FSKC:s Infobrev

FSKC informerar om aktuella frågor, seminarier, kongresser, konferenser och utbildningar en gång per månad genom Infobrevet som skickas per e-post till beställaren. Det går att beställa Infobrevet genom att skicka mejl till gerd.strandberg@fskc.fi så skrivs man in på e-postlistan.

Deadline för material som önskas publicerat i Infobrevet är tre dagar före publiceringsdagen.

 

I spalten till vänster hittar du alla Infobreven!

 

Infobrevets  deadlines och utgivningsdatum

06-07            17.06.2019                         19.06.2019

08                  16.08.2019  obs! fredag   20.08,2019 obs! tisdag
09                  16.09.2019                         18.09.2019
10                  21.10.2019                         23.10.2019
11                  18.11.2019                         20.11.2019
12                  16.12.2019                         18.12.2019

Med reservation för förändringar.

Material till FSKC:s Infobrev kan skickas till gerd.strandberg@fskc.fi
FSKC publicerar/förmedlar inte arbetsplatsannonser i infobrevet.
 

FSKC på facebook och webben:

På facebook:
tryck här!

webbplatsen www.fskc.fi hittar du vår händelsekalender med händelser, seminarier och evenemang för alla smakinriktningar.

Meddela gärna om du har något du vill att skall publiceras i händelsekalendern. Adressen är gerd.strandberg@fskc.fi