Psykiska första hjälpen för barn och unga

05 Maj 2018, 09:00 - 16:30

Kunskap och verktyg för att bemöta barn och ungdomar

Kursen riktar sig till alla som möter barn och unga, i åldern 7–18 år, i sitt arbete, på sin fritid eller i sin näromgivning och ger kunskap och verktyg för tidigt ingripande.

Kursen går i genom de vanligaste former av psykisk ohälsa. bland barn och unga samt hur man bemöter olika utmaningar i vardagen (sömn, spelande, kommunikation och beteende), ångestsyndrom, självdestruktivitet, rusmedel, ätstörningar, beteendestörningar, psykos och schizofreni, neuropsykiatriska störningar, mobbning och kriser.

Deltagarna får ett kursintyg efter avklarad kurs och kan vid intresse delta i kursledarkursen.

Kursen innefattar: 1 närstudiedag och 4 nätuppgifter (nätuppgifterna kräversammanlagt ca.7 timmars insats).

Pris:     Kursen samt kursmaterialet är gratis med understöd från Stiftelsen Tre Smeder.

Kursledare: Johanna Cresswell-Smith och Nonni Mäkiranta

Anmälan till Johanna Cresswell-Smith,  +35850 3430 398, johanna.cresswell-smith@thl.fi

Senast 31.3.2018 Max 15 deltagarePlats
Lappvikens sjukhus, Pelarsalen
Lappviksvägen 1
00180 Helsingfors