Välkommen på samutvecklingsdag!

20.12.2017 kl. 12:37
Mot en systemisk verksamhetsmodell för barnskyddet 24.1.2018

SAMUTVECKLINGSDAG
EN SYSTEMISK VERKSAMHETSMODELL FÖR BARNSKYDDET

Tid: 24.1.2018 kl. 09:30-15:30 (Anmälan och kaffeservering fr.o.m. 09:00)                     

Plats: G18, festsalen (2.vån) Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors  

Skuggevent: Webbsändning& workshop, Åbo Akademi, rum C215, Strandgatan 2, 65100 Vasa

 

Det är möjligt att följa samutvecklingsdagen även via webben på adressen http://videonet.fi/web/thl/20182401/ . Observera att eftermiddagens grupparbete inte är möjligt att följa via nätet. Evenemanget är kostnadsfritt, lunch bekostas av deltagarna själva. Under skuggeventet i Vasa följer deltagarna webcastingen under förmiddagen, under eftermiddagen ordnas workshops på plats.

ANMÄLAN SENAST 17.1.2018 VIA LÄNKEN: https://www.webropolsurveys.com/S/CB79E315B5F8632C.par  


Samutvecklingsdagen är en viktig del av utvecklingen av barnskyddet inom ramarna för LAPE. Under dagen får vi ta del av aktuell information om THL:s modellbeskrivning Mot en finländsk systemisk verksamhetsmodell inom barnskyddet. Centrala principer och ramvillkor. Du kan med fördel bekanta dig med rapporten innan samutvecklingsdagen genom att klicka här.

I arbetsgrupperna diskuterar vi hur man kan dra nytta av den nya modellbeskrivningen i barnskyddets utvecklingsarbete. Samutvecklingsdagens syfte är att fungera som ett gemensamt arbetsseminarium som konkretiserar och för det nationella utvecklingsarbetet vidare. Som deltagare har du möjlighet att prägla utvecklingsarbetet och påverka framtidens arbetssätt och arbetsmodeller. Samutveckling innebär att genom dialog komplettera, testa och utvärdera modellbeskrivningarna.

Tillfället riktar sig i synnerhet till professionella, förmän, utvecklare, utbildare, forskare, erfarenhetsexperter samt forskare och studeranden verksamma inom det sociala området, hälsovården, specialsjukvården och psykiatrin, fostervården, småbarnsfostran och skolväsendet, eller på läroanstalt.

Samutvecklingsdagen förverkligas av AB Det finlandssvenska kompetenscentret på sociala området och Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA i samarbete med LAPE Nyland-Tillsammans är vi mera, LAPE Huvudstadsregionen – Barnets bästa, mera tillsammans samt LAPE Österbotten – Barnet och familjen i centrum

Material från tidigare samutvecklingsdagar finns tillgängligt på THL:s hemsidor

 

Kontakt

Nina Östman, LAPE-projektarbetare FSKC, nina.ostman@fskc.fi, +358 50 441 443
Torbjörn Stoor, VD FSKC, torbjorn.stoor@fskc.fi, +358 40 717 7367

 

PROGRAM

 

09:00             Morgonkaffe och anmälan

09:30             Välkommen på samutvecklingsdag! Nina Östman projektarbetare och Maria Balk projektarbetare, FSKC

09:45             Utvecklingsarbete för barn, unga och familjer i Svenskfinland – en introduktion till dagen, Torbjörn Stoor, VD, FSKC

10:00             Presentation av modellen för systemiskt barnskydd, Utvecklingschef Pia Eriksson, THL

10:40             ”Det var en gång i Hackney”, Saija Westerlund-Cook, sakkunnig i familjearbete, Folkhälsan

11:00             Utmaningar i implementeringen av modellen för systemiskt barnskydd & kommentar från praktiken, Sakkunnig inom förebyggande barnskydd Katarina Fagerström, Folkhälsan & Veronica Lundqvist, ledande socialarbetare, Kyrkslätt

 

11:30             L U N C H (på egen bekostnad)

 

12:40             Barnskyddet räddade vår familj, Monica Björkell-Ruhl, erfarenhetsexpert

13:00             Workshoparbete

 

Helsingfors

- Delaktighet i den systemiska verksamhetsmodellen

- Familjeterapeutiskt barnskyddsarbete

- En systemisk verksamhetsmodell & multiprofessionellt samarbete

- Den systemiska barnskyddsmodellens ledarskap

 

Vasa

- Familjeterapeutiskt barnskyddsarbete

- Det systemiska barnskyddsmodellens ledarskap

- Delaktighet i den systemiska verksamhetsmodellen

 

14:30             K A F F E

 

14:45             Genomgång av workshoparbetet och slutord

15:30             Hemfärd

 

Samutvecklingsdagarnas feedbackblankett (på finska) https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1348617&SID=19b64313-4065-41ff-ae1a-e60bfc1524f1&dy=2132220350

 

Nina Östman