DELAKTIGHETSNÄTVERK för professionella

Vad?

Ett delaktighetsnätverk för professionella som jobbar inom socialservice för barn och unga hela i Nyland. Under nätverksträffarna ges professionella möjlighet att genom reflektion, diskussion och funktionella metoder fundera på vad delaktighet innebär i arbetet med barn. Inbjudna gästföreläsare delar med sig av aktuell forsknings- och sakkunskap. Deltagarna har möjlighet att i den egna praktiken pröva på olika utvecklingsidéer med fokus på delaktighet, som därefter utvärderas och diskuteras. 

 

Delaktighetsnätverket arrangeras i sarmabete mellan det AB det finlandssvenska kopmetenscentret & Mathilda Wrede-institutet tillsammans med LAPE Nyland – Tillsammans är vi mera och LAPE huvudstadregionen – Barnets bästa, mera tillsammans.

Nätverket förverkligas som en del av FSKC:s LAPE-verksamhet.

 

Nätverket träffas

Georgsgatan 18 A, Helsingfors

Kl. 09.00-12.00
 

04.4 – Introduktion till delaktighet - Med Ilona Fagerström & Nina Östman

02.5 – Varför behöver vi delaktighet? - Med Heli Ronimus från VamO-hanke

23.5 – Seminarium om delaktighet (OBS kl. 12-15) - Med Ann-Marie Stenhammar

06.6 – Metoder för delaktighet