Barnets bästa – mera tillsammans  

Kommunerna i Huvudstadsregionen, HNS och en del organisationer samt högskolor utvecklar servicen för barn och familjer, som en del av regeringens spetsprojekt för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE). Substansområden för utvecklandet är familjecenter, småbarnsfostran, skolor och tjänster på specialnivå, så som barnskydd.

Målsättningen för pilotprojekten inom programmet för utveckling av barn- och familjetjänster är inte nya modeller, utan implementering av de modellbeskrivningar som det nationella arbetet åstadkommer. I allt arbete poängteras mångprofessionalitet samt uppmärksammandet av barnens, ungdomarnas och familjernas synvinklar. Barn, ungdomar och familjer tas aktivt med i förnyandet av tjänsterna. 

Familjecentermodeller stöder föräldraskapet

Inom familjecenterhelheten skapar vi familjecenter till kommunerna eller stöder den befintliga familjecenterverksamheten. På så sätt ökar vi på samarbete mellan basservicens olika aktörer. På familjecentren samlas servicen inom den offentliga (social-, hälsovård, fostran och utbildning) och tredje sektorn, församlingarnas service samt service producerat av frivilliga.

Att utveckla tillsammans med kommunerna och deras på olika sätt formade familjecenter, möjliggör lärande av varandra, skapandet av gemensamma arbetssätt, samt ett utvärderande och jämförande benchmarkande.

Småbarnsfostran, skolor och utbildningsenheter: stödande av välfärd och elevvård

Inom denna helhet stärker vi småbarnsfostrans, skolornas och utbildningsenheternas roll i stödjandet av barnens och ungdomarnas välmående. Samtidigt förbereder vi oss för landskaps- och social- och hälsovårdsreformen och andra förändringar i omgivningen genom att förstärka samarbetsstrukturer mellan sote-tjänsterna som överförs till landskapet och kommunernas bildningssektorer. Vi utvecklar servicen till att bli mera barnorienterad samt det mångsektoriella samarbetet. I arbetet ingår också utvecklandet av specialservicens ambulerande tjänster, så att det blir mer tillgängliga för daghem, skolor och utbildningsenheter.    

Exempel på konkreta åtgärder är att jämföra och utvärdera verksamhetsmodeller inom den generella elevvården i förskola, grundutbildning och andra stadiets utbildning. Kommunerna uppmärksammar de olika utbildningsstadierna, så att elever från alla stadier tas med i utvecklandet. Vi skapar modellbeskrivningar, utvärderar och jämför också och jämför också de gemensamma verksamhetsmodellerna inom den individuella elevvården inom alla stadier. 

Förnyande av tjänster på special och krävande nivå 

Målsättningen med förändringsarbete på special och krävande nivå är att förnya servicens strukturer, med tanke på landskaps- och social- och hälsovårdsreformen, förnya servicehandledningen och ledarskapet, samt skapa verksamhetssätt som baserar sig på forskning och väl integrerade arbetsmodeller.   

Konkret innebär detta skapandet av en gemensam modell för mångprofessionell utvärdering samt utökande av de integrativa arbetssätten, så som konsultationer av tjänster på specialnivå, ambulerande tjänster och nätverksarbete. Inom barnskyddet utvecklas bl.a. en modell för organisering av familjevård. Dessutom har projektet som mål att skapa en modell för ett mångprofessionellt kunskaps- och stödcenter, som kunde bli ett kunskapscenter för hela landskapet Nyland.

Av huvudstadsregionens kommuner deltar följande i projektet: Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kervo, Kyrkslätt och Vanda. HNS är med som en part.  

Av tredje sektorns organisationer deltar Nicehearts ry, Mannerheims barnskyddsförbunds Nylands distrikt, Rädda Barnen rf, och Helsingforsmissionen.  

Som övriga kompanjoner fungerar Apotti, Helsingfors univeristet, Laurea, Diak och FSKC. 
Projektet fick 2,3 milj. € i statsunderstöd, för åren 2017-2018. Socca är ansvarig projektägare. 

Projektets hemsida hittar du genom att klicka här (på hemsidan finns även information på svenska) och projektets facebook sida hittar du här.

 

KONTAKTUPPGIFTER

 

Mette Kontio
Huvudstadsregionens LAPE
Projektchef
tfn 040 635 9599
mette.kontio(ät)hus.fi

Tiina Turkia
Huvudstadsregionens LAPE 
Förändringsagent
tfn 040 53 27344
tiina.turkia(ät)hus.fi

Pirjo Marjamäki
Direktör, Socca
tfn 040 334 6401
pirjo.marjamaki(ät)hus.fi

Laura Yliruka
Utvecklingschef, Socca
tfn 040 336 1002
laura.yliruka(ät)hus.fi

Nina Östman
Projektarbetare, FSKC 
tfn 050 441 4443
nina.ostman(ät)fskc.fi