om det mänskliga ofta uttrycks i kontrast till natur eller djur. Under Korpo filosofidagar undersöks människans relationer till djur som en öppen fråga: vilka olika innebörder kan djur få i våra liv? Djur finns på olika platser: i våra hem, på laboratorier, i lantbruket, i naturen och på djurparker. Vilka samhälleliga, etiska, politiska och filosofiska frågeställningar väcks i dessa sammanhang?

Samtida diskussioner om djuren i kulturen sitter ofta fast i bilder av djur som tidlösa naturvarelser medan människan ses som dynamisk, kulturell och föränderlig. Denna bild har i allt högre grad ifrågasatts i diskussioner om ”det antropocena” och ”det posthumana”, som strävar att ifrågasätta vanemässiga tankesätt och uppdelningar mellan ”djur och människa”, och granskar hur människor och djur skapar praktiker och gemenskaper tillsammans. Under Korpo filosofidagar diskuterar vi denna tematik ur olika synvinklar, med en strävan till att få en klarare bild av djuren i kulturen.

Talare:

Ylva Gustafsson, Åbo
Be Nordling, Åbo
Göran Torrkulla, Åbo
David Redmalm, Uppsala

Fritt inträde & alla välkomna!

Arrangör: Folkets Bildningsförbund r.f.

 

Pohjoismainen työpaja: Laatu tuetussa työllistymisessä - Nordisk sammanträff: Kvalitet i Supported Employment

Aika:     27.8.2019 klo 9-17.30
Paikka: Aluekeskus Oltermanni, Oltermannintie 8, 00620 Helsinki

Kuuluuko työhösi kansainvälisiä tehtäviä? Onko organisaatiosi mukana kansainvälisissä verkostoissa? Oletko kiinnostunut toimialan kansainvälisistä hankkeista ja seminaareista tai oletko osallistunut niihin lähiaikoina?

Jos työhösi liittyy tuettu työllistyminen ja erityisesti sen laadun kehittäminen, tämä tapahtuma on suunnattu sinulle.

Vates-säätiö järjestää 27.8.2019 kaksiosaisen tilaisuuden, jossa aamupäivä on varattu kansainvälisten ajankohtaisten kuulumisten vaihdolle ja keskusteluun siihen liittyvistä mahdollisuuksista. Iltapäivän ohjelma koostuu pohjoismaisesta työpajasta otsikolla Laatu tuetussa työllistymisessä. Voit osallistua jompaankumpaan osioon tai koko päivään.

Mikäli haluat kertoa oman organisaatiosi kansainvälisestä työstä, ota yhteys kaija.ray@vates.fi. Ohjelmaan varataan mahdollisuus tuoda kollegoille tietoa omista kontakteista, verkostoitumismahdollisuuksista, työllistämisen edistämisen uusista avauksista jne.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Kaija Ray, 0440 724 944, kaija.ray@vates.fi

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu viimeistään 20.8.2019 tästä linkistä

Alustavaa ohjelmaa voidan katsoa tästä linkistä

 

SOSTE - Träff med svenska nätverket

29.8.2019, 10:30 - 12:30 SOSTEs medlemsorganisationer med svenskspråkig verksamhet är varmt välkomna på nätverksträff 29.8 kl. 10.30-12.30. Träffen hålls i mötesrum Purje, vån. 6 på SOSTEs kansli, Universitetsg. 5 i Helsingfors. Meddela om du vill delta på distans via Skype.

Lisbeth Hemgård  informerar på träffen om aktuellt från STEA samt Organisation 2.0.
Kontaktperson: maria.helsing-johansson@soste.fi

Anmäl dig senast 21.8.2019 via länken på webbsidan:

 

SOSTEtalk! – Hyvinvointitalouden aika

SOSTEtalk! on monipuolinen koulutus- ja seminaaritapahtuma.
Aika: 7.10. - 8.10.2019
Paikka: Tampere-talo, Yliopistonkatu 55,  33100 Tampere

SOSTEtalk! on ammattilaiset ja päättäjät yhdistävä kohtaamispaikka kaikille, jotka edistävät ihmisten hyvää elämää. Tapahtuma järjestetään kolmatta kertaa ja tällä kertaa tapahtumapaikkana on mahtava Tampere!

Monipuolinen koulutus- ja seminaaritapahtuma tarjoaa ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia sosiaali- ja terveysalan sisältöjä ja yhteiskunnallisia teemoja. Ohjelma koostuu puheenvuoroista, koulutuksista ja työpajoista sekä kohtaamisista näyttelyssä.

Tapahtuman laajasta ohjelmavalikoimasta voit poimia juuri sinua ja taustayhteisöäsi kiinnostavat teemat. Rakenna oma ohjelmapolkusi teemaohjelmista:

  • Hyvinvointitalous Suomessa, Euroopassa ja maailmalla
  • Kenelle turvaa ja palvelua, ja millä ehdoilla ja arvoilla?
  • Missä menet kansalaisyhteiskunta?
  • Kehittämisareena

Ohjelmaa päivitetään ja siihen saattaa tulla muutoksia.

Lue lisää ja ilmoittaudu tästä linkistä!

 

3. övrigt

 

Centret för Livslångt Lärande - Novia informerar:

Specialiseringsutbildning inom Mental och Missbrukarvård, 30 sp med start 12.9.2019. Vasa. Utbildningen är avsedd för personer som har avlagt högskoleexamen inom social- och hälsovårdsområdet.

Företagshälsovårdare/Fysioterapeut, tvåspråkig,15 sp, Vasa. Start 3-4.10.2019

Sjukskötares förskrivningsrätt, 45 sp. Förlängd ansökningstid till 2.8.2019. Start i september. Vasa.

Öppna YH: Etappvis till sjukskötare, 12 sp/termin med start 6.9.2019 och Ledarskap inom social- och hälsovård, 30 sp med 10 sp per termin. Lean management och visuell styrning: Vasa/Mariehamn/Åbo. Start september. Max 75 euro per termin.

Mera information på www.novia.fi eller www.cllnovia.fi

 

Vill du bli erfarenhetsexpert?

KRAN kommer att ordna två erfarenhetsexpertutbildningar, i Mariehamn och Vasa, med start i höst! Utbildningarna ordnas i samarbete med våra medlemmar Mariehamns församling och Vasa svenska församling.

Ansökningstiden för båda utbildningarna går ut 30.6.2019. Intervjuer hålls i juli. Mer information om utbildningarna och hur man ansöker finns att läsa på webbplatsen www.kran.fi.

 

Retreat för närstående 4-6.10.2019

Är du som är närstående till missbrukare i behov av avkoppling och vila? Kom då och ladda batterierna i naturskön och lugn omgivning på vår retreat för närstående.

Retreaten hålls 4-6.10.2019 på Snoan i Lappvik mellan Hangö och Ekenäs,Lappviks Gårdsväg 22 B, 10820 Lappvik.

Att delta i retreaten är gratis. Alla måltider, inkvartering i enkelrum samt möjlighet till enskilda samtal med retreatledaren ingår.

Anmälan till kran@kran.fi. Vid frågor kontakta verksamhetsledare Mette Strauss, tfn 050 410 7001, mette.strauss@kran.fi.

Retreaten ordnas i samarbete med vår medlem Församlingsförbundet. På Snoan.fi kan du läsa mer om retreatgården Snoan och retreater.

Kontakt:
mette.strauss@kran.fi