Mathilda Wrede-seminariet 2018

16 Januari 2018, 08:30 - 11:30

Seminariet 2018: Signifikanta sociala relationer - socialt arbete i nya kontexter

Temat för Mathilda Wrede-seminariet 2018 är socialt arbete i nya kontexter. Seminariets huvudtalare är professor Philip Lalander från Malmö högskola. Lalander föreläser om unga som blivit definierade som ensamkommande och deras erfarenheter av socialarbetare och andra signifikanta sociala relationer. Föreläsningen belyser socialt arbete ur de ensamkommande ungdomarnas perspektiv.

PROGRAM

kl. 8:30 - 9:00 Kaffe

Välkomstord Ilse Julkunen & Säde Pitkänen (Mathilda Wrede-institutet, Helsingfors stad)

kl. 9:10 Philip Lalander, professor (Malmö högskola): Beyond pop up social workers – unaccompanied minors talking about social work and significant social relations

Lalander describes and analyzes how “unaccompanied children” view and experience social workers and their relation to them. The article is drawn from a research project where 20 ‘unaccompanied children’ participated for over two years. The results indicates that the social worker tends to become something of a bystander, a representative of the authorities who has played no active role in the young people’s everyday life, except for when they ‘pop up’ to deliver a decision affecting their everyday life. This is discussed in relation to the importance of building relationships and trust to service users in general and to ‘unaccompanied children’ in particular.

kl. 10:00 Kommentar och diskussion - Camilla Nordberg, PD (Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet)

kl. 10:20 Nordisk paneldiskussion kring socialt arbete i nya kontexter

Edgar Marthinsen, professor (Social Work), University of Trondheim
Vilmar Petursson, human resources manager, Iceland
Ilse Julkunen, professor (Social Work), University of Helsinki

kl. 11:15 Sammanfattning och avslutning – Torbjörn Stoor, FSKC

 

Seminariet är tvåspråkigt (engelska/svenska, föreläsningar och kommentarer på engelska).

Anmälan senast den 11.1.2018 via denna länk:
https://www.webropolsurveys.com/S/F0A4CA905D6CEDBB.par

Tilläggsinformation: Frida Westerback, frida.westerback@hel.fi / 040 124 9986

Facebook-event
 

 


Kontaktperson

Plats
Svenska social- och kommunalhögskolan, festsalen
Snellmansgatan 12
00170 Helsingfors