De svenskspråkiga drogförebyggande dagarna 2018

04 April 2018, 09:30 - 09:31

Välkommen till de svenskspråkiga drogförebyggande dagarna 4–5 april 2018 på Folkhälsanhuset Wasa, Rådhusgatan 25 i Vasa. Utbildningen riktar sig till dem som arbetar inom fritids- och undervisningssektorn, social- och hälsovårdssektorn, organisationer, församlingar, politiker och andra intresserade.

Första dagen föreläser Per Leimar från Sverige om lågdoskonsumtion av alkohol och om alkoholpolitik. Anne Salovaara-Kero talar om det mellanmänskliga mötets betydelse vid tillfrisknandet från beroendesjukdomar. Därefter erbjuds tre parallella workshoppar, som leds av  Jenni Ahlbäck, Nina Jacobsson och Maria Hagberg/Anton Plogman.

Andra dagen berättar Gerd Snellman sin syn på hur det var då missbruk och död trängde sig på och Joonas Turtonen kommenterar. Maria Lingonblad från Folkhälsans förbund presenterar bl. a. dialogduken. Jenni Ahlbäck, USM rf, berättar om projektet uppsökande stödtjänster för unga och en representant från Sveps medverkar. Malin Knip, psykiatrisk sjukskötare och ACT-gruppledare ger konkreta verktyg för hur man med metoden ACT hjälper människor att sluta grubbla och börja leva.
Närmare uppgifter på http://www.nykter.fi/20-dfd

Vi är tacksamma för om ni vill sprida informationen vidare!

Lory Strengell
lory.strengell@nykter.fi


Kontaktperson

Plats
Folkhälsanhuset Wasa
Rådhusgatan 25
65100 Vasa