Barn med särskilda behov-Föreläsning med C. Treier

16 Maj 2018, 18:00 - 20:30

För barn med särskilda behov kan också små vardagliga situationer vara extra utmanande. Det är lätt hänt att vardagen blir fylld av tjat och bråk. Det är tungt för alla och tär på relationen mellan barn och föräldrar. Därför är det viktigt för oss vuxna att väcka och stöda barnets inre motivation.

Välkommen på en inspirerande föreläsning och diskussion om hur man kan skapa motivation hos barn med särskilda behov. Föreläsare är en av de ledande mentala tränarna i Europa, Christoph Treier, som i sin föreläsning berör både forskning och praxis gällande motivation. Treier har tränat internationellt kända idrottare med fokus på den egna mentala styrkan. Grundtesen är att motivationspsykologins lagar är de samma för alla – vad innebär detta i familjer med barn som har olika typer av funktionsvariationer?

Målgruppen är föräldrar, professionella och alla andra som är intresserade av temat.

Föreläsningen är avgiftsfri. Sista anmälningsdag 7 maj 2018.

För mer info och anmälningsinstruktioner, vänligen se FDUV:s kalender
på adressen https://fduv.fi/sv/start/view-112645-71331


Plats
Folkhälsanhuset i Brunakärr
Mannerheimvägen 97
00270 Helsingfors