Lorem Ipsum is simply dummy

text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,

when an unknown

printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Medlemmar Suppleanter

Alice Backström, ordförande
Socialdirektör
Korsholm

Erkki Penttinen
Resultatområdesdirektör för socialt arbete och familjeservice
Vasa
Henrik Hägglund, vice ordförande
Rektor
Svenska social- och kommunalhögskolan vid HU Christian Kroll 
Universitetslektor
Svenska social- och kommunalhögskolan vid HU
Maria Andersson 
Chef för socialt arbete 
Borgå Carola Klawér
Grundtrygghetsdirektör
Lovisa
Mikael Granholm 
Utvecklingschef
Kårkulla samkommun 
Kirjala Britt-Helen Tuomela-Holti
Projektarbetare för Familje-KASTE-Österbotten
Finlands Svenska Socialförbund
Jakobstad
Mona Granholm
Lektor
Yrkeshögskolan Novia
Vasa Eva Juslin
Avdelningschef
Yrkeshögskolan Novia
Åbo
Viveca Hagmark 
Förbundsdirektör 
Folkhälsans Förbund rf
Helsingfors Pia Sundell
Verksamhetsledare
Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
Helsingfors
Ilse Julkunen
Professor
Institutionen för samhällspolitik vid HU Matilda Wrede-Jäntti
Universitetslektor
Institutionen för samhällspolitik vid HU
Jan-Erik Krusberg 
Utvecklingschef, överlärare 
Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola
Helsingfors Camilla Wikström-Grotell 
Prorektor
Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola
Helsingfors
Susanne Lehtinen
Socialdirektör
Mariehamn Bitti Vik 
Äldreomsorgschef
Mariehamn

Säde Pitkänen
Koordinator för social- och hälsovårdsverkets svenska tjänster
Helsingfors

Johanna Ljungberg
Ledande socialarbetare 
Helsingfors

Gunborg Jakobsson
Professor i socialpolitik
Socialvetenskapliga institutionen 
vid Åbo Akademi
Vasa

Anna Smirnoff
Planerare och teamledare
Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia
Vasa

Maria Wallin
Omsorgschef
Kimitoön
Erja Wiili-Peltola
Social- och hälsovårdsdirektör
Pargas

Göthe Österberg
Planerare
Raseborg

Chris Sjöholm
Områdeschef för barnskyddstjänsterna / Öster Esno 
Esbo