infobrev  8 / 2018
 

1.  Aktuellt

 

Nytt avsnitt av podcasten: Det sociala rummet med Ann-Marie Stenhammar om barns och ungas delaktighet

”Nina Östman från FSKC och Ilona Fagerström från Mathilda Wrede-institutet samtalar med utbildare och utredare Ann-Marie Stenhammar om barn och ungas delaktighet i den egna serviceprocessen och i utvecklingsarbete. Ann-Marie Stenhammar har lång erfarenhet av att i Sverige arbeta med och för barnets rätt till delaktighet när barnet och dess familj möter samhällsstödet. Stenhammar har haft särskild inriktning på barn och unga med funktionsnedsättning.”

God lyssning!

 

Podcastens alla avsnitt hittar du här:
https://soundcloud.com/detsocialarummet

 

Praktikforskning i socialt arbete hösten 2018

Är din arbetsplats intresserad av att erbjuda studeranden i socialt arbete en möjlighet att forska kring något aktuellt tema? Helsingfors universitet samlar in forskningsidéer för kurshelheten Praktikforskning i socialt arbete. Syftet med kurshelheten är att för studeranden skapa förutsättningar att forska i och utveckla arbetspraktik inom socialt arbete. Det är också en möjlighet för arbetsplatsen att forska, reflektera och utveckla sin verksamhet.

Mera information hittar ni på Mathilda Wrede-institutets webbsida och länkarna till "Blankett för forskningsidé" och "Infobrev till arbetsgivarna":
https://fskc.fi/mathilda_wrede_institutet/

Idéerna/blanketterna returneras senast den 7 september 2018 till universitetslektor Maria Tapola-Haapala maria.tapola@helsinki.fi


Praktikforskningsafton riktad till studerandena och arbetsplatsrepresentanter ordnas11.9.2018 klo 16.15-19.45
Plats: Svenska social- och kommunalhögskolan, Festsal, Snellmansgatan 12, Helsingfors

 

Aktuellt från LAPE-projektet


Nationellt
 

De nationella LAPE-dagarna 30.8-31.8.2018

Mera information på adressen:
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3492996
 

Nationella barnskydds-samutvecklingsdagar

 •      Vård utanför hemmet 12-12.11.2018 i Helsingfors.
                  kontakt: laura.yliruka@hus.fi
 •                              
 •      Öppenvård 21-22.18 i Kuopio. Kontakt: päivi.malinen@isonet.fi


Obs! Svenskspråkigt skuggevent med anledning av öppenvårdens samutvecklingsdagar ordnas den 22.11.2018 i Helsingfors

Mera information om höstens samutvecklingsdagar kommer i ett senare skede, men passa på att pricka in datumen i din kalender redan nu!

 

Nyland

19.9.2018 Utbildning: ”Särkyvä mieli” – småbarnsfostran, skolan, hemmet och barnskyddet i traumatiserade barns vardag
Mera inforamtion och anmälan på adressen: https://www.lapeuusimaa.fi/tapahtumat/sarkyva-mieli-varhaiskasvatus-koulu-koti-ja-lastensuojelu-traumatisoituneen-lapsen-arjessa/

 

Huvudstadsregionen

25.8.2018 Familjepicknic, Kyrkslätt
Program för hela familjen, bland hoppborg och ansiktsmålning! Ingen förhandsanmälan. Mera information på adressen: http://www.socca.fi/tapahtumat/tapahtumahaku/perhekeidas.207.html

29.8.2018 OT-forskningssmedja med temat tjänster för stöd vid skilsmässa, Helsingfors
Mera information och anmälan på adressen: http://www.socca.fi/tapahtumat/tapahtumahaku?e=206&i=221

 

Österbotten

Välkommen på en dag som handlar om systemiskt arbete!
Under dagen får vi höra mer om det systemiska arbetet bl.a. Hackney-piloteringarna och familjerådgivningens expertis och roll i tjänsterna för barn och familjer.

Nationellt betonas de systemiska verksamhetsmodeller och familjeterapeutiska element som en del i arbetet med barn och familjer, t.ex. inom barnskyddet.  Det kommer även att vara en del av arbetet i framtiden. 

Målgrupp: Personalen inom barnskyddet och familjerådgivningen
Datum: 11.9.2018
Plats: Vaasan opisto, festsalen, Rådhusgatan 31, Vasa.

Läs mer här!

Programmet finns här!

Anmälan via webropol senast 4.9.2018
https://link.webropolsurveys.com/S/06B4E81AF05D9F75

Seminariet ordnas i samarbete med Karleby universitetscenter Chydenius.

 

Save the date: LAPE Österbotten blickar framåt
Under dagen presenteras LAPE-arbetet i Österbotten, vi lyfter upp god existerande praxis, de ungas röst och ger en framtidsvision av arbetet med barn och unga. 

Målgrupp: Personal inom barn- och familjetjänster från social-, hälsovårds- och bildningssektorn samt tredje sektorn och övriga intresserade
Datum: 7.11.2018
Plats: Vaasan opisto, festsalen, Rådhusgatan 31, Vasa.

Mer information kommer snart!

 

Övrigt aktuellt:

 • Under hösten inleds även utvärdering av hela LAPE helheten. Inbjudningar till utvärderingstillfällena skickas ut i början på hösten. Kompetenscentren FSKC och SONetBOTNIA står för arrangemangen för utvärderingstillfällena.
   
 • Under hösten kommer en LAPE-enkät att skickas ut till alla kommuner. Enkäten riktar sig till barnfamiljen i Österbotten. Syftet med enkäten är att ta reda på vad barnfamiljer tycker om barn och familjeservicen idag och vad man vill ha i framtiden. Enkäten utförs av Åbo Akademi, Novia, VAMK och Vasa universitet. I kommunerna behövs en kontaktperson och vi hoppas att alla som arbetar med barn- och familjer hjälper till vid spridningen av enkäten. Mer information kommer senare.
   
 • I slutet på oktober planeras en inspirationsdag för de som har gått Familj & barn i samspel-utbildningar där bl.a. Föra barnen på tal-metoden ingår. Dagen riktar sig till förmän och praktiker. Tanken med dagen är att fästa kunnandet i praktiken, fördjupa metodkunnandet och bygga upp en strategi för spridning.

   

Studiecirkel kring det biografiska perspektivet i socialt arbete hösten 2018

Är du intresserad av att tillämpa ett biografiskt perspektiv i ditt eget arbete? Kom med i studiecirkeln med Johanna Björkenheim som skrivit sin doktorsavhandling om biografiska förhållningssätt.

Tidpunkt:

Torsdag 18.10. kl.13.30–16
Torsdag 01.11. kl.13.30–16
Torsdag 15.11. kl.13.30–16
Torsdag 29.11. kl.13.30–16

Plats: Mathilda Wrede-institutet, SFV-huset G18, Georgsgatan 18 A.  00120 Helsingfors

Preliminär anmälan till Ilona Fagerström, ilona.fagerstrom@hel.fi.

Begränsat antal platser

 

2. Seminarier, konferenser och kongresser

 

Safety for Children: New thinking - New approaches

The Nordic Congress on Child Welfare in Reykjavik

Den Nordiska Barnavårdskongressen, NBK äger rum i Reykjavik, Island
den 5 – 7 september 2018!

Finland representeras i programkommittén av:
Centralförbundet för Barnskydd och Barnavårdsföreningen i Finland
Läs om kongressen via webbplatsen för kongressen: https://nbk2018.is/

Arrangörer: Barnaverndarstofa och Nordens välfärdscenter

 

M/S SOSTE on koulutus- ja verkostoitumisristeily 9.-10.10.2018

Silja Europa, Helsinki - Tallinna - Helsinki

Astu laivaan ja tule yhdessä kollegojesi kanssa vuoden 2018 merkittävimpään ammatilliseen tapahtumaan!

M/S SOSTE on koulutus- ja verkostoitumisristeily, joka on suunnattu sosiaali- ja terveysjärjestöille sekä yhteistyökumppaneille: niin järjestöille, julkiselle sektorille kuin yksityisille toimijoille.

Luvassa on ajankohtaista, laadukasta ja monipuolista ohjelmaa järjestöjä, hyvinvointia ja yhteiskuntaa koskevista aiheista, kohtaamisia ja verkostoitumista sekä tietysti ripaus viihdettä ja virkistäytymistä.

Vahvistuneita ohjelmanostoja pääset tutkimaan täältä.

Horisontissa hyvinvointi - Välfärd i sikteUtbildningsdag om unga och missbruk

KRAN ordnar en utbildningsdag om ”Unga och missbruk” 7.11.2018 kl. 10-15.30 i SFV-huset G18 i Helsingfors. Dagens huvudtalare är socionom Amelie Andersson (SVE) som kommer att föreläsa om unga och berusning med inriktning på cannabis. Mer info: www.kran.fi

 

Den finlandssvenska Barnkonventionens dag

Stiftelsen Bensow vill uppmärksamma Barnkonventionens dag 2018 med ett seminarium som inleder barnrättsveckan 19.11.2018 på SFV-huset G18 i Helsingfors,
Georgsgatan 18 A.

Föreläsarna Professor Kirsten Sanderberg (medlem i FN:s barnrättskommittén), Professor Mirjam Kalland, Organisationen Maskrosbarn och Rädda Barnen Åland r.f. talar om tolkning och tillämpning av principerna om barnets bästa och barnets delaktighet ur olika perspektiv.

I samband med seminariet vill Stiftelsen Bensow premiera årets professionella insats och engagemang för främjande av utsatta barns trygga uppväxtvillkor.

Läs mera om hur du kan nominera din barnrättshjälte här:   https://www.bensow.com/nominera-arets-insats-for-tryggande-av-barns-uppvaxtvillkor/

Läs mera om programmet och anmälning här: https://www.bensow.com/valkommen-pa-finlandssvenska-barnkonventionens-dag-2018/

 

Nor­dic So­cial Work Con­fer­ence

FORSA/​NOUSA 2018, 21-23 Novem­ber 2018, Uni­versity of Hel­sinki, Fin­land
FORSA/NOUSA 2018 is hosted by the Swedish School of Social Science, University of Helsinki.

Read more about the Conferense here or https://tinyurl.com/y9nynbgg
or
https://www.helsinki.fi/en/conferences/nordic-social-work-conference/conference-theme


3. Utbildning

 

Den första tvåspråkiga specialiseringsutbildningen för socialarbetare

Ansökningen till den första tvåspråkiga specialiseringsutbildningen för socialarbetare ordnas 24.8–24.9.2018. Utbildningen är inom socialt arbete med barn, unga och familjer.

Läs mera:

https://www.sosnet.fi/Suomeksi/Koulutus/Erikoistumiskoulutus/Uusimuotoinen-erikoistumiskoulutus

Specialiseringsutbildningen (70 sp.) är riktad till socialarbetare som har ett intresse av att förstärka och fördjupa sitt kunnande inom sitt eget arbetsfält. Utbildningen kan genomföras på drygt två år vid sidan av arbetet.

Specialiseringsutbildning inom socialt arbete med barn, unga och familjer är tvåspråkig och till utbildningen väljs 24 studerande. Helsingfors universitet antar högst 12 studerande i den svenskspråkiga kvoten och Åbo universitet antar högst 12 studerande i den finskspråkiga kvoten. Den svenskspråkiga undervisningen ges av Svenska social- och kommunalhögskolan och av statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

Utbildningen börjar i början av år 2019 och den elektroniska ansökningen pågår 24.8–24.9.2018. Mer information om ansökningen publiceras i augusti på sidan: www.sosnet.fi/erko

Frågor om utbildningen besvaras av universitetslärare Stina Sjöblom vid Svenska social- och kommunalhögskolan.

Tfn +358 2941 28462, Mobil +358 50 3278716

E-post: stina.sjoblom@helsinki.fi

 

Trappan-utbildning i Helsingfors

Ami Arnell och Inger Ekbom skapade inom ramen för Rädda Barnens projekt i Sverige på
1990-talet en samtalsmodell för professionella som möter barn från familjer där våld förekommit. Arbetet utmynnade i handboken …och han sparkade mamma… Trappanmodellen i möte med barn som bevittnat våld.
Folkhälsan har tagit över modellen till Finland.

Trappan-modellen är ett psykosocialt jag-stödjande arbetssätt för dig, som möter barn som har upplevt våld inom familjen. Trappan består av 4–10 samtal där barnet lär sig sätta ord på sina upplevelser. Trappan-samtalen är varken utredning eller behandling utan är barnets eget utrymme att skapa ett sammanhang av vad som har hänt. Trappan-samtal passar inom elevvård, familjearbete, barnskydd och olika former av socialt arbete. Utbildningen är indelad i tre moduler. Mellan modulerna två och tre förbinder du dig att sätta igång med en Trappan-process eftersom fokus under modul tre ligger på handledning och uppföljning.

Tre moduler, totalt sju utbildningsdagar:
Modul 1: 10–12.9.2018 kl. 9–16
Modul 2: 8–10.10.2018 kl. 9–16
Modul 3: handledningar sker under hösten 2018/vintern 2019

Kursplats: Mötesrum Blåsippan, Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Anmälan senast 24.8.2018
Kontakt: Katarina Fagerström, katarina.fagerstrom@folkhalsan.fi

Läs om målgrupp, innehåll, utbildare, ansökan och kostnader samt länk till flyer via webbplatsen:

 

4. övrigt

 

Retreat för närstående till missbrukare

KRAN ordnar en retreat för närstående till missbrukare 5-7.10.2018 på Snoan i Lappvik nära Hangö. Deltagandet i retreaten är gratis. I retreaten ingår alla måltider, inkvartering i enkelrum samt möjlighet till enskilda samtal med retreatledaren.
Anmälan och mer information: kran@kran.fi. Sista anmälningsdag 21.9.2018.


Frigörande dans och målning

Vill du utveckla dig själv och ta tag i dina upplevelser med hjälp av konst och dans? Då är du varmt välkommen på kursen Frigörande dans och målning! Kursen inleder höstterminen onsdag 5.9.2018 kl. 17.45-20.15 i Hangö.
Kursen hålls varannan onsdag, sammanlagt 6 gånger. Sista anmälningsdag 31.8.2018.

Anmälan till koordinator Emma-Lena Lybäck, emma-lena.lyback@kran.fi,
tfn 050 578 0709. Kursen är gratis och kräver ingen förhandskunskap.
Du rör dig fritt till musiken i egen takt!

 

Familjehemshelg i september på Högsand

Välkommen på familjehemshelg på Högsand 28-30.9.2018.

Träffa andra barn och vuxna i liknande situation, ät gott, lek och vila!

Vi vet att personer med liknande erfarenheter mår bra av att träffa varandra - det gäller både barn och vuxna. Och vi vet att familjehemmen som talar svenska hemma är inte så många och att ni bor långt ifrån varandra. Så vi vill erbjuda er möjligheten att träffas. Dessutom hoppas vi kunna skämma bort er lite, så ni får ladda era batterier inför hösten!

Läs mer på webbplatsen

http://raddabarnen.ax/nyheter/valkomna-pa-familjehemshelg

Hör dig för om eventuella lediga platser av Janina Björni, Rädda Barnen på Åland r.f., +358 40 6723 327, janina@raddabarnen.ax

Helgen arrangeras av Rädda Barnen på Åland rf, BVIF rf och Raseborg med stöd av stiftelsen Bensow