Samutvecklingsdag en systemisk verksamhetsmodell

24 Januari 2018, 08:00 - 15:30

SAMUTVECKLINGSDAG
EN SYSTEMISK VERKSAMHETSMODELL FÖR BARNSKYDDET

Det är möjligt att följa samutvecklingsdagen även via webben, länk till webbsändningen publiceras i samband med programmet. Observera att eftermiddagens grupparbete inte är möjligt att följa via nätet. Evenemanget är kostnadsfritt, lunch bekostas av deltagarna själva.

Tid:           24.1.2018 kl. 09:30-15:30
                 (Anmälan och kaffeservering fr.o.m. 09:00)                    

Skuggevent:      
Webbsändning & workshop, Åbo Akademi rum C215, Strandgatan 2, 65100 Vasa

 

ANMÄLAN SENAST 17.1.2018 VIA LÄNKEN:
https://www.webropolsurveys.com/S/CB79E315B5F8632C.par

PROGRAM:

09:00            
Morgonkaffe och anmälan

09:30            
Välkommen på samutvecklingsdag!

Nina Östman, projektarbetare och Maria Balk, projektarbetare, FSKC

09:45            
Utvecklingsarbete för barn, unga och familjer i Svenskfinland – en introduktion till dagen, Torbjörn Stoor, VD, FSKC

10:00            
Presentation av modellen för systemiskt barnskydd,
Utvecklingschef Pia Eriksson, THL

10:40            
”Det var en gång i Hackney”

Saija Westerlund-Cook, sakkunnig i familjearbete, Folkhälsan

11:00            
Utmaningar i implementeringen av modellen för systemiskt barnskydd & kommentar från praktiken
Sakkunnig inom förebyggande barnskydd Katarina Fagerström, Folkhälsan &
Veronica Lundqvist, ledande socialarbetare, Kyrkslätt

11:30             L U N C H (på egen bekostnad)

12:40            
Barnskyddet räddade vår familj

Monica Björkell-Ruhl, erfarenhetsexpert

13:00            
Workshoparbete

Helsingfors

  1. Delaktighet som central princip i den systemiska verksamhetsmodellen
  2. Familjeterapeutiskt barnskyddsarbete
  3. En systemisk verksamhetsmodell & multiprofessionellt samarbete
  4. Den systemiska barnskyddsmodellens ledarskap

Vasa

  1. Familjeterapeutiskt barnskyddsarbete
  2. Det systemiska barnskyddsmodellens ledarskap
  3. Delaktighet som central princip i den systemiska verksamhetsmodellen

14:30             K A F F E

14:45             Genomgång av workshoparbetet och slutord

15:30             Hemfärd


OBS!!!
Vi ber dig fylla i Samutvecklingsdagarnas feedbackblankett (på finska)!Arrangörer: FSKC, SoNetBOTNIA och THL

 


Kontaktperson

Plats
SFV-huset G18, festsalen
Georgsgatan 18 A
00120 Helsingfors