TillsammanS är vi mera

Tillsammans är vi mera är de nyländska kommunernas LAPE-projekt. Projektet har som fokus utvecklande av familjecenter. Speciellt uppmärksammas skapande av nätverk i hela landskapet, så att servicen för barn och familjer bildar en familje- och barncentrerad integrerad helhet, så att servicen blir mera tillgänglig och erbjuds tillräckligt tid och i rätt tid.

Lojo fungerar som projektägare. 

Den svenska projektpresentationen finns här 

Projektets facebook-sida, hittar du här och projektets hemsida finns här
 

KONTAKTUPPGIFTER

 

Maikki Arola
projektchef
tfn 044 369 1661
maikki.arola(ät)lohja.fi

Hanna Tiirinki
Nylands LAPE
förändringsagent
tfn 044 369 1662
hann.tiirinki(ät)lohja.fi

Sanna Nieminen
projektkoordinator
sanna.nieminen(ät)lohja.fi
tfn 044 369 1663

Maarit Lindman
projektkoordinator
tfn 050 324 0987
maarit.lindman(ät)lohja.fi

Nina Östman
Projektarbetare, FSKC 
tfn 050 441 4443
nina.ostman(ät)fskc.fi