BARNET OCH FAMILJEN I CENTRUM

Projektet Barnet och familjen i centrum ingår i regeringens spetsprojekt Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE)

I Österbotten strävar man efter att uppnå barn- och familjeorienterade tjänster och en verksamhetskultur som stärker barnets rättigheter och en kunskapsbaserad praktik.

I projektet jobbar en förändringsagent (Riku Niemistö) och två projektarbetare i Österbotten (Ann Backman och Terhi Korpi).

I Österbotten fokuseras speciellt på att:

  • utveckla en modell för familjecentraler med låg tröskel
  • göra kunden mer delaktigt i sitt eget ärende och i utvecklingen av servicen
  • utveckla nya verksamhetsmodeller som integrerar bas- och specialnivå och olika branscher
  • utveckla barnskyddet inom specialservicen och den krävande servicen


I projektet deltar kommunerna, Kaskö, Korsnäs , Kristinestad, Laihela, Larsmo, Malax, Korsholm, Närpes, Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Vasa, Vörå samt organisationer som Vasa mödra- och skyddshemsförening, Familar och Föreningen för mental hälsa i Finland samt Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, Kompetenscentret inom det sociala området SONet BOTNIA och Jyväskylän yliopisto, Karleby universitetscenter Chydenius (JY/KYC).

FSKC kommer i Österbotten att delta i ordnandet av lokala och nationella samutvecklingsdagar, verkställa nätverksträffar kring delaktighet för professionella som jobbar med barn samt utvärdera barns delaktighet i ett par delprojekt som genomförs under det kommande året.

Projektets hemsida hittar du här och projektets facebooksida hittar du här.

 

AKTUELLT

Artikel om det österbottniska delaktighetsnätverket i tidningen Talentia 3/18

 

Riku Niemistö
förändringsagent
Telefon: 040 549 8328
riku.niemisto(ät)vaasa.fi

Ann Backman
projektarbetare
Telefon: 040 522 0133
ann.backman(ät)fskc.fi

Terhi Korpi
projektarbetare
Telefon: 040 578 4939
terhi.korpi(ät)vaasa.fi

Maria Balk
projektarbetare, FSKC
Telefon: 040 591 3031
maria.balk(ät)fskc.fi