infobrev  9 / 2018
 

1.  Aktuellt
 

Nytt avsnitt av podcasten: Det sociala rummet:
Ett försök med delaktighetsfrämjande socialskydd - Osallistavan sosiaaliturvan kokeilu

I avsnittet diskuterar vi med forskningschef Minna Kivipelto från Institutet för hälsa och välfärd om försöket och projektet för delaktighetsfrämjande socialskydd. Inom försöket har man utvecklat en modell för delaktighetsfrämjande socialskydd. Modellen testas, implementeras och utvärderas i sex kommuner i Finland. (Kangasala, Kemijärvi, Kuopio, Tammerfors, Torneå och Reso). Diskussionen förs på finska och vi ska minnas att inbandningen skett strax efter den fina, varma sommaren.

Länk till avsnittet:


Emotionella tillstånd i socialt arbete - hur känslor påverkar hur vi tänker, känner och agerar

Professor Karen Healy (Program Director Social Work, Human Services and Counselling at University of Queensland, Australia) besöker Helsingfors och Mathilda Wrede-institutet 18.9.2018 kl. 9-11:30 med en föreläsning kring temat: Emotionella tillstånd i socialt arbete - hur känslor påverkar hur vi tänker, känner och agerar.

Karen Healy, Professor of Social Work, Program Director Social Work, Human Services and Counselling at University of Queensland, Australia is visiting University of Helsinki and the Mathilda Wrede Institute on the 18th of September to talk about her novel research on heightened emotions in practice.

The workshop will be at Mathilda Wrede Institute, Yrjönkatu 18 in the banquet hall (2nd floor).

Practitioners, students and all interested are welcome to join!

Coffee will be served, so please register by: gerd.strandberg@fskc.fi
Registration deadline: September 17th, 2018.

Professor Healy, a presentation:
https://researchers.uq.edu.au/researcher/720

 

Aktuellt från LAPE-projektet


Nationellt
 

8-9.10.2018 De nationella LAPE-dagarna i Tammerfors

De för projektet avslutande nationella LAPE-dagarna äger den här gången rum i Tammerfors den 8-9 oktober! Vad har hänt under LAPE-projektet, och hur går man vidare?

Mera inforamtion och anmälan, inom kort på adressen:
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3988838

 

Nationella samutvecklingsdagar hösten 2018

SAVE THE DATES!

Hösten 2018 ordnas nationella barnskyddssamutvecklingsdagar. Dagarna ordnas genom ett samarbete med kompetenscentren på det sociala området, THL och andra LAPE-aktörer.

  • Vård utanför hemmet 12.-13.11.2018 Laurea Alberga, Esbo. Kontakt: laura.yliruka@socca.fi
  • Öppenvård 21-22.11.2018 Kuopio. Kontakt: päivi.malinen@isonet.fi
  • Öppenvårdens skuggevent på svenska 22.11.2018 Arcada, Helsingfors.
    Vi följer samutvecklingsdagen i Kuopio tillsammans via livestream i Helsingfors. På plats intressanta inlägg kring barnskyddets utvecklingsarbete och workshoppar. Tillfället är kostnadsfritt för alla deltagare. Sätt in datumet i din kalender redan nu! Detlajerat program och anmälningslänk i nästa infobrev.
    Kontakt: veronica.salovaara@fskc.fi

 

Huvudstadsregionen
 

19.9.2018 Seminarium om elevhälsans och specialsjukvårdens samarbete Sektorn för fostran och utbildning, Auditoriet, Töysägatan 2, Helsingfors. Mera information och anmälan på adressen: http://www.socca.fi/tapahtumat/tapahtumahaku/lape-hankkeen_opiskeluhuollon_ja_erikoissairaanhoidon_yhteistyotapaaminen.212.html

3.10.2018 Back to school – interventioner vid skolfrånvaro föreläsning. HTC Helsinki, Helsingfors. Mera information och anmälan på adressen: http://www.socca.fi/tapahtumat/tapahtumahaku/takaisin_kouluun_back_to_school_interventiot_koulupoissaoloihin.208.html
 

31.10.2018 Elevvårdsgruppens handbok – tillfälle för elevhälsopersonal från hela Nyland. Sektorn för fostran och utbildning, Auditoriet, Töysägatan 2, Helsingfors. Mera information och anmälan på adressen:
http://www.socca.fi/tapahtumat/tapahtumahaku/opiskeluhuoltoryhman_kansallinen_toimintamalli.215.html

 

Nyland
 

19.9.2018 Utbildning: ”Särkyvä mieli” – småbarnsfostran, skolan, hemmet och barnskyddet i traumatiserade barns vardag
Mera inforamtion och anmälan på adressen: https://www.lapeuusimaa.fi/tapahtumat/sarkyva-mieli-varhaiskasvatus-koulu-koti-ja-lastensuojelu-traumatisoituneen-lapsen-arjessa/

 

28.9.2018 En gemensam familjecentermodell. Nyland och Huvudstadsregionens LAPE-projekt. (Laurea Alberga, Esbo) Information och anmälan via länken: https://www.lapeuusimaa.fi/happening/lape-pks-ja-uusimaa-perhekeskus-yhteen-tormaytyspaiva-28-9-2018/

 

10.10.2018  Slutseminarium för ”Ketterät kokeilut” (”smidiga experiment”). Mera information inom kort på adressen: https://www.lapeuusimaa.fi/happening/uudenmaan-lapen-loppuseminaari-ketterat-kokeilut-maakunnan-malleiksi-10-10-2018/

 

2.11.2018 Skapa förtroende – Skydda barnet (Luo luottamusta - suojele lasta)
FSKC, Lape Nyland och THL ordnar två utbildningsdagar i webbutbildningen ”Skapa förtroende – skydda barnet”, en utbildningsdag på finska och en på svenska. Den svenskspråkiga utbildningen ordnas den 2.11 i Helsingfors, på G18, Evy Björkman-rummet 301 och den finskspråkiga utbildningen den 29.10 i Helsingfors, på G18, festsalen. Det är också möjligt att följa med på distans. Utbildningen är gratis.  

”Skapa förtroende – Skydda barnet” är en webbutbildning, främst riktad till förmän som arbetar med barn inom kommunernas och landskapens tjänster för barn, unga och familjer, inom organisationer och församlingar, men lämpar sig bra för alla yrkesutbildade personer som bemöter barn, ungdomar och familjer i sitt arbete. Utbildningen stöder genomförandet av det barn- och familjecentrerade samarbetet i praktiken och ett respektfullt bemötande av barnet och familjen. På den svenskspråkiga dagen bekantar vi oss med det nyligen översatta svenskspråkiga webbutbildningsmaterialet. 

Utbildningsdagen bandas in och streamas, så om du inte har möjlighet att delta på plats kan du anmäla dig på distans. Till den svenskspråkiga utbildningsdagen ryms 40 deltagare, och till den finskspråkiga dagen ryms 160 deltagare.

Program och anmälan

Läs mer om Skapa förtroende skydda barnetTHL:s hemsidor

Kontaktperson: Veronica Salovaara, veronica.salovaara@fskc.fi eller 050 327 07 92

 

Österbotten

 

LASTA-modellen och mångprofessionellt samarbete i Österbotten
3.10.2018 kl. 13-15.30 plats: Silveria (mötesrum Vörå)

LASTA-verksamhetsmodellen är en modell för samarbete mellan olika myndigheter i situationer, där man misstänker att ett barn är föremål för sexuellt utnyttjande eller våld. Målsättningen med arbetet är en gemensam modell.
Mera information fås av projektarbetare Terhi Korpi, terhi.korpi@vaasa.fi

 

Samarbetsdag: Smidiga vägar till samarbete - möjligheterna med mångprofessionalitet
3.10.2018 kl. 15-18, plats Yttermalax skola, Malax Kyrktået 5, Malax
Österbottens LAPE-projekt ordnar en samarbetsdag, vars syftet är att få information
om det mångprofessionella samarbetets möjligheter och ramar. Tillfället riktar sig till
alla som arbetar med barn och unga inom bildningen, social- och hälsovården.
Mera information fås av projektarbetare Ann Backman, ann.backman@fskc.fi

 

Föra barnen på tal –metodens spridning i Österbotten 29.10.2018
Nu ordnas en inspirationsdag, där man kartlägger intresset bland de metodutbildade att utbilda sig vidare till utbildare. Mera information fås av förändringsagent Riku Niemistö, riku.niemisto@vaasa.fi

 

LAPE Österbotten blickar framåt 7.11.2018 kl. 9-15.30, plats Vaasa-opisto, festsalen
I november är det dags att fira LAPE Österbottens slutseminarium! Under dagen presenteras LAPE-arbetet i Österbotten, man lyfter fram god praxis ja man ger en vision för framtiden. Seminariet är riktat till personal inom barn– och familjetjänster inom social– och hälsovård och utbildning, tredje sektorns aktörer samt övriga intresserade.

Mer information: https://2020.osterbotten.fi/media-och-kommunikation/moten-och-evenemang/lape-osterbotten-blickar-framat?date=2018-11-07

 

Biografiskt perspektiv i socialt arbete - tvåspråkig
studiecirkel hösten 2018

 

Är du intresserad av att tillämpa biografiska perspektiv i ditt eget  arbete eller att bara lära dig litet mer om sådana? En studiecirkel i ämnet ordnas med Johanna Björkenheim, som skrivit sin doktorsavhandling om biografiska förhållningssätt i socialt arbete. Gruppen träffas fyra torsdagar under hösten. Deltagarna kan tala svenska eller finska på träffarna och förutsätts förstå det andra inhemska.
 

Teman som behandlas är bl.a. narrativ kompetens, skillnaden mellan livslopp och biografi, biografiska intervjuer, att stödja biografiskt agentskap och etiska aspekter. Mellan träffarna kan deltagarna öva sig att använda biografiska tillvägagångssätt i sitt eget arbete och erfarenheterna diskuteras vid träffarna.

Tidpunkt:

Torsdag 18.10. kl.14 –16
Torsdag 01.11. kl.14 –16
Torsdag 15.11. kl.14 –16
Torsdag 29.11. kl.14 –16

Plats: Mathilda Wrede-institutet, SFV-huset G18, Georgsgatan 18 A.  00120 Helsingfors

Läs mera här!

Anmälningar senast 4.10.2018 till denna länk!

Förfrågningar till ilona.fagerstrom@hel.fi eller johanna.bjorkenheim@kolumbus.fi


HUOM!!
Tietoja kaksikielisestä opintopiiristä joka pidetään syksyllä 2018 on luettavissa suomeksi tästä linkistä!

 

2. Seminarier, konferenser och kongresser
 

M/S SOSTE on koulutus- ja verkostoitumisristeily 9.-10.10.2018

Silja Europa, Helsinki - Tallinna - Helsinki

Astu laivaan ja tule yhdessä kollegojesi kanssa vuoden 2018 merkittävimpään ammatilliseen tapahtumaan!

M/S SOSTE on koulutus- ja verkostoitumisristeily, joka on suunnattu sosiaali- ja terveysjärjestöille sekä yhteistyökumppaneille: niin järjestöille, julkiselle sektorille kuin yksityisille toimijoille.

Luvassa on ajankohtaista, laadukasta ja monipuolista ohjelmaa järjestöjä, hyvinvointia ja yhteiskuntaa koskevista aiheista, kohtaamisia ja verkostoitumista sekä tietysti ripaus viihdettä ja virkistäytymistä.

Vahvistuneita ohjelmanostoja pääset tutkimaan täältä.

Horisontissa hyvinvointi - Välfärd i sikte

 

Framtiden är här - Visioner för socialvården i Finland

Välkommen med att delta i Finlands svenska socialförbundets rf
kongress 18-19.10 2018 i Åbo, Henriksgatan 7, 20500 Åbo.

Under kongressens gång får vi ta del av intressanta föreläsningar, om strukturerad dokumentering inom socialvården, mångprofessionell utbildning inom social- och hälsovård, samt tankar och konkreta övningar kring kommunikation och vad som utspelar sig mellan könen.

Den andra dagen går i temat ta hand om dig själv och inspireras av terapeuten och författaren Tommy Hellsten.

Läs mera via webbplatsen:

http://fssf.fi/evenemangskalender/view-61194-73807

 

Skapa åldersvänliga städer i Norden

Konferensen äger rum i Stockholmsområdet (Solna) den 15-16:e oktober 2018 och riktar sig till politiker, chefer och tjänstemän på nationell och lokal nivå samt till organisationer från de nordiska länderna, Färöarna, Åland och Grönland.

Vi lever allt längre i Norden, och andelen äldre i befolkningen ökar. Det är en positiv utveckling, men innebär samtidigt stora utmaningar. Det gäller bostäder och transporter, stadsplanering, hälso- och sjukvård och omsorg. Det handlar om att skapa samhällen som är goda att åldras i, där vi kan uppleva livskvalitet långt upp i åren. 

Hur skapar vi dessa åldersvänliga samhällen? Många kommuner i Norden arbetar ambitiöst för att bli en bättre plats att åldras på. Sju nordiska städer har gått med i Världshälsoorganisationens nätverk Age-friendly cities and communities. Några av dessa beskrivs i Nordens välfärdscenters publikation En bättre plats att åldras på – arbete för åldersvänliga städer i Norden (2018). Städerna i nätverket har åtagit sig att arbeta långsiktigt och inom flera olika områden för att få äldre att själva medverka i utvecklingen.

Läs mera och anmäl dig via webbplatsen:


Etikseminariet: Rätt till (ett gott) liv

Tid: 26.10.2018 kl. 13-17:10
Plats: Hanaholmen, Hanaholmsstranden 5, 02100 Esbo

Vem har rätt till liv, vad är ett gott liv och vad har den allt mer exakta fosterdiagnostiken för konsekvenser för människan och samhället? FDUV väjer inte för de svåra frågorna, men utlovar heller inga enkla svar.

Välkommen på vårt etikseminarium där vi fördjupar oss i frågor kring fosterdiagnostik, människovärde och människosyn. Seminariet är avgiftsfritt.
Sista anmälningsdag 12.10.2018.

Läs mera via webbsidan:


Utbildningsdag om unga och missbruk

KRAN ordnar en utbildningsdag om ”Unga och missbruk” 7.11.2018 kl. 10-15.30 i SFV-huset G18 i Helsingfors. Dagens huvudtalare är socionom Amelie Andersson (SVE) som kommer att föreläsa om unga och berusning med inriktning på cannabis. Mer info: www.kran.fi

 

Save the date:
Juridiska ombudets temadag 8.11.2018
om självbestämmanderätt i Vasa

SAMS juridiska ombud ordnar seminarium i år med fokus på självbestämmanderätt, aktuell lagstiftning och fri rörlighet inom Norden. I seminariet medverkar bl.a. Jurist Kirsi-Maria Malmlund från SHM, Sauli Suominen från Personligt ombud i Finland rf, PD Sonja-Kurtén Vartio, Ken Gammelgård från DHR samt Maria Montefusco från Nordens välfärdscenter.

Anmälan öppnar 1.10.2018 på www.samsnet.fi.  Välkommen!


Den finlandssvenska Barnkonventionens dag

Stiftelsen Bensow vill uppmärksamma Barnkonventionens dag 2018 med ett seminarium som inleder barnrättsveckan 19.11.2018 på SFV-huset G18 i Helsingfors,
Georgsgatan 18 A.

Föreläsarna Professor Kirsten Sanderberg (medlem i FN:s barnrättskommittén), Professor Mirjam Kalland, Organisationen Maskrosbarn och Rädda Barnen Åland r.f. talar om tolkning och tillämpning av principerna om barnets bästa och barnets delaktighet ur olika perspektiv.

I samband med seminariet vill Stiftelsen Bensow premiera årets professionella insats och engagemang för främjande av utsatta barns trygga uppväxtvillkor.

Läs mera om hur du kan nominera din barnrättshjälte här:   https://www.bensow.com/nominera-arets-insats-for-tryggande-av-barns-uppvaxtvillkor/

Läs mera om programmet och anmälning här: https://www.bensow.com/valkommen-pa-finlandssvenska-barnkonventionens-dag-2018/

 

Nor­dic So­cial Work Con­fer­ence

FORSA/​NOUSA 2018, 21-23 Novem­ber 2018, Uni­versity of Hel­sinki, Fin­land
FORSA/NOUSA 2018 is hosted by the Swedish School of Social Science, University of Helsinki.

---------------
WORKSHOP:
De­vel­op­ing child pro­tec­tion – know­ledge, power and par­ti­cip­a­tion

Coordinators: Ann Backman, LAPE Österbotten, City of Vaasa; Anu-Riina Svenlin, Kokkola University Consortium Chydenius, University of Jyväskylä & Saija Westerlund-Cook, Folkhälsan

For the workshop we are welcoming theoretical/conceptual, empirical as well as practice based papers concerning development of child protection, examples of good practice especially concerning how to increase users participation in practice and also as a partner in development work. We also invite papers concerning the knowledgebase of child and family social work and the practice-theory-research relationship. How can knowledge and knowledge-based methods be used as tools for change and as means for power?

-------------

Read more about the Conferense here or https://tinyurl.com/y9nynbgg
or
https://www.helsinki.fi/en/conferences/nordic-social-work-conference/conference-theme

Read more about the workshops here:
https://www.helsinki.fi/en/conferences/nordic-social-work-conference/workshops-and-abstracts


3. Utbildning
 

Den första tvåspråkiga specialiseringsutbildningen för socialarbetare

Ansökningen till den första tvåspråkiga specialiseringsutbildningen för socialarbetare ordnas 24.8–24.9.2018. Utbildningen är inom socialt arbete med barn, unga och familjer.

Läs mera:
https://www.sosnet.fi/Suomeksi/Koulutus/Erikoistumiskoulutus/Uusimuotoinen-erikoistumiskoulutus

Specialiseringsutbildningen (70 sp.) är riktad till socialarbetare som har ett intresse av att förstärka och fördjupa sitt kunnande inom sitt eget arbetsfält. Utbildningen kan genomföras på drygt två år vid sidan av arbetet.

Specialiseringsutbildning inom socialt arbete med barn, unga och familjer är tvåspråkig och till utbildningen väljs 24 studerande. Helsingfors universitet antar högst 12 studerande i den svenskspråkiga kvoten och Åbo universitet antar högst 12 studerande i den finskspråkiga kvoten. Den svenskspråkiga undervisningen ges av Svenska social- och kommunalhögskolan och av statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

Utbildningen börjar i början av år 2019 och den elektroniska ansökningen pågår 24.8–24.9.2018. Mer information om ansökningen publiceras i augusti på sidan: www.sosnet.fi/erko

Frågor om utbildningen besvaras av universitetslärare Stina Sjöblom vid Svenska social- och kommunalhögskolan.

Tfn +358 2941 28462, Mobil +358 50 3278716

E-post: stina.sjoblom@helsinki.fi

 

 

4. övrigt
 

Retreat för närstående till missbrukare

KRAN ordnar en retreat för närstående till missbrukare 5-7.10.2018 på Snoan i Lappvik nära Hangö. Deltagandet i retreaten är gratis. I retreaten ingår alla måltider, inkvartering i enkelrum samt möjlighet till enskilda samtal med retreatledaren.
Anmälan och mer information: kran@kran.fi. Sista anmälningsdag 21.9.2018.

 

Vardagskraft - Familjekurs på Norrvalla i Vörå

Tidpunkt: 27-28.10.2018
Familjekursen består av föreläsningar, kamratstöd, lek och rekreation. Målgruppen är familjer som har barn med intellektuell funktionsnedsättning i skolåldern. Kursen är
avgiftsfri.

Läs mera här!
Anmälning och mera info: senast 17.9.2018 till koordinator för FDUV:s familjearbete Camilla Forsell, camilla.forsell@fduv.fi, 040 673 96 95.


Tillsamman är vi starkare - Familjekurs på Holiday Club Spa i Tammerfors

Tidpunkt: 10-11.11.2018
En familjekurs för familjer där det finns ett barn eller en ungdom med en sällsynt
intellektuell funktionsnedsättning. Även misstanke om en sällsynt diagnos räcker.
Maria Hintze från Folkhälsans genetiska klinik medverkar. Kost, logi och fri tillgång
till spaavdelningen ingår.

Läs mera här!
Anmälning och mera info: senast 3.10.2018 till koordinator för FDUV:s familjearbete Maria Balk, maria.balk@fduv.fi, 040 523 18 46.

 

Självmedkänsla - Bli vän med dig själv

Kvällsföreläsning med psykologen Ronnie Grandell i Vasa 3.12.2018 och i Åbo 4.12.2018. Under kvällsföreslägninen får vi fördjupa oss mera i temat självmedkänsla och dess betydelse för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Sista anmälningsdag 18.11.2018.
För mera info och anmälningsinstruktioner, vänligen se FDUV:s kalender!

För föreläsningen i Vasa!

För föreläsningen i Åbo!