Barnrättsdagarna 2018

25 April 2018, 08:30 - 16:20

Tema: Alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor

Det är skillnader i uppväxtvillkor beroende på var i landet barn bor. Hur påverkas barnets rätt till en god hälsa, utbildning och utveckling av den miljö barnet växer upp i? Vad betyder detta för förverkligandet av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen)?

På Barnrättsdagarna 2018 kommer vi ta tag i frågor som rör alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor. Är Sveriges lagstiftning och genomförandet av den utformat så att varje barns rätt till goda uppväxtvillkor i enlighet med barnkonventionen tillgodoses? Hur kan Sverige öka möjligheten för alla barn att få växa upp och delta i samhället på lika villkor?

LADDA NER PROGRAMMET SOM PDF HÄR

Övergripande frågeställningar för konferensen är vad som krävs, inom olika samhällssektorer, för att leva upp till Barnkonventionen och andra relevanta internationella konventioner som rör barns rätt till jämlika uppväxtvillkor och vilka praktiska konsekvenser det får för olika yrkesgrupper och verksamheter.

Datum och tid

Barnrättsdagarna genomförs den 24-25 april 2018 i Conventums kongresshall i Örebro. Ingång via Fabriksgatan 17-19.

Registreringen öppnar kl. 08:00 den 24 april, vid registrering serveras kaffe med smörgås.

Invigning av Barnrättsdagarna sker ca klockan 09:00 i kongresshallen, Conventum.

Plats

Conventum ligger centralt i Örebro cirka 15 minuters promenad från centralstationen. Adressen till Conventum kongress är Fabriksgatan 17-19, 702 22 Örebro.

Läs mera här!

http://www.allmannabarnhuset.se/seminarie/barnrattsdagarna-2018/


Plats
Conventum ligger centralt i Örebro
Fabriksgatan 17-19, 702 22 ÖREBRO